Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ביטול משכון - מתי חשוב לעשות זאת ואיך?

במדינת ישראל, בה השיעור הגבוה ביותר בעולם המערבי ברכישת דירות, הגיוני שנצטרך לדעת לא רק איך לוקחים משכנתא, אלא גם איך מסלקים אותה בסיום תקופת התשלום. על הליך ביטול משכון וכיצד תוכלו לקבל אישור שהנכס שלכם נקי משיעבוד, בכתבה הבאה

מאת: ליהי גיאת - מערכת זאפ משפטי
24.06.23
תאריך עדכון: 12.12.23
4 דק'
ביטול משכון - מתי חשוב לעשות זאת ואיך?

עיקרי הכתבה:

  • ביטול משכון מתבצע כשנוטלי המשכנתא סיימו לשלם אותה כחוק ורוצים כעת להסיר את הנכס משיעבוד. 
  • כשמתקבלת הודעה מקוונת על ביטול משכון, הגוף המשעבד מקבל על כך הודעה וצריך לחתום עליה תוך עשרה ימים. ללא חתימתו, בקשת ביטול המשכון מתבטלת. 
  • כשבקשת ביטול המשכון מתקבלת, הנכס יוצא מרשימת הנכסים הממושכנים, השיעבוד מוסר והנכס עובר לחזקתם המלאה והבלעדית של בעליו.
    _____________________________

ביטול משכון מהו?

ביטול משכון הוא פעולה שנעשית כשמסיימים לשלם את המשכנתא ולמעשה "מסלקים" אותה. בכך מתבטל המשכון של הנכס על ידי הבנק, אין עליו יותר שיעבוד ובעלי הנכס נותרים הבעלים היחידים שלו. 

אישור ביטול רישום משכון מכיל מידע מפורט לגבי הנכס: תיאור הנכס, תיעוד המשכון וחתימות של הגורמים המוסמכים לבצע את ביטול המשכון

אישור ביטול רישום משכון

אישור ביטול רישום משכון הוא מסמך רשמי חתום על ידי גוף ממשלתי או רשמי כמו משרד רשם המקרקעין או בנק, המאשר כי  נכס מסוים (רכב, דירה או כל נכס אחר עבורו נלקחה משכנתא) אינו משועבד יותר לבנק. האישור חשוב כי הוא מהווה הוכחה שכל הזכויות הבלעדיות בנכס שייכות כעת רק לבעליו, ובנוסף מהווה אסמכתא שכל התשלומים עבורו שולמו כנדרש. אישור ביטול רישום משכון מהווה אישור לבעלי הנכס כאשר ירצה למוכרו בעתיד. אישור ביטול רישום משכון מכיל מידע מפורט לגבי הנכס: תיאור הנכס, תיעוד המשכון וחתימות של הגורמים המוסמכים לבצע את ביטול המשכון. 

טופס ביטול משכון

טופס ביטול משכון מגיע עם חותמת של מדינת ישראל, משרד המשפטים, רשות התאגידים ורשם המשכונות. הוא מכיל מידע לגבי נכס נדל"ן ולגבי רכב: אם זו דירה - צריך למלא פרטים בשדות כמו זיהוי הרישום המקורי - מס' רישום המשכון, שמם של נוטלי ההלוואה ומספרי תעודות הזהות שלהם; זיהוי פרטי הנכס לפי יישוב, גוש, חלקה, רחוב, מספר בית ודירה ותיאור הנכס. אם מדובר בטופס ביטול משכון עבור רכב, יש למלא פרטים כמו איזה סוג כלי תחבורה (רכב, כלי טיס או ציוד הנדסי), סימן רישוי, מספר שלדה, שנת ייצור, שם היצרן ומספר מודל. אם מדובר בנכס אחר, ניתן למלא תחת סעיף נכס אחר. 

רשם המשכונות - ביטול משכון

רשם המשכונות הוא הגורם שדרכו מבצעים את ביטול המשכון. התהליך כולל הגשת הודעה על ביטול משכון הנושאת חתימה של הגוף שנתן את המשכנתא (לרוב הבנק) ומהווה הוכחה לסיום ההתקשרות בין נוטל המשכנתא והגוף שנתן את המשכנתא עקב סיום כל התשלומים כחוק. את נוסח ההודעה על ביטול משכון ניתן להוריד מאתר רישום וניהול מקרקעין - טופס 3, והוא אינו כרוך בתשלום.

האישור חשוב כי הוא מהווה הוכחה שכל הזכויות הבלעדיות בנכס שייכות כעת רק לבעליו, ובנוסף מהווה אסמכתא שכל התשלומים עבורו שולמו כנדרש

הודעה על ביטול משכון

הודעה על ביטול משכון מבטלת את הודעת המשכון המקורית, שנרשמה במאגר רשם המשכונות כשהנכס עבר שיעבוד לצורך המשכנתא. קבלת הודעה על ביטול משכון מוחקת את הנכס הממושכן לשעבר מכל רשומה. 

ביטול משכון מקוון

ביטול משכון מקוון מתבצע באופן הבא: נכנסים לאתר רשם המשכונות, מורידים טופס ביטול משכון ומשגרים אותו. לאחר מכן מקבלים במייל אישור ביטול משכון, שנשלח גם לגוף שהעניק את המשכנתא, שמתבקש לחתום עליו. אם המסמך אינו נחתם הבקשה מתבטלת לאחר עשרה ימים. 

שירות ביטול משכון אינו כרוך בתשלום. 

שאלות ותשובות:

מה זה אישור ביטול רישום משכון? מדובר בתיעוד של הגוף המשעבד לכך שלווה המשכנתא סיים לשלם אותה. 

איך עושים ביטול משכון ברשם המשכונות? מגישים הודעת ביטול משכון חתומה על ידי הגוף המשעבד - לרוב הבנק שנתן את המשכנתא. 

כצה  עולה אגרת ביטול משכון? שירות ביטול משכון אינו כרוך בתשלום. 

כמה זמן לוקח לקבל אישור ביטול משכון? עד שלושה ימי עסקים בהגשה רגילה ועד עשרה ימים בהגשה מקוונת. 

(צילום: שאטרסטוק)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים