משפטי– זאפ

יוזמת חופשת לידה לגברים – מה בתכנית?

הרחבת תקופת הזמן של חופשת לידה לגברים – יוזמת השרים מיכאלי וליברמן - אמורה לצמצם פערי שכר בין נשים לגברים לאחר הלידה. מהי מציעה בפועל ומה ההיתכנות שלה?

מאת: זהר קטן - מערכת זאפ משפטי
13.05.22
תאריך עדכון: 13.05.22
7 דק'
יוזמת חופשת לידה לגברים – מה בתכנית?

עיקרי הכתבה:

 • שרת התחבורה מירב מיכאלי ושר האוצר אביגדור ליברמן מקדמים יוזמה להאריך את חופשת הלידה של אבות בישראל בכשבועיים.
 • המהלך הוא חלק מיוזמה לצמצום הפערים בתחום תעסוקת נשים, ששכרן צונח בעשור שלאחר הלידה עקב צמצום היקף משרתן הקשור בנטל גידול הילדים.
 • המהלך ספג ביקורת על כך שהוא נדחף לסדר היום לקראת הבחירות באופק ואינו מטפל בשורש הבעיה, אולם גם אם ייצא לפועל הוא עדיין נופל אל מול זכויות הורים במדינות רבות באירופה.
  __________________________________

ביום רביעי השבוע, 11 במאי, שר האוצר אביגדור ליברמן ושרת התחבורה מירב מיכאלי הציגו תכנית שמטרתה להרחיב את תקופת הזמן של חופשת הלידה לאבות כחלק מתקציב המדינה הקרוב. אם יוזמתם של שני השרים תעבור בחוק התקציב לשנת 2023, היא יכולה להוות צעד בדרך לשוויון בין גברים לנשים בנושא הורות וגידול ילדים.

אבות שרוצים לקחת חופשת לידה – מה מאפשר החוק בישראל?

כיום, החוק במדינת ישראל מתייחס לחופשת לידה כאל ״תקופת לידה והורות״ ומאפשר לאמהות להעביר לאבות את הזכאות לחופשת לידה בתשלום, בתנאי שהם עונים על מספר תנאים, עם הגבלות זמן החופשה בהתאם לבחירות האם:

 • היולדת זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות, או באופן חלקי עבור 8 שבועות.
 • האב עובד כשכיר או עצמי וצבר חודשים שבהם עבד ושילם דמי ביטוח לאומי ״תקופת אכשרה״ – למשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים שלפני יום הפסקת העבודה או למשך 15 חודשים מתוך 22 חודשים.
 • היולדת ויתרה על זכאותה לתקופת הלידה וההורות שמגיעה לה והיא חזרה לעבוד לתקופה שבה האב נמצא בחופשת הלידה. ניתן לקיים חפיפה של שבוע בה שני ההורים נמצאים בחופשת לידה בתשלום.
 • האב הפסיק לעבוד לצורך הטיפול בילד. עובד עצמאי יכול לתחזק את העסק מבלי לפגוע בזכאותו לדמי לידה.
 • אב שעונה על תנאי הזכאות יכול להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה או לצאת לחופשת לידה יחד עם בת זוגו על חשבון ימי הזכאות שלה, כאשר תקופת החופשה של השניים לא תעלה על 15 שבועות.
 • החוק מתיר לשניים להיות בחופשת לידה יחד על חשבון ימי הזכאות שלה למשך 7 ימים.
 • האב יכול להחליף את בת הזוג בחופשת הלידה רק לאחר 6 שבועות מיום הלידה, כאשר תקופת ההחלפה צריכה לארוך יותר משבוע רצוף.

חופשת לידה לגברים – מה מציעה היוזמה לשנות?

התכנית של השרים ליברמן ומיכאלי מנסה לשנות את העובדה שאחוז מאוד קטן מהגברים מממשים את האופציה לחופשת לידה בתשלום. היוזמה מציעה להעניק לאבות שבועיים נוספים מעבר למה שכבר קיים בחוק, במימון ביטוח לאומי, בעלות של מאות מיליוני שקלים. דמי הלידה לאבות יהיו בדומה לסכום שמקבלות האמהות ויעמדו על 100% מהשכר, עם מגבלה של 1,500 שקל ליום.

כל זאת בתנאים הבאים:

בהתאם לאורך התקופה שבה עבדה האם לפני הלידה – חופשת הלידה תוארך כך שבמקום 8 או 15 שבועות בתשלום, התלויים בתקופה שבה עבדה האם לפני הלידה, חופשת הלידה בתשלום תוארך ל-10 או 17 שבועות בתשלום.

אבות יוכלו לנצל את ההארכה – אבל רק החל מהשבוע ה-15 ללידה ועד 26 שבועות מהלידה, ורק בתנאי שהאם חזרה לעבוד.

במקרה שבו האם מאריכה את חופשת הלידה - מעבר ל-26 שבועות בהסכמת המעסיק (כאשר החוק מתיר רק 8 או 15 בתשלום), האבות לא יוכלו לנצל את ההטבה.

חופשת לידה לאבות עשויה לשנות את התפישות התרבותיות שקובעות כי על האמהות מוטלת האחריות הבלעדית לגידול הילדים

מדוע שכר האמהות צונח לאחר הלידה?

המהלך של מיכאלי וליברמן קשור במחקר שנערך באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שהצביע על כך ששכרן של אמהות צונח בשנה שלאחר לידת הילד הראשון ב-30% עקב צמצום היקף משרתן. נתון מדאיג נוסף הוא שבעשור לאחר הלידה שכרן של אמהות נמוך ב-28% ביחס לאבות, עקב המעבר למשרות בהיקף חלקי.

עוד המחקר מראה כי בשנת 2015, הפער בשכר נשים לעומת גברים הקשור בכניסה להורות היווה כ-47% מתוך פער השכר המגדרי הממוצע. המחקר מצביע על כך שהפערים הללו קשורים קשר הדוק בתפישות תרבותיות, במיוחד עקב הנתון שהצביע על כך שעבור ערבים ישראלים, הפגיעה בשכרן של נשים מתחילה כבר בשנות הנישואין.

המחקר ציין כי חופשת לידה לאבות יכולה לשנות את התפישות התרבותיות שקובעות כי על האמהות מוטלת האחריות הבלעדית לגידול הילדים. עם זאת, מתוך בחינת מהלכים דומים שנעשו ברחבי העולם, אין בהכרח ממצאים המצביעים על האפקטיביות של קידום חופשת לידה לאבות על תחום של תעסוקת נשים.

בשנת 2019 הטיל האיחוד האירופאי חובה חדשה שתחייב את המדינות החברות להבטיח עד אוגוסט 2022 חופשת אבהות בתשלום למשך עשרה ימי עבודה

מה קורה בעולם - אבות במדינות אחרות זוכים ליותר?

מדיניות וחקיקה דומות במדינות הנאורות והמפותחות ביותר בעולם קשורות בתפישה מתקדמת, המערערת על המוסכמה החברתית שמי שצריכות להישאר בבית ולטפל בתינוקות ובילדים הן האמהות, וכי העזרה שאמור לספק הגבר בתחום משק הבית היא הפרנסה בלבד.

נתונים שנאספו על ידי מרכז המידע של הכנסת מראים שחופשה ייעודית לגברים ומעורבות בטיפול הילד מגיל רך קשורות בהתפתחות מוצלחת של הילד, ובמיוחד כי מימוש חופשת ההורות על ידי גברים מגביר את מעורבות האב בטיפול בילדיו גם לאחר החופשה. על פי הסקירה המשווה שערך מרכז המידע של הכנסת, מרבית המדינות השייכות לארגון ה-OECD הציעו בשנת 2018 חופשת אבהות ייעודית לאב בתשלום, באורך ממוצע של 8.3 שבועות ובתשלום ממוצע בשיעור של 69% מהשכר שקיבל האב לפני היציאה לחופשה.

בישראל, אבות ככלל לא זכאים לחופשה ייעודית בתשלום אלא שהאם יכול לבחור להעביר לאב חלק מתקופת הלידה שהיא זכאית לה. מספר הגברים שיוצאים לחופשת לידה בתשלום במקום בנות זוגם הוא נמוך מאוד: פחות מ-1% ממקבלי דמי הלידה בשנת 2018 היו גברים. קיים מידע מצומצם לגבי ניצול החופשה על ידי אבות, אך מהנתונים שנמצאו נראה כי אפילו במדינות הנורדיות, בהן גברים נוטים לממש את זכותם לחופשת אבהות בשיעורים גבוהים, גברים ניצלו רק בין 11% ל-29% מכלל ימי החופשה שנוצלו בכל מדינה בשנת 2016.

אחד הצעדים שננקטו במדינות שונות הוא להגדיר חלק מימי החופשה כמכסה אינדיבידואלית שאינה ניתנת להעברה, כך שהורה שלא מנצל את ימי החופשה שהוא זכאי להם - מאבד אותם. מאז 2010 קיימת באיחוד האירופאי חובה להגדיר מכסה כזו שהיא בלתי ניתנת להעברה על מנת להבטיח את זכותם האינדיבידואלית של הורים לחופשת הורות. בשנת 2019, האיחוד הטיל חובה חדשה שתחייב את המדינות החברות להבטיח עד אוגוסט 2022 חופשת אבהות בתשלום למשך עשרה ימי עבודה.  ואכן, במרכז המידע של הכנסת הצביעו על כך כי צעדי מדיניות שיעודדו גברים לממש את זכאותם לחופשה הם הגדרת חופשת אבהות כאינדיבידואלית ובלתי ניתנת להעברה, הגדרתה כמחייבת, לצד גמישות באופני המימוש של החופשה והעלאת סכום התשלום הניתן בזמן החופשה. 

השרים התחייבו לגבש מתווה מלא לנושא חופשת הלידה לגברים עד להגשת התקציב לממשלה ב-16 ביוני

מהי הביקורת על יוזמת חופשת לידה לגברים ומהי ההיתכנות שלה?

הביקורות בכלי התקשורת בישראל על היוזמה לא נחסכו, ב-N12 המהלך כבר קיבל את הכותרת ״כלכלת בחירות״ בטענה שאינו אפקטיבי מספיק לצמצום הפער בנטל ההורות בין נשים לגברים. עוד נטען כי ייתכן כי עדיף להשקיע את הכסף בהקמת מעונות יום מסובסדים לילדים עד גיל 3 – מהלך שדורש יותר הכנה, זמן וכסף.

יוזמת חופשת לידה לגברים – מה בתכנית?(1)

האם השרים מנסים להתחנף לציבור ומחפשים קיצורי דרך לקראת הבחירות הבאות? השרים התחייבו לגבש מתווה מלא לנושא חופשת הלידה לגברים עד להגשת התקציב לממשלה ב-16 ביוני. הבעיה כרגע היא שעל מנת שהמהלך יתרחש בפועל, עליו לעבור תהליך חקיקה מלא בכנסת. מצבה השברירי של הממשלה כעת מאיים על היתכנותה של ההצעה ועל האפשרות שאכן תעבור בחקיקה בכנסת. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום