שכר מינימום - הבדלים בין גילאים, מקצועות והשפעת החוק על השכר

שכר המינימום מא׳ ועד ת׳ – על איזה סכום שכר המינימום עומד לשנת 2023, על פי מה הוא משתנה ומה עוד כדאי לדעת?

מאת: רני זהר - מערכת זאפ משפטי
30.09.23
תאריך עדכון: 30.09.23
6 דק'
שכר מינימום - הבדלים בין גילאים, מקצועות והשפעת החוק על השכר

עיקרי הכתבה:

> שכר מינימום הוא הגבול התחתון הנקבע לשכר שאותו המעסיק רשאי לשלם לעובדים.

> החל מיום-1.4.2023 שכר המינימום השעתי בישראל לאדם מגיל 18 ומעלה עומד על 30.61 שקל.

> שכר המינימום משתנה מדי שנה על פי חוק ועומד על 47.5% מהשכר הממוצע כפי שנקבע ב-1 בינואר של אותה שנה. נוסף על כך, שכר המינימום משתנה ביחס לגיל העובד, מקצועו ואופן העסקתו.

מהו שכר המינימום בישראל?

שכר מינימום הוא הגבול התחתון הנקבע לשכר שאותו המעסיק רשאי לשלם לעובדים. מטרת שכר המינימום היא להגן על עובד במערך יחסי הכוחות מול המעסיק. שכר המינימום בישראל מונהג מכוח חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. גם לפני חקיקת החוק היה נוהג של שכר מינימום במסגרת הסכמים קיבוציים.

שכר המינימום בישראל נקבע על פי שני פרמטרים:

> גיל העובד – שכר המינימום שונה עבור בני נוער ועבור מבוגרים מעל גיל 18.

> אופן העסקת העובד – שכר המינימום משתנה אם אופן ההעסקה הוא על בסיס חודשי, יומי או שעתי.

עליית שכר מינימום

על פי חוק, קיים מנגנון עדכון אוטומטי של שכר המינימום בישראל, על פיו מדי שנה בחודש אפריל שכר המינימום במשק יתעדכן ויעמוד על 47.5% מהשכר הממוצע כפי שנקבע ב-1 בינואר של אותה שנה.

שכר מינימום שעתי 2023

החל מיום-1.4.2023 שכר המינימום השעתי בישראל לאדם מגיל 18 ומעלה עומד על 30.61 שקל.

שכר מינימום חודשי בישראל 2023

גובה שכר המינימום השעתי מחושב על פי 5,571.75 חלקי 182 שעות חודשיות עבור אדם מעל גיל 18 ומעלה.

שימו לב: צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, שנחתם בתאריך 15.03.2018, קבע כי החל מ-1 באפריל 2018, שבוע העבודה במשק יקוצר ל-42 שעות שבועיות במקום 43 שעות שבועיות, אך ללא הפחתה בשכר. מצו זה עולה כי שכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי ב-182 במקום ב-186, ויעמוד על 30.61 שקל לשעה. עם זאת, על פי החוק, שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186, ולכן עד לשינוי חוק שכר המינימום או פסיקת בית הדין לעבודה, לא יינקטו צעדים פליליים/ מנהליים נגד מעסיקים שישלמו 29.95 שקל לשעה.

שכר מינימום יומי 2023

  • שכר המינימום ליום עבודה עבור מועסקים 5 ימים בשבוע עומד על 257.16 שקל.
  • שכר המינימום ליום עבודה עבור מועסקים 6 ימים בשבוע עומד על 222.87 שקל.

שכר מינימום ברוטו

יש להדגיש כי שכר עבודה לחישוב שכר מינימום הוא שכר ברוטו, כלומר השכר לפני ניכויים כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח פנסיוני וכו׳. שכר מינימום כולל שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספות קבועות אחרות המשולמות לעובד עקב עבודתו.

שכר מינימום לא כולל תוספות שהחוק קובע שאסור לכלול אותן, כמו תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, "משכורת 13", מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, כולל החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

שכר מינימום לבני נוער

נער/ה עובד/ת מוגדרים בתקנות שכר מינימום כעובדים שטרם מלאו לו 18 שנים. שכר המינימום משתנה בהתאם לגיל העובד. לגבי נוער עובד המועסק במשרה מלאה, מינימום כ-40 שעות שבועיות:

> מתחת לגיל 16 – 3,900.23 שקל (70%).

> מעל גיל 16 ומתחת לגיל 17 – 4178.81 שקל (75%).

> מעל גיל 17 ומתחת לגיל 18 – 4,624.55 שקל (83%).

שכר המינימום השעתי לנוער עובד מחושב על פי שכר המינימום החודשי שחל על גילו של הנער/ה, חלקי 173 שעות חודשיות:

> מתחת לגיל 16 שכר המינימום השעתי הוא 22.54 שקל.

> מעל גיל 16 ומתחת לגיל 17 שכר המינימום השעתי הוא 24.15 שקל.

> מעל גיל 17 ומתחת לגיל 18 שכר המינימום השעתי הוא 26.73 שקל.

שכר מינימום – מקצועות

שכר מינימום לעובדי אולמות וגני אירועים - עובדים המועסקים באולמות וגני אירועים זכאים לתוספות תשלום מעבר לשכר המינימום הקבוע בחוק:

> תוספת משפחה – תוספת לשכר של 30 שקל לחודש עבור בן זוג שאינו עובד.

> תוספת ותק – תוספת של 1% מהשכר על כל שנת עבודה, עד 30 שנים, כל עוד השכר החודשי של העובד אינו עולה על 5,000 שקל לפני התוספת.

שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה - החל מ-1.09.2022 שכר המינימום של עובד בענף האבטחה והשמירה עומד על 10% מעל שכר המינימום הכללי:

> שכר המינימום החודשי של מאבטח או שומר המועסק במשרה מלאה הוא 6,128.93 שקל לחודש ושכר המינימום השעתי הוא 33.67 שקל לשעה.

> נוסף על כך, שכר המינימום של עובד שסיים הכשרה ומועסק בפועל בתפקיד שבו הכשרה זו נדרשת הוא גבוה יותר, בהתאם לסוג ההכשרה שעבר: בודק בטחוני - 10% מעל שכר המינימום, מאבטח בסיס - 15% מעל שכר המינימום, בודק בטחוני/ סדרן באירועי תרבות וספורט - 15% מעל שכר המינימום, מאבטח מתקדם ב' - 30% מעל שכר המינימום, מאבטח מתקדם א' - 40% מעל שכר המינימום, מאבטח עוטף ירושלים - 60% מעל שכר המינימום, מאבטח בכיר ב' - 60% מעל שכר המינימום.

שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה – החל מינואר 2017 שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זהה לשכר המינימום של כלל העובדים, אולם בהתאם לסעיף ח2 (4) בהסכם קיבוצי בענף הניקיון 1979, עובד ניקיון במשרה חלקית, שהמעסיק שלו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, זכאי לקבל שכר יומי בשווי של 3 שעות עבודה לפחות, גם אם עבד פחות שעות.

שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי) - שכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה, עובדי שיפוצים או מנופאים (מפעילי עגורן צריח) הוא 5,600 שקל לחודש למשרה מלאה:

> שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד. קיימות 8 דרגות שונות כאשר עד דרגה 3 הקידום הוא אוטומטי.

> עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל, ולא על פי שנות הוותק אצל מעסיק מסוים.

> דרגה 1 – 5,600 שקל, דרגה 2 – 5,700 שקל, דרגה 3 – 5,800 שקל, דרגה 4 – 6,100 שקל, דרגה 5 – 6,500 שקל, דרגה 6 – 6,800 שקל, דרגה 7 – 7,100 שקל, דרגה 8 – 7,500 שקל.

שאלות ותשובות:

מתי יעלה שכר המינימום? שכר המינימום מתעדכן אוטומטית על פי חוק מדי שנה בחודש אפריל, על מנת שיעמוד על לא פחות מ-47.5 מהשכר הממוצע.

מהו שכר המינימום לשעה? שכר המינימום לשעה לעובד מעל גיל 18 במשרה מלאה עומד על 30.61 שקל.

כמה שכר המינימום כיום? שכר המינימום החודשי לעובד מעל גיל 18 במשרה מלאה עומד על 5,571.75 שקל.

מתי מתעדכן שכר המינימום? שכר המינימום מתעדכן אוטומטית על פי חוק מדי שנה בחודש אפריל, על מנת שיעמוד על לא פחות מ-47.5 מהשכר הממוצע.

מהו שכר המינימום לפי גילאים? מתחת לגיל 16 שכר המינימום השעתי הוא 22.54 שקל; מעל גיל 16 ומתחת לגיל 17 שכר המינימום השעתי הוא 24.15 שקל; מעל גיל 17 ומתחת לגיל 18 שכר המינימום השעתי הוא 26.73 שקל.

(צילום: שאטרסטוק) 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

הירשמו לניוזלטר המשפטי שלנו