אישור זכאות דירה בהנחה - המסמך הראשון להשתתפות בהגרלה

מעוניינים להשתתף בהגרלות מחיר למשתכן? מחפשים לקנות דירה במחיר מוזל? ייתכן שאתם זכאים להשתתף בתכנית דירה בהנחה. לפניכם המדריך המלא להוצאת אישור זכאות

מאת: רני זהר
30.09.22
תאריך עדכון: 12.12.23
7 דק'
אישור זכאות דירה בהנחה - המסמך הראשון להשתתפות בהגרלה

עיקרי הכתבה:

 • על מנת להירשם לאחת מתכניות ״דירה בהנחה״, יש להנפיק אישור זכאות המעיד על מצב הנכסים האישי שלכם כמחוסרי דיור או משפרי דיור.
 • לאחר קבלת האישור יהיה ניתן להשתתף באחת מהתכניות שמאפשרות לקנות דירה במחיר מוזל כמו מחיר מטרה, מחיר מופחת, מחיר למשתכן ודירה להשכיר.
 • אישור הזכאות תקף לשנה ולאחר שנה יש לחדש אותו. במקרה של שינוי במצב הנכסים, האישור יישקל מחדש.
  ________________________________

אישור זכאות דירה בהנחה - מהי המטרה שלו?

״דירה בהנחה״ היא תכנית שמדינת ישראל יזמה על מנת להקל על חסרי דירה לקנות את הדירה הראשונה שלהם בתנאים משופרים ומועדפים, באמצעות מגוון תכניות דיור של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, ביניהן: מחיר מטרה, מחיר מופחת, מחיר למשתכן ודירה להשכיר.

כלל תכניות ״דירה בהנחה״ מיועדות למי שהם חסרי דירה אך גם למשפרי דיור. המעוניינים להשתתף בתכנית יהיו צריכים לעבור מספר שלבים בדרך, כאשר הראשון הוא שלב הוצאת אישור זכאות באחת משלוש חברות הרשמה שסניפיהן ממוקמים ברחבי הארץ:

 • חברת אלונים מקבוצת Mgroup
 • חברת מילגם
 • חברת עמידר

מטרת אישור הזכאות הוא לסנן את מי שאינם זכאים להשתתף בתכניות ״דירה בהנחה״ מאחר שהם בעלי נכסים ואינם מתאימים לרכישת דירה במסלול מוזל עם תנאים מקלים.

בני זוג ייחשבו למשפרי דיור גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה בתכנית

מי יכול להוציא אישור זכאות דירה בהנחה?

דירה בהנחה מיועדת לחסרי דירה ומשפרי דיור בתנאים מסוימים

הגדרת חסרי דירה:

 • אין ולא היו בבעלותם דירה או חלק בדירה שהוא יותר משליש דירה במצטבר ב-3 השנים האחרונות.
 • הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר – דמי מפתח ב-3 שנים האחרונות.
 • אינם בני רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
 • אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
 • אין להם זכויות בחלק שעולה על שליש במצטבר בקרקע המיועדת למגורים.
 • אין להם בחלק בקרקע המעניק זכויות לבנייה של יותר משליש ביחידת דיור.
 • אין להם זכויות בדירה באמצעות קבוצת רכישה.

הגדרת משפרי דיור:

 • בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 שנים שקדמו לרכישת הדירה בתכנית.
 • בני זוג ייחשבו משפרי דיור גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה בתכנית.
 • משפר דיור נדרש למכור את הנכס שבבעלותו לא יאוחר מ-12 החודשים אחרי אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכניות דירה בהנחה, ולא יוכל לרכוש דירה נוספת בטרם מכירת הדירה.

התכנית מיועדת למשפחות:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור.
 • יחידים – רווקים, גרושים ואלמנים, מעל גיל 35.
 • הורים עצמאים חד הוריים עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 ומתגורר עם ההורה דרך קבע.
 • הורים גרושים מתחת לגיל 35 שילדיהם אינם בחזקתם.

התכנית מיועדת לנכים בני 21 ומעלה:

 • נכה שהוכר על ידי המוסג לביטוח הלאומי ובעל נכות רפואית בשיעור 75% או יותר.
 • נכה בעל נכות רפואית על פי המוסד לביטוח לאומי של מעל 50% לצמיתות הזכאי לקצבת ניידות ושירותים מיוחדים.
 • נפגע פעולות איבה בשיעור 50% ומעלה על פי המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקצבת פעולות איבה.
 • נכה משרד הביטחון 50% ומעלה הזכאי לקצבת נכות מטעם משרד הביטחון.

תכנית דירה בהנחה נותנת עדיפות בהגרלה לנכים רתוקים בני 21 ומעלה, על כל 30 דירות לציבור הכללי תוקצה דירה אחת לנכה רתוק.

הרשמה מקוונת מיועדת בעיקר למחוסרי דיור ואותה ניתן לעשות באמצעות האתרים השונים של שלוש החברות. עלות ההרשמה היא 240 שקל, כאשר הגבייה מתבצעת בסוף התהליך המקוון

תהליך הוצאת אישור זכאות דירה בהנחה

הרשמה לתכנית ״דירה בהנחה״ מתחילה אצל חברות ההרשמה באופן מקוון או בסניפים. הרשמה מקוונת מיועדת בעיקר למחוסרי דיור ואותה ניתן לעשות באמצעות האתרים השונים של שלוש החברות. עלות ההרשמה היא 240 שקל, כאשר הגבייה מתבצעת בסוף התהליך המקוון.

במקרים מסוימים המחייבים צירוף מסמכים שיעידו על מצבכם האישי, כמו במקרה של משפרי דיור, גרושים, הורים עצמאיים, ידועים בציבור ונכים, יש לבצע את ההרשמה בסניפי אחת החברות ולא באופן מקוון. ניתן ליצור קשר טלפוני עם מוקדי החברות ולפעול לפי ההנחיות, אך בכל אופן יש להצטייד במסמכים הבאים:

 • תעודת זהות (מקור + צילום), לפי הפרטים המעודכנים במרשם האוכלוסין.
 • גרושים מתחת ל-10 שנים: תעודת גירושין והסכם גירושין.
 • הורים עצמאיים (משפחות חד-הוריות): תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, תצהיר על מגורים ללא אדם ידוע בציבור.
 • זוג "ידועים בציבור" צריכים למלא טופס הצהרה בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה" או "תעודת חיים משותפים" מטעם מרכז הטקסים "הויה"' של ארגון "ישראל חופשית", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
 • נכים יציגו אישורי הכרה בנכותם מצד הביטוח הלאומי או משרד הביטחון.
 • נכים רתוקים יציגו אישור חתום מלשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, לפיו נקבעו להם 100% נכות והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים. משרד הבינוי והשיכון מעמיד לרשותו של ציבור הנכים הרתוקים שירות ללא תשלום של איסוף מסמכים מהבית. כדי לקבל את השירות יש ליצור קשר עם החברה שבה נפתח ההליך להוצאת אישור זכאות.
 • משפרי דיור יצטרכו להציג את אחד מהמסכים הבאים:
 • חוזה רכישה.
 • חוזה מכירה.
 • נסח טאבו.
 • כשמדובר בדירת ירושה, יש להציג צו ירושה.

אישור זכאות דירה בהנחה מילגם

אחת מחברות ההרשמה לתכנית ״דירה בהנחה״ היא חברת מילגם, המחזיקה סניפים בערים הבאות: אשדוד, אשקלון, בת ים, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, נתיבות, פתח תקווה, צפת, קריית ביאליק, קריית שמונה, ראשון לציון, תל אביב.

הנפקת תעודת זכאות מחוסר דיור מילגם

מחוסרי דיור יכולים להנפיק תעודת זכאות לתכנית דירה בהנחה, המאפשרת רכישת דירה במחיר מוזל, באמצעות אתר ההרשמה המקוון של חברת מילגם ושל שאר חברות ההרשמה: אלונים ועמידר, וללא צורך בהגעה לסניף.  

מחוסרי דיור יכולים להנפיק את האישור באמצעות ההרשמה המקוונת באחד מאתרי חברות ההרשמה - אלונים, מילגם ועמידר. על משפרי דיור, ידועים בציבור, גרושים, הורים עצמאיים ונכים להנפיק את האישור באחד מסניפי החברות

חידוש אישור זכאות דירה בהנחה

לאחר הגשת בקשת הרשמה מקוונת באחת מחברות ההרשמה, אם תימצאו זכאים, האישור על הזכאות יישלח בדואר האלקטרוני בתוך עשרה ימי עבודה. תוקף הזכאות הינו שנה אחת בלבד. לקראת מועד סיום תוקף הזכאות, משרד השיכון ידרוש עדכון של ההצהרות לגבי נכסים ומצב אישי. במידה שלא יהיו שינויים במצב הנכסים, יהיה ניתן להאריך את הזכאות באמצעות אתר ההגרלות. במידה שיהיו שינויים, יהיה צורך לחדש את הזכאות בהתאם למצב הנכסים הנוכחי.

שאלות ותשובות על אישור זכאות דירה בהנחה

איך מוצאים אישור זכאות דירה בהנחה? מחוסרי דיור יכולים למלא טופס מקוון באחד מאתרי חברות ההרשמה - אלונים, מילגם ועמידר - על מנת לקבל אישור זכאות לדירה בהנחה. במקרים מסוימים, כמו במקרה של משפרי דיור, נכים וגרושים, ההרשמה תתבצע באמצעות סניף החברה ותדרוש המצאת מסמכים המצהירים על הסטטוס האישי.

מה זה אישור זכאות דירה בהנחה? אישור זכאות דירה בהנחה הוא השלב הראשון להשתתפות בתכנית דירה בהנחה, המהווה שלב הרשמה לתכנית ומאפשר לסנן את הזכאים לתכנית בלבד – חסרי דיור או משפרי דיור בתנאים מסוימים. מחוסרי דיור יכולים להנפיק את האישור באמצעות ההרשמה המקוונת באחד מאתרי חברות ההרשמה - אלונים, מילגם ועמידר. על משפרי דיור, ידועים בציבור, גרושים, הורים עצמאיים ונכים להנפיק את האישור באחד מסניפי החברות. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה