נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מטפלים זרים בישראל - שאלות נפוצות של משפחות והתשובות עליהן

מעסיקים עובד סיעודי זר? כדאי שתהיו מודעים לזכויות שלו ושלכם. שאלות נפוצות עם תשובות מפורטות על מטפלים זרים בישראל ותנאי ההעסקה שלהם

מאת: רני זהר| | זמן קריאה: 7 דק.
מטפלים זרים בישראל - שאלות נפוצות של משפחות והתשובות עליהן

עיקרי הכתבה:

  • מי שמעסיק עובד זר בסיעוד חייב בשמירה על תנאי העסקה נאותים וחוקיים, כולל הפרשות לפנסיה, תשלום ביטוח רפואי, שמירה על מספר ימי עבודה בשבוע, יום חופש שבועי וכן ימי חופשה שנתיים.
  • במסגרת תפקידו על המטפל לסייע למטופל בפעילויות יומיומיות כולל משק הבית, סיוע לצרכים האישיים של המטופל כולל הליכה לשירותים, הלבשה, רחצה וניקיון, בישול, אכילה, ניקיון ועוד.
  • שכר הברוטו של עובד סיעודי זר לא יעמוד על פחות מ-5,300 לחודש – שכר המינימום בישראל עבור עובד במשרה מלאה. את השכר משלם המעסיק, ולו יתלוו הפרשות לפנסיה, ביטוח בריאות פרטי, ביטוח לאומי, ימי חופשה, עבודה בימי חג ועוד, מה שעלול להעלות את ההוצאה על העסקת מטפל סיעודי במאות שקלים מדי חודש.
    _______________________________________________                                      

משפחות רבות בישראל זקוקות למטפל סיעודי על מנת לסייע לקשישים או לחולים שמצבם הבריאותי מצריך ליווי, סיוע וטיפול בחיי היומיום שלהם. חולים סיעודיים אלה נעשים תלותיים בסביבה שלהם ולכן נהוג להביא עזרה בתשלום ממטפלים זרים. העסקת עובד זר בסיעוד כרוכה בחובות ובמענה על הזכויות של אותו עובד ובמהלך הדרך צצות שאלות שכדאי לדעת את התשובה להן על מנת שלא ליצור תנאי העסקה בעייתיים ועל מנת שתקבלו את מלוא הסיוע שמגיע לבן משפחתכם:

מספר ימי החופשה מושפע מהוותק של העובד במקום העבודה, ממספר ימי העבודה שעבד באותה שנה והאם הועסק במלואה או בחלקה

כמה ימי חופשה בשנה מגיע למטפל/ת זר/ה?

המטפל זכאי ל-9 ימי חופשה בתשלום לכל שנה קלנדרית, עבור חגים דתיים או לאומיים שלו או כאלה ישראליים, כאשר החגים האלה לא חופפים את יום המנוחה השבועי של המטפל. למטפל יש זכאות לחופשה שנתית בתשלום, לאחר תיאום מועדי החופשה עם המעסיק לפחות 14 יום מראש. מספר ימי החופשה מושפע מהוותק של העובד במקום העבודה, ממספר ימי העבודה שעבד באותה שנה והאם הועסק במלואה או בחלקה. ניתן לחשב את מספר ימי החופשה במחשבון של "קו לעובד".

כמה ימי חופשה בשבוע מגיעים לעובד/ת סיעודי/ת זר/ה?

שבוע העבודה של המטפל יהיה בן שישה ימים בשבוע. המטפל צריך להיות זמין לטיפול במטופל במהלך שבוע העבודה ולהתגורר בבית המעסיק. המטפל צריך לקבל הפסקות סבירות מעבודה פעילה לצורך רגיעה, צרכים אישיים ושינה. המעסיק צריך לספק למטפל לפחות שמונה שעות מנוחה ביממה, בכפוף לצרכים המיוחדים של המטופל. המטפל יהיה זכאי ליום מנוחה שבועי של לפחות 25 שעות רצופות ביום שיוסכם לגביו על ידי שני הצדדים.

המעסיק צריך לספק למטפל לפחות שמונה שעות מנוחה ביממה, בכפוף לצרכים המיוחדים של המטופל

אם המטפל נשאר בימי חופשה שבועיים  - כמה משלמים?

תשלום על ימי חופשה מושפע מתקופת ההעסקה וכן ממשכורת המטפל. המעסיק חייב לשלם לעובד בעד ימי העבודה בחופשה דמי חופשה בסכום בהתאם לשכרו הרגיל.

מי אחראי לביטוח הבריאות למטפל/ת זר/ה?

האחראי לביטוח הבריאות של עובד זר הוא המעסיק שלו, שחייב לרכוש על חשבונו ביטוח בריאות פרטי לעובד. המעסיק יכול לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית על פוליסת הביטוח. פוליסת ביטוח לעובדים זרים חלה למשך שנה בלבד, ויש לחדש אותה שלושה חודשים לפני מועד הסיום שלה. מעסיק שלא ירכוש לעובדו ביטוח בריאות פרטי צפוי לקנסות כבדים ולעונשי מאסר על פי החוק. מעסיק של עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו במסגרת חופשת עבודה, לא חייב להסדיר ביטוח רפואי על חשבונו.

מי משלם פנסיה למטפלים זרים - האם זו חובה?

עובד זר שמועסק בישראל זכאי להפרשות לפנסיה. על המעסיק חלה חובה להפריש עבור המטפל הזר הפרשות לביטוח פנסיוני. השיעור הוא זהה לשיעור ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים.

ניתן לקיים הסדר שבו חברת הסיעוד היא זו שמעסיקה את העובד בחלק מהמשרה, והמטופל מעסיק אותו בחלק הנותר של המשרה

כיצד משלמים למטפל זר מכספי קיצבת הסיעוד של ההורה המבוגר (ביטוח לאומי) באמצעות חברת סיעוד?

ביטוח לאומי קובע קצבאות סיעוד ברמות שונות (1-6) ומאפשר לבחור בין מכסת שעות טיפול שמשתנה כאשר מעסיקים עובד זר, לבין החלפת שעת הטיפול בכסף. למשל, קצבת סיעוד ברמה 6 ניתנת למי שצבר 9.5-10 נקודות תלות בבדיקת תפקוד, והיא מעניקה 30 שעות טיפול בשבוע, ולמי שמעסיק עובד זר – כ-26 שעות בשבוע.

מטופל ברמות 2-6 שמעסיק עובד זר יכול לקבל את כל הקיצבה בכסף ולהעסיק את העובד בעצמו. עם זאת, ניתן לקיים הסדר שבו חברת הסיעוד היא זו שמעסיקה את העובד בחלק מהמשרה, והמטופל מעסיק אותו בחלק הנותר של המשרה. כל אחד מהמעסיקים מחויב להפרשת תשלומים על העסקת העובד בהתאם לחלק היחסי של המשרה שמשויך לאותו מעסיק.

טיפול בבעל חיים, תפקידי נהיגה והסעה אינם נכללים בתפקידי המטפל אלא אם כן הם פורטו כתפקידים מיוחדים

מה אמור לעשות מטפל סיעודי בבית, מעבר לטיפול בקשיש/ה?

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה חוזה העסקה לדוגמה עבור מטפל זר, בו מפורט תפקידו של העובד הסיעודי: ״תפקידי המטפל יהיו לספק סיוע סיעודי חרוץ ומיומן למטופל, על מנת לסייע לו לבצע את פעולות החיים היומיומיות שלו, כולל ניהול משק בית, כפי הנדרש באופן סביר לצרכים האישיים של המטופל, כגון הלבשה, רחצה וניקיון, סיוע בהליכה לשירותים ו/או החתלה, הכנת מזון, בישול, אכילה, האכלה וניקיון, מתן תרופות מרשם, השגחה, הרמה, העברה, נקיון המגורים של המעסיק, קניות, כביסה וליווי המטופל מחוץ לביתו, וכן תפקידים מיוחדים שיצוינו בנספח א' לחוזה סטנדרטי זה - הכל בהתאם להוראות שיינתנו למטפל על ידי המעסיק או נציגו".

מטלות ביתיות עבור בני משפחה או דיירים אחרים אינן נכללות בתחום תפקידיו של המטפל. טיפול בבעל חיים, תפקידי נהיגה/ הסעה אף הם אינם נכללים בתפקידי המטפל אלא אם כן הם פורטו כתפקידים מיוחדים.

כשמטפל/ת זר/ה רוצה לנסוע לחופשה במולדתו/ה - האם יש לבקש את אישור המעסיק?

למטפל יש זכאות לחופשה שנתית בתשלום, לאחר תיאום מועדי החופשה עם המעסיק לפחות 14 יום מראש.

מי אחראי למצוא למטפל מחליף כשהוא בחופשה ארוכה?

מציאת מחליף למטפל זר שיוצא לחופשה היא אחריות של משפחת המטופל ו/או המעסיק – אלה צריכים למצוא עובד זר מחליף למשך החופשה. חברות הסיעוד השונות ואף העובד הקבוע יכולים לסייע במציאת מחליף.

מטפל שמועסק ביום המנוחה השבועי או ביום חג שלו יהיה זכאי לתשלום נוסף של 150% משכרו היומי

מהו השכר החודשי הממוצע של מטפל ששוהה 24/7 עם אדם סיעודי, כולל לינה בביתו?

שכר הברוטו של עובד זר לא יעמוד על פחות מ-5,300 לחודש – שכר המינימום בישראל עבור עובד במשרה מלאה. עובד סיעודי לא יקבל שעות נוספות. מטפל שמועסק ביום המנוחה השבועי או ביום חג שלו יהיה זכאי לתשלום נוסף של 150% משכרו היומי. על גבי השכר הבסיס יש לצרף גם את עלות העסקת עובד זר בכלל, כולל תשלומים נוספים על ביטוח בריאות, הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי, עבודה בימי חג ובסופי שבוע, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, עלות היתר העסקה ואף מבחן הערכת תלות למטופל עצמו – כל אלה יכולים להוסיף עוד כ-1,000-2,000 שקל נוספים לשכר הבסיסי.

האם אפשר להעסיק מטפלים שעבדו בישראל אך תמה תקופת העסקה שלהם בארץ?

לא. יש לפנות אל משרד הפנים בבקשה מיוחדת להארכת תקופת העסקה ולהארכת הויזה של המטפל/ת בארץ, בצירוף מכתב משכנע מדוע אתם מבקשים להעסיק את המטפל/ת הזו. את הויזה  יתבקש העובד הזר להאריך מדי שנה.

לשפה יש משקל בבחירת המטפלים: ברור שבחירה במטפל ממזרח אירופה, הדובר את שפת האם של המטופל מישראל, שעלה לארץ מאותה מדינה, תהיה אידיאלית מבחינת התקשורת ביניהם

האם יש מטפלים סיעודיים ישראלים?

היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד ניתנים למי שזקוקים לטיפול במשך רוב שעות היממה, ומי שזקוקים לפחות שעות יעסיקו לרוב עובד ישראלי, דרך המוסד לביטוח לאומי. קיימים מטפלים סיעודיים ישראלים שמטפלים 24/7, אך הבחירה בהם פחות נפוצה עקב העובדה שאלה דורשים משכורות גבוהות יותר.

האם יש מטפלים זרים שנחשבים לטובים יותר - לדוגמה, מטפלת מהפיליפינים או מטפלת ממזרח אירופה?

אין באמת מטפל/ת טובים יותר. בסופו של דבר, מדובר בעניין אישיותי. במדינות אסיה מקובל שהצעירים במשפחה מטפלים במבוגרים, גם המגורים המשפחתיים המשותפים רבי הדורות משפיעים על המנטליות הזאת. עם זאת, לנושא השפה יש חשיבות מכרעת - ברור שבחירה במטפל ממזרח אירופה הדובר את שפת האם של המטופל מישראל, שעלה לארץ מאותה מדינה, תהיה אידיאלית מבחינת התקשורת ביניהם.

האם עדיף מטפל/ת זר/ה ותיק/ה בישראל או חדש/ה? מה הם היתרונות והחסרונות?

מטפלים ותיקים כבר דוברים את השפה העברית וכן הסתגלו לחיי היומיום הישראליים, כולל התמצאות ביורוקרטית, תחבורה, קניות וכו׳, ולכן מבחינה זו הם עדיפים על מי שחדש בארץ וגם אינו דובר את השפה. מצד שני, מטפלים ותיקים הם לרוב כבר שחוקים ולא תמיד ישקיעו את מירב המאמצים בטיפול בבן המשפחה. מומלץ לבקש המלצות ממשפחות בהן עבדו המטפלים המודים בעבר ובכל מקרה לזכור כי המזל, כמו הרבה דברים בחיים, משחק תפקיד חשוב גם בבחירת המטפל/ת.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות עובדים זרים חוק עובדים זרים העסקת עובדים זרים

קבע פגישה עם