Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

החוק למניעת אלימות במשפחה – כל מה שחשוב לדעת

אלימות במשפחה היא תופעה חברתית קשה שיש למגרה, אך נראה שהיא רק מתעצמת עם השנים. מהו החוק למניעת אלימות במשפחה?

מאת: סתיו שינדלר
27.07.22
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
החוק למניעת אלימות במשפחה – כל מה שחשוב לדעת

עיקרי הכתבה:

  • נתונים סטטיסטיים על אלימות במשפחה –לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שיעור התיקים שנפתחו על אלימות במשפחה נמצאים בעלייה מתמדת. בשנת 2020 נפתחו 25,747 תיקים על עבירות בין בני זוג. ב-2018 נפתחו כ-23 אלף תיקים. על פי המשטרה, בהגדרת בני זוג נכללים בני זוג נשואים, פרודים, גרושים וידועים בציבור.
  • באילו מקרים בית המשפט רשאי להוציא צו הגנה? לבית המשפט סמכות להוציא צו הגנה בשלושה מקרים. (1) כאשר התנהגותו של בן משפחה אלים מהווה סכנה פיזית לשאר בני המשפחה. (2) כאשר בן משפחה התעלל נפשית בבן משפחה אחר. (3) כאשר בן משפחה נהג באלימות כלפי אחד מבני הבית.
  • חוק האיזוק האלקטרוני –ממש לפני פיזור הכנסת האחרונה עבר לאחר מאבק לא פשוט, בקריאה ראשונה, חוק "האיזוק האלקטרוני", שיאפשר לבית המשפט להורות לאדם אלים, שעלול להוות סכנה לבני משפחתו, להצמיד לגופו אזיק אלקטרוני שאליו מחובר GPS, כדי שהמשטרה תוכל לזהות בזמן אמת אם הוא מפר צו הגנה או צו הרחקה.
    _________________________________________________________

החוק למניעת אלימות במשפחה שנחקק ב-1991 מתמקד במקרי אלימות פיזית ונפשית שמתרחשים בתוך התא המשפחתי. החוק מעניק כלים להתמודדות עם מקרי אלימות.למשל, החוק מעניק זכות לבית המשפט לתת צו הגנה זמני במטרה להרחיק בן זוג אלים. אז באילו מקרים בית המשפט יכול להעניק צו הגנה זמני ומה ההבדל בין צו הגנה לבין צו הרחקה? הפרטים בשורות הבאות: 

בשנים 2016-2020 נרצחו 122 נשים. כ-40% מהן נרצחו על ידי בני זוגן או בידי בני זוג לשעבר

עלייה בשיעור התיקים על אלימות במשפחה

לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שיעור התיקים שנפתחו על אלימות במשפחה נמצא בעלייה מתמדת. בשנת 2020 נפתחו 25,747 תיקים על עבירות בין בני זוג – וזאת לעומת שנת 2018 שבמהלכה נפתחו כ-23 אלף תיקים. על פי המשטרה, בהגדרת בני זוג נכללים בני זוג נשואים, פרודים, גרושים, ידועים בציבור ועוד.

בשנים 2019-2020 נסגרו 476 תיקים שבהם החשוד הואשם בביצוע אחד מסעיפי העבירות המובחנים. כ-74% מהתיקים שנסגרו נסגרו בעילת חוסר ראיות, כ-14% נסגרו משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין וכ-8% מהתיקים נסגרו מחוסר אשמה.  

בין שנת 2019 לשנת 2020 עלה ב-8% המספר הכולל של פניות למקלטים ומספר הנשים שהתקבלו והגיעו למקלטים עלה בשיעור של כ-19%. כמו כן, בשנת 2020 נפתחו שני מקלטים חדשים: מקלט אחד ייעודי לאוכלוסיה מעורבת לנשים יהודיות וערביות ומקלט נוסף אשר מותאם למגבלות שהוטלו בשל מגיפת הקורונה ושנועד להתמודד עם עומס הפניות שנוצר עקב המגיפה. בשנת 2020 שהו במקלטים 723 נשים, לעומת 653 נשים בשנת 2019 – עלייה של 11%.

בשנים 2016-2020 נרצחו 122 נשים. כ-40% מהן נרצחו על ידי בני זוגן או בידי בני זוג לשעבר. בשנת 2020 נרצחו 26 נשים.

באילו מקרים בית המשפט רשאי להוציא צו הגנה?

לבית המשפט סמכות להוציא צו הגנה בשלושה מקרים: האחד, כאשר התנהגותו של בן משפחה אלים מהווה סכנה פיזית לשאר בני המשפחה. המקרה השני הוא כאשר בן משפחה התעלל נפשית בבן משפחה אחר, והמקרה השלישי הוא כאשר בן משפחה נהג באלימות כלפי אחד מבני הבית. במקרים שציינו לעיל, הצד הנפגע, עובד סוציאלי המטפל במשפחה, יועץ משפטי לממשלה או גורם משטרתי, יכולים לפנות לבית משפט השלום, לבית משפט לענייני משפחה או לבתי הדין רבניים כדי להוציא צו הגנה.

צו הרחקה, או בעגה המשפטית "צו הרחקה מאיימת", נועד להרחיק מאיתנו כל אדם שמטריד אותנו, עוקב אחרינו, מאיים עלינו, פוגע ברכושנו, בשמנו הטוב או בחופש התנועה שלנו

מה ההבדל בין צו הגנה לבין צו הרחקה?

צו הגנה נועד להגן על בני משפחה מבן משפחה אלים והוא ניתן מתוקף החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991. צו ההגנה נועד לתת מענה דחוף מפני תקרית שהתרחשה סמוך להגשת הצו. כמו כן, חשוב לדעת שניתן להגיש את הצו גם ללא הגשת תלונה במשטרה.

 לעומת זאת, צו הרחקה, או בעגה המשפטית "צו הרחקה מאיימת", נועד להרחיק מאיתנו כל אדם שמטריד אותנו, עוקב אחרינו, מאיים עלינו, פוגע ברכושנו, בשמנו הטוב או בחופש התנועה שלנו. הצו ניתן מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001.

חוק האיזוק האלקטרוני יאפשר לבית המשפט להורות לאדם אלים, שעלול להוות סכנה ליתר בני משפחתו, להצמיד לגופו אזיק אלקטרוני שאליו מחובר GPS

חוק האיזוק האלקטרוני – החוק שיקטין מקרי אלימות במשפחה

ממש לפני פיזור הכנסת האחרונה עבר חוק "האיזוק האלקטרוני". לאחר מאבק לא פשוט, הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה. חוק האיזוק האלקטרוני יאפשר לבית המשפט להורות לאדם אלים, שעלול להוות סכנה ליתר בני משפחתו, להצמיד לגופו אזיק אלקטרוני שאליו מחובר GPS, כדי שהמשטרה תוכל לזהות בזמן אמת אם הוא מפר צו הגנה או צו הרחקה.

החוק הוצע על רקע ריבוי המקרים של אלימות במשפחה בשנים האחרונות וכן בשל עלייה של מקרי רצח של נשים על ידי בני זוגן. מטרת החוק היא למגר את התופעה ולתפוס את האדם האלים לפני שהוא מבצע עבירה חמורה ובלתי הפיכה.

לסיכום, אם אתן ואתם סובלים מאלימות במשפחה, חשוב שתדעו שיש ביכולתכם להוציא צו הגנה שיגן עליכם ועל יתר בני משפחתכם מבלי להגיש תלונה במשטרה. לפי הנתונים, האלימות במשפחה רק גוברת עם השנים ונראה שגם האכיפה על עבירות אלימות במשפחה מחמירה. כמו כן, חוק האיזוק האלקטרוני, שעבר בכנסת בקריאה ראשונה, צפוי לעזור מאוד במניעת אלימות ומקרי רצח בתוך המשפחה. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים