משפטי– זאפ
משפטימשפט מסחריצ'ק בנקאי - למה אנחנו עדיין משתמשים בו?

צ'ק בנקאי - למה אנחנו עדיין משתמשים בו?

מה זה צ׳ק בנקאי? במה הוא שונה מצ׳ק רגיל? כיצד מנפיקים אותו והאם הוא עדיף על העברה בנקאית? המדריך המלא להמחאה בנקאית

מאת: רני זהר - מערכת זאפ משפטי
01.02.23
תאריך עדכון: 01.02.23
6 דק'
צ'ק בנקאי - למה אנחנו עדיין משתמשים בו?

עיקרי הכתבה:

  • צ׳ק בנקאי הוא צ׳ק הניתן לרכוש מהבנק, ערכו שווה לכסף מזומן והוא משמש כערובה הנועדה להבטיח ולהגן על עסקאות או התחייבויות בסכומי כסף גבוהים, כמו ברכישת דירה או בחוזה שכירות דירה.
  • הבנק הוא הגורם שמשלם את הצ׳ק וערב לפירעונו. על מנת להבטיח את הזדכותו על הסכום, הבנק נועל את סכום הכסף שעליו הוא מונפק מחשבון הבנק של המשלם.
  • תוקפו של צ׳ק בנקאי הוא שבע שנים מיום הנפקתו. לאחר מכן לא ניתן לפרוע אותו, והסכום שננעל אצל המשלם משתחרר בחשבון הבנק שלו.
    ____________________________________________

צ׳ק בנקאי או המחאה בנקאית משמש כאמצעי תשלום או כערובה הנועדה להבטיח ולהגן על קיום התחייבויות. במסגרת התחייבויות ועסקאות כלכליות בסכומים גבוהים, כמו למשל רכישת רכב, דירה, השקעה בעסק ואף במסגרת חוזי שכירות דירה למגורים, הצ׳ק הבנקאי משמש כערובה לעסקה וערכו שווה לכסף מזומן.

בניגוד לצ׳ק רגיל, בו סכום הכסף עובר ישירות מחשבון הבנק של מנפיק הצ׳ק לחשבון הבנק של המוטב, בצ׳ק בנקאי הכסף מנוכה מהבנק עצמו, שרק לאחר מכן מזדכה בסכום הצ׳ק על ידי אותו סכום שנעל מחשבון הבנק של המשלם בעת הנפקת הצ׳ק.

מה חשוב לדעת על צ'ק בנקאי?

צ׳ק בנקאי מונפק על ידי הבנק, על פי בקשה של הלקוח. הצ׳ק מונפק בסכום מסוים, שעליו להיות זמין ונגיש בחשבונו של הלקוח בעת הבקשה. אולם, הבנק הוא הבעלים של הצ׳ק, הוא חתום עליו וערב לפירעונו. אין חשש שצ׳ק בנקאי "יחזור" מאחר שהחשבון ממנו משולם הצ׳ק הוא חשבון על שם הבנק ולא על שם הלקוח שרכש את הצ׳ק הבנקאי בעת הנפקת הצ׳ק, הבנק שם בצד ונועל את הסכום שנקוב בצ׳ק מתוך חשבון הבנק של הלקוח. כל עוד הצ׳ק בתוקף, הסכום לא יהיה זמין ללקוח. תוקפו של צ׳ק בנקאי הוא שבע שנים מיום הנפקתו, הוא שווה ערך לכסף מזומן וניתן לפדות אותו כל עוד הוא בתוקף.

כיצד מנפיקים צ׳ק בנקאי?

על מנת להנפיק צ׳ק בנקאי עליכם לפנות לסניף הבנק שבו רשום חשבון הבנק שלכם. ניתן לפנות גם באמצעים דיגיטליים, בבקשה להנפיקו. יש לנקוב בסכום הצ׳ק ואף בשמו של המוטב, מי שאליו מיועד הצ׳ק. הבנק יוריד מחשבון הלקוח את סכום הכסף שמופיע על הצ׳ק וינעל את הסכום בצד על מנת להבטיח את התשלום למוטב, כלומר את פירעונו של הצ׳ק בעת הצורך. לא ניתן להנפיק צ׳ק בנקאי דחוי.

צ׳ק בנקאי מתבטל אוטומטית לאחר תקופת התיישנות של שבע שנים מיום הנפקתו. כל עוד הצ׳ק לא נפרע במהלך השנים הללו ולאחר שחלפו, יוחזר סכום הכסף שנעל הבנק לחשבון הבנק של מנפיק הצ׳ק

צ׳ק בנקאי – חוזה שכירות

כמה עולה צ'ק בנקאי?

הנפקת צ׳ק בנקאי כרוכה בתשלום עמלה לבנק. סכום העמלה משתנה בהתאם לבנק ונע בין 12 שקל ועד 26 שקל בממוצע.

כיצד מפקידים צ'ק בנקאי?

ניתן להפקיד צ׳ק בנקאי כמו שמפקידים צ׳ק רגיל, אם באמצעות עמדת הפקיד בבנק, באמצעות מכשיר אוטומטי להפקדת כספים או באמצעות האפליקציה, כאשר הפקדה באפליקציה לעתים מוגבלת לסכומים מסוימים. הפקדת צ׳ק בנקאי באפליקציה תלויה בבנק. בחלק מאפליקציות השירות של הבנקים, הפקדת צ׳קים מוגבלת בסכום מסוים, וצ׳ק בנקאי, שמיועד לרוב לסכומים גבוהים, עלול לעבור את הסכום ולחייב הפקדה דרך הסניף או באמצעות מכונות הפקדה אוטומטיות.

כיצד מבטלים צ'ק בנקאי?

על מנת לבטל צ׳ק בנקאי ולקבל חזרה את סכום הכסף שהבנק נעל בצד, מנפיק הצ׳ק צריך להחזיר אותו פיזית לבנק על מנת להזדכות. נוסף על כך, צ׳ק בנקאי מתבטל אוטומטית לאחר תקופת התיישנות של שבע שנים מיום הנפקתו. כל עוד הצ׳ק לא נפרע במהלך שבע השנים הללו, ולאחר שחלפו, יוחזר, כאמור, סכום הכסף שנעל הבנק לחשבון הבנק של מנפיק הצ׳ק.

הפקדת הצ׳ק על ידי בעל הבית אפשרית רק לאחר שהמשכיר הודיע לשוכר הדירה, זמן סביר מראש, על כוונתו להפקיד את הצ׳ק ואפשר לשוכר לערוך תיקונים לליקויים בדירה או לשלם את חובו בתוך זמן סביר 

צ׳ק בנקאי – חוזה שכירות

החוק מגביל את השימוש והמימוש של צ׳ק בנקאי כשהוא ניתן כערובה במסגרת חוזה שכירות למגורים, בשונה מערובות אחרות כמו צ'ק ביטחון ושטר חוב:

בחוזה שכירות, סכום הצ׳ק מוגבל ולא יכול להיות גבוה מהסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

- סכום דמי השכירות עבור שליש מתקופת השכירות.

- סכום דמי השכירות עבור שלושה חודשים.

אם השוכר לא שילם דמי שכירות, למשכיר יש הזכות לממש את הערובה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי תנאי החוזה. אם השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתקן – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התיקון. אולם, הפקדת הצ׳ק אפשרית רק לאחר שהמשכיר הודיע לשוכר הדירה, זמן סביר מראש, על כוונתו להפקדת הצ׳ק ואפשר לשוכר לערוך תיקונים לליקויים בדירה בתוך זמן סביראם השוכר לא פינה את הדירה בתום תקופת השכירות, למשכיר יש את הזכות לממש את הצ׳ק לפי הסכום שנקבע בחוזה על איחור בפינוי הדירה. על המשכיר להחזיר לשוכר את הצ׳ק הבנקאי עד 60 ימים מהמועד שבו השיב את הדירה לרשותו, או עד למועד שבו נפרעו החובות של השוכר, לפי המאוחר ביניהם.

מה עושים במקרה של אובדן צ׳ק בנקאי?

במקרה של אובדן צ׳ק בנקאי, בעל החשבון לא יוכל להנפיק צ׳ק חדש במקום הצ׳ק שאבד. סכום הכסף שהבנק נעל בצד לא ישוחרר עד שהצ׳ק יחזור לבנק, או עד שתוקפו של הצ׳ק יחלוף.

כיצד מתגוננים מפני צ'ק בנקאי מזויף?

על מנת להגן על עצמכם מפני צ׳ק בנקאי מזויף, ניתן לנקוט בפעולות הבאות:

  • להגיע ביחד עם מנפיק הצ׳ק לסניף הבנק שלכם בעת הפקדתו.
  • להתקשר לבנק מנפיק הצ׳ק ולוודא את אמיתותו על ידי מספר סידורי.
  • במקרה שמתגלה צ׳ק בנקאי מזויף, כדאי לעדכן את הבנק ואת המשטרה על כך.

שאלות ותשובות:

מה התוקף של צ'ק בנקאי? צ׳ק בנקאי תקף למשך שבע שנים מיום הנפקתו.

מה זה צ'ק בנקאי? צ׳ק בנקאי הוא צ׳ק שווה ערך לכסף מזומן, כאשר הבנק הוא המשלם אותו וערב לפירעונו.

איך מוציאים צ'ק בנקאי? ניתן להנפיק צ׳ק בנקאי בסניף הבנק שבו מתנהל חשבונכם

איך מפקידים צ'ק בנקאי? בסניף הבנק, במכונות אוטומטיות להפקדת צ׳קים ובחלק מהבנקים גם באמצעות האפליקציה.

איך מבטלים צ'ק בנקאי? לא ניתן לבטל צ׳ק בנקאי, על מנת להזדכות על הסכום יש לגשת עם הצ׳ק לסניף הבנק בו מתנהל חשבונכם, או לחכות שיפוג תוקפו לאחר שבע שנים.

צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום