משפטי– זאפ
משפטיגירושין ודיני משפחהאפוטרופוס לעניינים אישייםהבנקים מערימים קשיים על מיופי הכוח בייפוי כוח מתמשך – כיצד מתמודדים?

הבנקים מערימים קשיים על מיופי הכוח בייפוי כוח מתמשך – כיצד מתמודדים?

לאחרונה פורסמו תקנות חדשות לביצוע השקעות של כספי הממנה בייפוי כוח מתמשך כדי להקל על ההתנהלות המסורבלת מול הבנקים. ניסוח מפורט של ייפוי הכוח המתמשך מראש ימנע חלק גדול מהבעיות

08.09.21
תאריך עדכון: 08.09.21
7 דק'
הבנקים מערימים קשיים על מיופי הכוח בייפוי כוח מתמשך – כיצד מתמודדים?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי עליו חותם אדם כאשר הוא בריא וצלול בדעתו על מנת להכין את הקרקע ליום שבו יהיה, חלילה, במצב שבו לא יוכל לשלוט על חייו בעצמו. מצב שבו אדם אינו מסוגל לשלוט על חייו בעצמו נוצר לרוב בעקבות אי כשירות מנטלית או שכלית. במקרים רבים הדבר נובע ממחלות זיקנה שונות, כגון דמנציה, באחרים עלולה להיות לכך סיבה פתאומית ובלתי צפויה כגון פגיעת ראש או תאונה מסוג אחר וישנם גורמים רבים נוספים שעלולים להוביל למוגבלות נפשית או קוגניטיבית.

אין צורך להגיש בקשה לבית המשפט על מנת "להפעיל" את ייפוי הכוח המתמשך. כאשר הממנה מוגדר כבלתי כשיר, ייפוי הכוח המתמשך נכנס אוטומטית לתוקף לאחר שמיופה הכוח מגיש הודעה פשוטה יחסית לאפוטרופוס הכללי

ייפוי כוח או אפוטרופסות – מהו ההבדל?

על מנת לאפשר לאדם להיערך למצב של אי כשירות אך למנוע את הצורך במינוי אפוטרופוס, יצר המחוקק את הכלי הנקרא "ייפוי כוח מתמשך".

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות? למעשה, כאשר ממונה אפוטרופוס לאדם בלתי כשיר, זהותו לא נקבעת מראש. אם תהיה הסכמה מלאה על זהות האפוטרופוס המוצע בין כל צאצאיו ובן/בת זוגו של אותו אדם, ימנה בדרך כלל בית המשפט לאפוטרופוס את מי שעליו הם ממליצים. לעומת זאת, אם ישנם חילוקי דעות, במקרים רבים ימנה בית המשפט צד שלישי לתפקיד, אשר עשוי להיות גם תאגיד של אפוטרופסות. האפוטרופוס מחויב בהגשת דו"חות שוטפים לאפוטרופוס הכללי ומינויו מצריך הגשת בקשה לבית המשפט ברגע שנוצר מצב של אי כשירות.

ההבדל הגדול בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך והגדולה של האחרון היא שנותן ייפוי הכוח ("הממנה") בוחר בעצמו מי יהיה מיופה כוחו (ויכול גם למנות מיופה כוח חליפי למקרה שהראשון לא יוכל למלא את תפקידו) וקובע הנחיות מקדימות על פיהן יפעל מיופה הכוח שבחר. בצורה זו, מבטיח הממנה הן יחס אישי מצד מיופה כוחו, שלרוב הוא בן משפחה קרוב, והן מימוש של רצונותיו על ידי מיופה כוח שהוא סומך עליו – דברים שאינם מובטחים כלל במינוי אפוטרופוס. בנוסף, אין צורך להגיש בקשה לבית המשפט על מנת "להפעיל" את ייפוי הכוח המתמשך. כאשר הממנה מוגדר כבלתי כשיר, ייפוי הכוח המתמשך נכנס אוטומטית לתוקף, לאחר שמיופה הכוח מגיש הודעה פשוטה יחסית לאפוטרופוס הכללי.

אחד הגורמים הבולטים שהערימו קשיים על מיופיי הכוח הוא המערכת הבנקאית, אשר נראה שעדיין לא הפנימה לחלוטין את ייפוי הכוח המתמשך וחוששת לעשות טעויות

הקשיים של מיופי הכוח מול הבנקים

ההנחיות המקדימות הנקבעות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך הן, למעשה, צפייה מראש של סיטואציות עתידיות אפשריות וקביעת הדרך שבה הממנה מבקש ממיופה כוחו לפעול בכל אחת מהן. בנושאים אישיים למשל, ניתן לכלול הנחיות מקדימות העוסקות במקרה שבו הממנה הופך לסיעודי – האם רצונו הוא לעבור לבית אבות או להמשיך להתגורר בביתו הפרטי בליווי מטפל סיעודי? בנושאים רפואיים, ישנם אנשים שמציינים כי אינם מעוניינים בטיפולי הקרנות, אם חלילה יזדקקו לכאלה, שאינם מוכנים לקבל חיסונים וכן הלאה. בנושאים כספיים יכול הממנה להנחות את מיופה כוחו כיצד לנהל את הכספים והרכוש שלו, אם להשקיע באפיקי השקעה סולידיים ויציבים או באפיקים מסוכנים ורווחיים, מתי וכיצד לממש את הנכסים וכדומה.

קיראו עוד מאמר של עו"ד כדריה >>> היום יותר מתמיד – הבדיקות שאתם חייבים לעשות לפני רכישת דירה

כיוון שמדובר בכלי משפטי חדש יחסית, שעדיין נלמד תוך כדי תנועה ומשתכלל באופן שוטף, חוו עד כה מיופיי הכוח לא מעט קשיים מול גורמים מסוימים שמולם עליהם להתנהל מתוקף תפקידם החדש. אחד הגורמים הבולטים שהערימו קשיים על מיופיי הכוח הוא המערכת הבנקאית, אשר נראה שעדיין לא הפנימה לחלוטין את ייפוי הכוח המתמשך וחוששת לעשות טעויות. מסיבה זו, הבנקים מקשיחים ומחמירים את דרישותיהם, גם היכן שאין בכך צורך. בשל כך, נאלצו לעתים מיופיי הכוח לפנות לבתי המשפט ולהוציא צווים נגד הבנק, על מנת להצליח לבצע פעולות פשוטות כגון הוצאת כרטיס אשראי, משיכת כספים למטרות שונות ואפילו לצורך ביצוע פעולות באינטרנט. 

בחודשים האחרונים קיימת נכונות גדולה יותר מצד הבנקים להנפיק פנקסי שיקים שעליהם מיופה הכוח יוכל לחתום, לאפשר למיופיי הכוח ביצוע פעולות גם מרחוק, בכל אפיקי התקשורת מול הבנק, ועוד

הנחיות האפוטרופוס הכללי לניהול כספי הממנה

בחודשים האחרונים הוצאו על ידי האפוטרופוס הכללי מספר ניירות עמדה, הנחיות והצהרות שנועדו להסדיר את התנהלות הבנקים מול מיופיי הכוח. האפוטרופוס הכללי פרסם נייר עמדה המציג את עמדתו בנוגע לאפשרות להנפיק כרטיסי אשראי למיופה כוח בייפוי כוח מתמשך, וכן תזכיר הכולל נוהל מפורט לפעילות מיופה הכוח בחשבון הבנק של הממנה, אשר הופץ לעיון ולתגובות של הציבור. בתגובה, ערכה ועדת ייפוי כוח מתמשך בלשכת עורכי הדין במחוז מרכז מסמך משלה, ובו פורטו ההתאמות הנדרשות לאותו נוהל על מנת להתאימו לבעיות שהתעוררו בשטח.

כחלק מהנסיונות להסדיר את ההתנהלות, ניתן לראות בחודשים האחרונים נכונות גדולה יותר מצד הבנקים להנפיק פנקסי שיקים שעליהם מיופה הכוח יוכל לחתום, לאפשר למיופיי הכוח ביצוע פעולות גם מרחוק, בכל אפיקי התקשורת מול הבנק, ועוד.

המסמך האחרון שפורסם הוא נייר עמדה העוסק באופן השקעת הכספים של הממנה, מייפה הכוח. עד כה, הוגבלו פעולותיו של מיופה הכוח עד לסכום של חצי מיליון שקל, וכל פעולה בסכום גבוה יותר דרשה את אישור בית המשפט. כעת, הורחב חופש הפעולה לסכום של עד מיליון שקל, וכן פורסם טופס בקשה מסודר לצורך פנייה לבית המשפט בבקשה לפעולות בסכומים גבוהים יותר.

דבר נוסף שנקבע בנייר העמדה הוא מתן אפשרות למיופה הכוח להשקיע את כספיו של הממנה בכל סכום שהוא בקרנות נאמנות המנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי, ללא צורך בקבלת אישור מוקדם מבית המשפט. במקרה אחרון זה, לטעמי, לא היה נכון לכלול בנייר העמדה אפשרות שהיא למעשה המלצה להשקעה בקרנות הספציפיות הללו, כיוון שאין להן כל עדיפות על קרנות אחרות, ואף נוכחנו לדעת שהתשואה המתקבלת מהן בשנים האחרונות נמוכה יחסית לקרנות אחרות.

עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית רק על ידי עורך דין שהוסמך לכך מטעם משרד המשפטים. היכרותו עם הגדרות החוק ועם המצב בשטח ונסיונו בעריכת ייפויי כוח מתמשכים מאפשרים לו לזהות מראש היכן עשויים הבנקים להערים קשיים

ככל שההנחיות יותר מפורטות – כך צפויים פחות קשיים

לצד ניירות העמדה והכללים הקיימים והחדשים, הניסיון מוכיח כי ככל שההנחיות המקדימות הכלולות בייפוי הכוח המתמשך יותר מפורטות, כך הבנקים מערימים פחות קשיים על מיופה הכוח ומעניקים לו חופש פעולה יותר גדול. חשוב לזכור שישנן הגבלות חוקיות מסוימות שהבנקים מחויבים לשמור עליהן, ובסך הכל הבנקים גם מעוניינים להבטיח את עצמם מפני תביעות וטענות עתידיות, ולכן עבור כל פעולה שלא תהיה מצוינת בהנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך – קיים סיכוי סביר שהבנק ידרוש ממיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט.

יפוי כוח מתמשך ובנקיםי

עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית על פי חוק רק על ידי עורך דין שהוסמך לכך מטעם משרד המשפטים. היכרותו של עורך הדין עם הגדרות החוק ועם המצב בשטח ונסיונו בעריכת ייפויי כוח מתמשכים מאפשרים לו לזהות מראש היכן עשויים הבנקים להערים קשיים, לסייע לממנה להגדיר את רצונותיו בהתאם לכך, בצורה מפורטת ככל האפשר, וכתוצאה מכך להקל על התנהלותו העתידית של מיופה כוחו.

עו"ד ונוטריון משה כדריה מתמחה בדיני מקרקעין וחוזים, צוואות, ירושות ועיזבונות וייפוי כוח מתמשך, ומרצה בנושאים אלה בפני עורכי דין במסגרת כינוסים של לשכת עורכי הדין

עו"ד ונוטריון משה כדריה

עו"ד ונוטריון משה כדריה

משרד עו"ד משה כדריה מעניק מענה רחב במגוון נושאים הנוגעים לתחום המשפט אזרחי או המסחרי: דיני מקרקעין וחוזים, צוואות, עזבונות וירושות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, הסכמי ממון, משפט מסחרי, דיני חברות, שותפויות ופירוקים ועוד.

נוטריון, מקרקעין ונדל"ן, הוצאה לפועל, דיני משפחה וגירושין, צוואה נוטריונית, תצהיר נוטריוני, ייפוי כוח, תרגום נוטריוני, מחיקת חובות, גביית חובות, צו עיכוב יציאה מהארץ, ייצוג חייבים, ייצוג זוכים, הסדרי ראייה, הסכמי ממון, ירושות וצוואות, אפוטרופסות, בית דין רבני, גירושין

האם מאמר זה עזר לך?

צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
עו"ד ונוטריון משה כדריה

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה