נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נפגעי הפיגוע בהילטון טאבה תבעו ונדחו/פרשנות

גם אם הערעור שהוגש ידחה, עדיין יוכלו הנפגעים לקבל גמלאות וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי

מאת: עו"ד תמר סיון| | 4

ביום 7.10.04, ערב חג הסוכות, החריד פיצוץ אדיר את שלוות הנופשים במלון הילטון טאבה בסיני. הפיגוע גרם לנפגעים רבים, בגוף ובנפש, מקרב הנופשים הישראלים ששהו במקום.

לאחרונה, שמונה שנים לאחר הפיגוע, ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר דחה את תביעת נזיקין שהגישו נפגעים מהפיגוע כנגד רשת הילטון. 
על פסק הדין הוגש ערעור, אשר טרם נדון. 

נשאלת השאלה, האם דחיית התביעה משמעה שהנפגעים לא יזכו לכל פיצוי בגין נזקיהם מהפיגוע?

אירוע איבה ונפגעי פעולות איבה
התשובה שלילית. יתכן שהנפגעים לא יצליחו להוכיח את זכותם לקבלת פיצוי מרשת הילטון,  בעילות תביעה מתחום הנזיקין, אך עדיין תעמוד להם זכותם לקבלת גמלאות וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, כנפגעי פעולות איבה, שכן אירוע הפיגוע בטאבה, מהווה על פניו "אירוע איבה".

התביעה שהגישו הנפגעים לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, ואשר על דחייתה הם מערערים, הייתה תביעת נזיקין. כדי להצליח בתביעה זו על הנפגעים להראות כי רשת הילטון היתה צריכה לצפות את התרחשות הפיגוע והתרשלה במניעתו. בית המשפט המחוזי קבע, כי התובעים לא עמדו בנטל ההוכחה, ועל כך, כאמור, הוגש ערעור.

מאידך, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל – 1970, מקנה למי שנפגע בפעולת איבה אפשרות לקבל הכרה כנפגע איבה, ולהיות זכאי לזכויות שונות בהתאם לדרגת נכותו ובהתאם לנתונים נוספים.
"פגיעת איבה" מוגדרת בחוק, בין היתר, כפגיעה מפעולת איבה של ארגון עוין לישראל, גם אם ארעה מחוץ לישראל.

החוק אינו דורש הוכחת אחריות כפי שנדרש בתביעת נזיקין, וניתן להניח כי תביעה של אזרח ישראלי שנפגע בפיגוע בטאבה, תאושר, והוא יוכר כנפגע איבה ללא בעיה מיוחדת.
התביעה להכרה כנפגע איבה מוגשת למוסד לביטוח הלאומי, והטיפול בנפגע ותשלום התגמולים נעשה באמצעותו.

הסדרי פיצויים שונים
הסדרי הפיצוי לפי פקודת הנזיקין ולפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שונים זה מזה לא רק בדרישות העומדות בפני הנפגע, על מנת להיות זכאי לפיצוי, אלא גם במהות הפיצוי לנפגע. הבדלים אלו עשויים להשפיע על החלטת הנפגע לבחור במסלול האחד או במסלול השני. 

ההבדלים העיקריים:
• הפיצוי הכספי בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה נקבע בראש ובראשונה לפי דרגת הנכות. התגמול הבסיסי לנפגעים בעלי דרגת נכות זהה יהיה זהה, ואין התחשבות בפגיעה בכושר העבודה או ברמת ההשתכרות שהיתה לפני הפגיעה.
בחישוב הפיצוי בנזיקין  נלקחת בחשבון השפעת הנכות על הנפגע הספציפי, השתכרותו לפני הפגיעה והשפעת הנכות על כושר עבודתו. נפגעים שנקבעה להם דרגת נכות זהה עשויים לקבל פיצויים שונים לגמרי.

• בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה אין פיצוי על כאב וסבל. בתביעת נזיקין ראש נזק זה מוכר ובר פיצוי.

• בתביעת נזיקין הפיצוי משולם מראש, גם עבור נזקים עתידיים, והמשמעות היא שהנפגע עשוי לקבל סכום כסף גדול באופן חד פעמי. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  התגמולים משתלמים מדי חודש בחודשו לאורך חייו של הנפגע.

• במקרה של החמרת מצב והופעת בעיות חדשות הקשורות לפגיעה, נפגע המוכר כנפגע איבה יכול לבקש הגדלת הנכות או התאמה של התגמול למצבו החדש. הקשר עם המוסד לביטוח לאומי הינו קשר נמשך לכל אורך חיי הנפגע. בתביעת נזיקין לא ניתן לחזור ולפנות למזיק בבקשה לפיצוי נוסף אם חל שינוי במצב, וקבלת הפיצוי מהווה סיום של התביעה.

אין כפל פיצוי
החוק קובע, כי נפגע אינו רשאי לגבות פיצויים ותגמולים גם לפי חוק נפגעי פעולות איבה וגם בתביעה כנגד המזיק לפי פקודת הנזיקין. הוא רשאי אמנם לנקוט צעדים משפטיים בשני המסלולים, אך לא לגבות כספים משני המקורות.

נפגע שבחר לתבוע פיצוי לפי פקודת הנזיקין, וגבה את הכספים, אינו יכול להתחרט על בחירתו ולבקש להיות מוכר כנפגע איבה בביטוח הלאומי. למרבה הצער, קורה שנפגעים שבחרו במסלול הנזיקי, מתחרטים לאחר שנים ומבקשים לזכות בהכרה כנפגעי איבה, ואז עומדת להם בחירתם הראשונית לרועץ.

נפגע שבחר לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, כנפגע איבה, יכול במקרים מסוימים לחזור בו מבחירתו, ולתבוע את המזיק בתביעה אזרחית לפי פקודת הנזיקין. שינוי הבחירה טעון אישור של המוסד לביטוח לאומי והחזרת הכספים שנגבו.

במקרה של נפגעי הפיגוע במלון הילטון טאבה, הבחירה במסלול של תביעת הנזיקין טרם צלחה, שכן, כאמור, החליט בית המשפט המחוזי לדחות את התביעה.  בין אם ערעורם יתקבל, ובין אם ידחה, כל עוד לא גבו כספים מכח התביעה האזרחית, פתוחה בפניהם הדרך לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש הכרה כנפגעי פעולת איבה.

אדם שנפגע בנסיבות בהן פתוחות בפניו אפשרויות תביעה נוספות, בנוסף לתביעה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, צריך לשקול היטב ולהחליט, לאחר קבלת יעוץ מתאים, מהו המסלול הטוב והנכון ביותר מבחינתו.  מה שטוב לנפגע אחד, לא בהכרח יהיה נכון וטוב לנפגע אחר.

זאת ועוד, יש לקחת בחשבון ולבדוק גם את נושא ההתיישנות בכל אחד מהמסלולים, ואת ההוראות לגבי תשלום תגמולים מהביטוח הלאומי. לפניה מאוחרת למוסד לביטוח לאומי עלולה להיות השלכה על הזכויות הכספיות של הנפגע, במיוחד בכל הנוגע לגמלאות בגין התקופה שעד הגשת התביעה.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
המוסד לביטוח לאומי נפגעי פעולות איבה חוק התגמולים

קבע פגישה עם