Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

עיכוב יציאה מהארץ – כל השיטות להתמודד עם מגבלת החופש

צו עיכוב יציאה מהארץ מונע ממי שנמצא בהליך משפטי לצאת מהארץ כדי שלא יתחמק ממילוי חובותיו. הצו נפוץ בתיקי הוצאה לפועל, בהליכי גירושין ועוד. איך יודעים אם הוצא צו כזה נגדכם וכיצד ניתן לבטלו?

מאת: סתיו קורן
30.09.22
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
עיכוב יציאה מהארץ – כל השיטות להתמודד עם מגבלת החופש

עיקרי הכתבה:

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ? המשמעות של הצו היא למנוע מאדם שנמצא בהליך משפטי לצאת מהארץ, בין היתר מפני שבית המשפט מוצא כי הוא עלול לצאת מהארץ כדי להתחמק מגזירת הדין.

איך בודקים האם הוצא נגדנו צו עיכוב יציאה מהארץ? יש שתי דרכים שבאמצעותן תוכלו לבדוק האם הוצא נגדכם צו – באמצעות מענה טלפוני או באופן מקוון.

האם ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ? ניתן להגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. הסיכויים שהיא תאושר יעלו משמעותית אם תעמדו בארבעה תנאים עיקריים.
_________________________________________

מהותו של צו עיכוב יציאה מהארץ היא לדאוג שאדם שנמצא בהליך פלילי או בהליך משפטי אחר לא ייצא את הארץ עד סיום ההליכים לפחות, וזאת כדי שיעמוד בהתחייבויות שהוטלו עליו לפי החוק. צו עיכוב יציאה מהארץ נפוץ במהלך הליכים פליליים, תיקי הוצאה לפועל, הליכי גירושין, הליכי פשיטת רגל ועוד.

ישנם מקרים בהם הצו ניתן לצמיתות, ביניהם: צו שניתן בעקבות אי תשלום מזונות, צו שניתן בעקבות חייב המוגבל באמצעים וכן במסגרת הליך איחוד תיקים

צו עיכוב יציאה מהארץ

עיכוב יציאה מהארץ הוא האחת ההגבלות החמורות שמערכת המשפט יכולה לגזור על אדם, וזאת מפני שהיא פוגעת בחופש התנועה, שנחשבת לזכות יסוד. לכן, בית המשפט גוזר הגבלה זו בכובד ראש ובלבד בנסיבות המצדיקות זאת.

המשמעות של הצו היא למנוע מאדם שנמצא בהליך משפטי לצאת מהארץ, בין היתר מפני שבית המשפט מוצא כי הוא עלול לצאת מהארץ כדי להתחמק מגזירת הדין.

במקרים של הוצאה לפועל, הצו מוגבל לשנה אחת בלבד, אך בסוף השנה רשם ההוצאה לפועל ראשי להוציא צו חדש. לצד זאת, ישנם מקרים בהם הצו ניתן לצמיתות, ביניהם: צו שניתן בעקבות אי תשלום מזונות, צו שניתן בעקבות חייב המוגבל באמצעים וכן במסגרת הליך איחוד תיקים.

באמצעות מוקד טלפוני תוכלו לבדוק האם הוצא נגדכם או נגד ילדיכם (עד גיל 18) צו עיכוב יציאה מהארץ

כיצד תדעו אם הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ?

טיסה מחוץ לגבולות ישראל בעיצומו של הליך משפטי מסוים היא אפשרית, אבל כאמור במקרים מסוימים, בית המשפט מוציא צו עיכוב יציאה מהארץ. אז איך תדעו האם אתם מוגבלים? יש שתי דרכים לבדוק זאת, באמצעות מענה טלפוני או באמצעות בדיקה מקוונת.

בדיקה באמצעות מוקד טלפוני – הבדיקה הטלפונית מתבצעת במוקד שפועל 24 שעות ביממה. באמצעות המענה הטלפוני תוכלו לבדוק האם הוצא נגדכם או נגד ילדיכם (עד גיל 18) צו עיכוב יציאה מהארץ. המידע ניתן במרכז השירות והמידע הארצי של רשות האוכלוסין, במספר *3450.

בדיקה באמצעות אתר מקוון – אפשרות נוספת לבדיקת הנושא מתבצעת באופן מקוון, באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית, אליה תתבקשו להירשם ולבצע הזדהות. באופן הזה תוכלו לקבל מידע פרסונלי בלבד ולא תוכלו לקבל מידע על ילדיכם.

במקרים שבהם אדם מעורב בהליך משפטי של הוצאה לפועל, או איחוד תיקים, כתנאי ליציאה לחו"ל על בית המשפט להיווכח כי הוא עמד בתנאים שנקבעו להסדר החובות כדי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ

כיצד מתאפשר ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ?

צריכים לטוס לחו"ל בבהילות בעקבות מוות של בן משפחה או בשל עניינים עסקיים, אך גיליתם שהוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? ובכן, ניתן להגיש בקשה לביטול הצו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי אשר יסייע לכם להגיש את טופס הבקשה - "טופס 214". כדי שהבקשה תאושר, תתבקשו לעמוד במספר תנאים:

סיבה מוצדקת-  בית המשפט לא יאשר את בקשתם לצאת מן הארץ אלא אם יש לכם סיבה מוצדקת, וכמובן לא מדובר בחופשה מפנקת בחו"ל. הסיבה צריכה להיות קשורה למצבכם הרפואי, למצב רפואי של בן משפחה או בעקבות נסיעת עסקים.

כתב ערבות - בית המשפט דורש את חתימתם של שני ערבים לפחות על כתב ערבות, כבטוחה לכך שהאדם שקיים נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ישלם את החובות שלו להוצאה לפועל, תשלום מזונות ועוד.

עמידה בהסדר חוב - במקרים שבהם אדם מעורב בהליך משפטי של הוצאה לפועל, או איחוד תיקים, כתנאי ליציאה לחו"ל על בית המשפט להיווכח כי הוא עמד עד כה בתנאים שנקבעו להסדר החובות.

מימון הנסיעה בידי צד שלישי - דבר נוסף שיכול לעזור באישור הבקשה הוא כאשר הנסיעה לחו"ל ממומנת על ידי צד שלישי, כמו מקום עבודה למשל ששולח עובד לנסיעת עסקים.

במקרה של הליך גירושין, את הצו לגבי הקטין עד להגיעו לגיל 18 ניתן להוציא בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין?

צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לרוב במקרים שבהם ההורים מצויים בהליך גירושין ואחד מהם חושש שההורה השני יחטוף את הילד אל מחוץ לגבולות הארץ. לעומת צווי עיכוב יציאה מהארץ רגילים, במקרה של הליך גירושין, את הצו לגבי הקטין עד להגיעו לגיל 18 ניתן להוציא בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

מה למדנו? מטרתו של צו יציאה מהארץ היא למנוע מאדם שנמצא בהליך משפטי מסוים לצאת מהארץ, ובכך לוודא שימלא את החובות המוטלות עליו – למשל תשלום לנושים, עמידה בהסדר איחוד תיקים, עמידה בתשלום מזונות וכו'. עם זאת, ניתן לבטל את הצו באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט, ובתנאי שהאדם נגדו הוצא הצו עומד במספר קריטריונים המפורטים לעיל. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים