zap group mishpati logo

מדוע כולם צריכים לערוך ייפוי כוח מתמשך ומהי הדרך?

מה יקרה ביום שבו לא נוכל לקבל עוד החלטות, מפאת גיל או מחלה? החוק נותן כלי עוצמתי וחשוב כדי להבטיח שעניינינו הרפואיים והכספיים ינוהלו כרצוננו. איך עורכים ייפוי כוח מתמשך ומה חשוב לכלול בו?

28.01.23
תאריך עדכון: 30.03.24
4 דק'
מדוע כולם צריכים לערוך ייפוי כוח מתמשך ומהי הדרך?

אורית, אמא לשלושה ילדים קטנים, היתה בת 43 כאשר החלה לסבול מכאבים ובבדיקת כירורג גילתה גידול בשד, בשלבים מתקדמים. מכאן ואילך, מספרת עו"ד מזל גולוב, נכנסו חייה לסחרחרה שכללה ביקורים תכופים בבית חולים, סדרת בדיקות, תרופות ובעיקר רמות חרדה עולות וגואות. ביום שאורית נזקקה לניתוח דחוף, לא היה מי שיקבל את ההחלטה עבורה, ובני משפחתה נאלצו לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס על ענייניה של אורית. מדובר בהליך שאורך חודשים, ובינתיים חלה החמרה במצבה הרפואי של אורית.

אפשר וכדאי היה להתנהל אחרת, מסבירה עו"ד גולוב. רוב האנשים יודעים למה חשוב לערוך צוואה, אבל לא פחות חשוב הוא להסדיר, באמצעות ייפוי כוח מתמשך, מה יקרה איתנו ביום שחלילה נאבד את היכולת לקבל החלטות עבור עצמנו, מכל סיבה.

מהו ייפוי כוח מתמשך?  

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, במסגרתו נותן המייפה הנחיות במידה שחלילה יאבד את היכולת לקבלת החלטות מפאת גיל, מחלה, ירידה קוגניטיבית או כל סיבה אחרת.

ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף במועד שבו מייפה הכוח לא יהיה מסוגל עוד להבין בנושא לשמו ניתן ייפוי הכוח או בהתקיים תנאי מוגדר אחר

מה מסדיר ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך, מאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיהיה אחראי לענייניו של המייפה, לגופו, לרכושו ולכל נושא שימצא לנכון להסדיר, למסגרת הזמן שבו יפעל ייפוי הכוח ולמועד ותנאי פקיעתו. כך למשל, ייפוי הכוח המתמשך יכול לכלול הנחיות מדויקות באשר לטיפולים רפואיים שיזדקק להם המייפה, למקום המגורים שלו (בבית או בדיור מוגן), לזהות המטפל, לעלויות הטיפול, לניהול הרכוש בכלל ועוד. כמו כן, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף במועד שבו מייפה הכוח לא יהיה מסוגל עוד להבין בנושא לשמו ניתן ייפוי הכוח או בהתקיים תנאי מוגדר אחר, וכי יפקע לאחר פרק זמן מסוים.

במקרה של אורית למשל, הנחיות מוגדרות בייפוי כוח מתמשך ביחס לטיפול רפואי היו חוסכות את הפנייה לבית המשפט ואת העיכוב הקריטי בקבלת הטיפול הרפואי. עוד תועלת לייפוי כוח מתמשך היא האפשרות לקבוע כי במצב שבו יאבד המייפה את כשרותו המשפטית, ימונה מיופה הכוח גם כאפוטרופוס, דבר שימנע התדיינות משפטית ארוכה.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם מגיל 18, תושב ישראל וכשיר משפטית, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. חשוב שהמייפה יבין את משמעות המסמך, ואם קיימת מגבלה פיזית, ניתן לערוך התאמות במסמך באופן שיאפשר לו לחתום. כאמור, מיופה כוח רשאי להיות כל אדם מעל גיל 18, למעט בענייני רכוש, בהם קיימות מגבלות על מי שהוכרז מוגבל חמור או פושט רגל, למעט אם קיבל הפטר מלא. החוק מחייב לערוך את המסמך אצל עורך דין אשר הוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך ולהפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי.

בייפוי כוח מתמשך, המייפה בוחר את זהות הממונה כרצונו ואין פיקוח על פעולותיו, למעט בעסקאות מסוימות בעלות היקף משמעותי כגון עסקאות מקרקעין

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופוס?

ההבדלים העיקריים, מסבירה עו"ד גולוב, הם דרך המינוי והפיקוח. מינוי אפוטרופוס וסיומו נעשים על ידי בית המשפט, דבר שעלול לארוך זמן רב ופעילותו מפוקחת על ידי האפוטרופוס הכללי. בייפוי כוח מתמשך, המייפה בוחר את זהות הממונה כרצונו ואין פיקוח על פעולותיו, למעט בעסקאות מסוימות בעלות היקף משמעותי כגון עסקאות מקרקעין המחייבות אישור בית המשפט.

איך מבטלים ייפוי כוח מתמשך?

ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך בהודעת המייפה או המיופה, למעט אם חלה הגבלה על ביטול ואז נדרש אישור בית משפט, וכן בנסיבות מסוימות שבהן ניתן לפנות לבית משפט בבקשה לביטול. במצבים שונים, ייפוי הכוח המתמשך פוקע מאליו כמו למשל עם הודעת המיופה למייפה, עם סיום נישואי המייפה והמיופה, או אם חל שינוי במצבו של המיופה והוא אינו כשיר עוד למלא את תפקידו.

לסיכום, מסבירה עו"ד גולוב, ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חיוני וקריטי, המאפשר לנו להבטיח בראש שקט כי מי שאנו סומכים עליו ידאג לנו ביום שנצטרך, בדיוק כפי שאנו רוצים, וכי ברגע האמת, בזמנים הכי קשים, לא ניאלץ להיגרר להליכים משפטיים, לסכסוכים ולביורוקרטיה. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים