תשלום אגרת רשיון רכב: האם חייבים לשלם כאשר הרכב אינו בשימוש?

כל החובות והזכויות של בעלי הרכב בנוגע לתשלום אגרת רישוי, במיוחד כאשר הרכב אינו בשימוש – מפטור מאגרה ועד ביטול חובות

מאת: רני זהר - מערכת זאפ משפטי
02.10.23
תאריך עדכון: 02.10.23
6 דק'
תשלום אגרת רשיון רכב: האם חייבים לשלם כאשר הרכב אינו בשימוש?

עיקרי הכתבה:

> יש לחדש את רשיון הרכב מדי שנה. תשלום אגרת רישוי רכב יכול להתבצע בקלות באמצעות הערוצים הדיגיטליים, בעמדות השירות העצמי או בדואר ישראל.

> ניתן לקבל פטור מתשלום אגרת רישוי רכב עבור רכב שאינו בשימוש, במקרה של ליקויים בטיחותיים ברכב, פטירה או אשפוז פתאומי של בעלי הרכב, גניבה ועוד.

> על מנת להימנע מחובות, יש להודיע למשרד הרישוי על אי שימוש ברכב באמצעות בקשה לפטור מאגרה.

תשלום אגרת רישוי רכב

רשיון רכב תקף לשנה אחת בלבד. בתחילת החודש הקודם לחודש בו יפוג תוקף רשיון הרכב, יישלח אליכם הרשיון החדש עם בקשה לחדשו. במקביל תיפתח אפשרות לתשלום חידוש רשיון הרכב בערוצים הדיגיטליים. אין צורך להמתין לקבלת הרשיון לתשלום בדואר, ניתן לשלם בערוצים הדיגיטליים ולקבל את הרשיון המשולם לדואר האלקטרוני ובמסרון לטלפון הנייד. בערוצים אחרים ניתן לשלם ולקבל את הרשיון המשולם במקום. לאחר התשלום יש להגיע עם הרכב לאחד ממכוני הרישוי המורשים ולבצע מבחן מעשי לרכב (טסט).

כל הדרכים לשלם אגרת רישוי רכב

באופן דיגיטלי: באזור האישי הממשלתי באתר משרד התחבורה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. רשיון משולם יישלח מיד לאחר התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני ולטלפון הנייד שסופק. רשיון הרכב המודפס הוא רשיון רכב רשמי לכל דבר ועניין. 

באפליקציות תשלום: ניתן לשלם אגרת רישוי רכב באמצעות אפליקציות התשלום MAX, Apply Pay או Google Play.

בעמדות שירות עצמי: ברחבי הארץ קיימות עמדות שירות עצמי של משרד התחבורה, בהן ניתן לשלם את אגרת רשיון הרכב. ניתן לאתר את עמדות השירות העצמי באתר הממשלתי. לאחר ביצוע התשלום, יונפק רשיון משולם. רשיון הרכב המודפס הוא רשיון רכב רשמי לכל דבר ועניין.

במוקד הטלפוני: במוקד הטלפוני 5678*. אזרחים השוהים בחו"ל יכולים להתקשר למספר טלפון 972-3-9695678+. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. רשיון משולם, רשמי לכל דבר ועניין, יישלח מיד לאחר התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני ולטלפון הנייד שסופקו לנציג השירות.

בהעברה בנקאית: בעלי מנוי לשירותי האינטרנט של הבנק יכולים לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית בשירות התשלומים הממשלתי בלבד.

בסניפי חברת דואר ישראל: קיימת אפשרות לשלם בחברת דואר ישראל באמצעות כרטיס אשראי, במזומן, בהמחאה של בעלי רשיון הרכב או בחיוב חשבון בנק. רשיון משולם יונפק במקום. תשלום בדואר צריך להתבצע לפחות 14 ימי עסקים לפני פקיעת תוקף הרשיון מאחר שלוקח זמן למערכת להתעדכן. עד לעדכון המערכות לא ניתן לגשת לבצע מבחן מעשי (טסט).

האם חייבים לשלם אגרת רישוי רכב כאשר הרכב אינו בשימוש?

על פי תקנה 290 לתקנות התעבורה, ניתן לפטור בעל רכב מתשלום אגרת רישוי עבור הרכב שלו בהתאם לתנאים הבאים:

  • רכב שלא יהיה בשימוש למשך זמן מממושך ורשיונו הופקד.
  • משטרת ישראל מסרה הודעת אי שימוש ברכב.
  • הרכב יצא מכלל שימוש בשל תאונה שאירעה לו והוכרז כאובדן גמור - בהתאם לדיווח שמאי רכב.
  • בעל הרכב נפטר.
  • בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי.
  • הרכב נתפס על ידי רשות מוסמכת לפי דין.
  • הרכב נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה.

יש להגיש בקשה לקבלת הפטור במשרד הרישוי. בעל הרכב יהיה זכאי להחזר האגרה ששילם אם הגיש את הבקשה שלוש שנים לכל היותר מהיום הקובע עבור המקרה שלפיו נדרש החזר. עבור החזר אגרה יש להגיש טופס בקשה להחזר אגרה לאחד מסניפי משרד הרישוי.

הורדת רכב מהכביש

ישנן מספר סיבות לביטול רשיון רכב עקב הורדת הרכב מהכביש:

ליקויים בטיחותיים - רכבים בהם נמצאו ליקויים בטיחותיים במהלך ביקורת דרכים יזומה על ידי המשטרה או על ידי ניידת בטיחות ואינם תקינים. לנהג יימסר טופס הקובע כי הרכב יורד מהכביש ורשיון הרכב יבוטל.

על פי תקנה 309 לתקנות התעבורה, אם כלי הרכב בו נמצא ליקוי בטיחותי היה מעורב בתאונת דרכים, יש לבצע בדיקה גם במעבדה מוסמכת ולקבל אישור בוחן של משרד הרישוי.

המשטרה הירוקה – המשרד לאיכות הסביבה יכול לשלוח הודעת איסור שימוש ברכב ואי שימוש ברכב. על פי התיקון לחוק הגנת הסביבה, הוענקה למפקח המשטרה הירוקה הסמכות למסור לנוהג ברכב הודעה האוסרת את השימוש בו, וליטול את רשיון הרכב לתקופה של עד 30 יום. בנוסף, במסגרת תיקון זה, הוענקה למפקח על זיהום האוויר הסמכות למסור לנוהג ברכב הודעת אי שימוש ברכב ולבטל את רשיון הרכב.

רשיונו המקורי של רכב שיימצא בבדיקה כי הוא מזהם את האוויר ברמה החורגת מן המותר - יבוטל, ובעל הרכב יקבל אסמכתא על אי שימוש מינהלי ברכב אשר תאפשר לו לבצע נסיעה למוסך המורשה לתיקון הליקוי, ולאחר מכן למכון הרישוי לביצוע הבדיקה אשר תקבע האם הליקוי אכן תוקן. מכון הרישוי יצייד את בעל הרכב בטופס הודעה בדבר תקינות, בדומה לטופס הניתן במקרים של הורדת הרכב מהכביש בעקבות איתור ליקויים בטיחותיים במהלך ביקורת דרכים יזומה ועל בעל הרכב להגישו למשרד הרישוי.

בקשה לתשלום שלא נקלט

קיימת אפשרות להגיש פנייה לגבי תשלום אגרת רישוי רכב או תשלום אגרת רשיון נהיגה אשר לא נקלטו במערכת. הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות טופס דיגיטלי אליו ניתן לצרף מסמכים נלווים: מספר רשיון נהיגה או רכב, אישורי תשלום, קבלות, ואם המגיש הוא תאגיד – יש לצרף גם אישור מורשי חתימה.

השירות מתבצע לאחר הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית, ומספק שירות מותאם אישית לאחר רישום קצר וחד פעמי, תוך אבטחה מקסימלית המגנה על האזרח מהונאה וגניבת זהות. מענה לפנייה יתקבל עד עשרה ימי עסקים. השירות ניתן ללא עלות.

ביטול חוב אגרת רישוי רכב

בשנת 2019 הוכרז על מבצע ארצי נרחב למען ביטול חובות של אלפי נהגים שהשביתו את רכבם ולא דיווחו למשרד התחבורה. על פי נתוני משרד התחבורה, בשבע השנים הקודמות ל-2019 נרשמו כ-300 אלף כלי רכב שלא שולמו עבורם אגרת רישוי שנתית לרכב, כמתחייב בתקנות התעבורה. מדובר באגרות רישוי שלא שולמו בתקופה שבין 1 ביוני 2012 ועד 31 בדצמבר 2018. המבצע נועד להעניק הזדמנות לנהגים שהשביתו את רכבם בפועל בשבע השנים האחרונות, אולם לא דיווחו על כך למשרד התחבורה וצברו חובות רבים. במבצע משתתפים אגף החשבות, אגף התקשוב, מינהל התנועה, אגף השירות והלשכה המשפטית במשרד התחבורה.

בעל רכב יהיה זכאי לביטול החוב לאחר שיצהיר באמצעות עורך דין כי לא נעשה שימוש ברכב, בתקופה שבגינה לא שולמה אגרת הרישוי. אזרח שהצהיר כי לא השתמש ברכב מיום שפג תוקפו של הרשיון האחרון, יבוטל רכבו ולא ניתן יהיה להחזיר את הרכב לכביש לאחר הביטול. משרד התחבורה יאמת את ההצהרות על הורדת הרכב מהכביש מול משטרת ישראל וגורמים נוספים. במידה שיתברר כי נעשה שימוש ברכב בניגוד להצהרה שהועברה למשרד התחבורה, בעל הרכב יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. את החוב ניתן להסדיר באמצעות אתר האינטרנט של משרד התחבורה, עמדות השירות האוטומטיות ("הרישיומט") המוצבות בסניפי הסופרפארם ובמקומות מרכזיים נוספים, בסניפי דואר ישראל ובמוקד הטלפוני של משרד התחבורה 5678*.

שאלות ותשובות:

האם ניתן להימנע מתשלום אגרת רשיון רכב כאשר הרכב חונה? ניתן להימנע מתשלום על אגרת רשיון רכב במקרים הבאים: הרכב לא יהיה בשימוש לפרק זמן ממושך ורשיונו הופקד; משטרת ישראל מסרה הודעת אי שימוש ברכב; הרכב יצא מכלל שימוש בשל תאונה והוכרז כאובדן גמור בהתאם לדיווח שמאי רכב; בעל הרכב נפטר או אושפז בבית חולים באורח פתאומי; הרכב נגנב ונמסרה למשטרה הודעה על כך, כל עוד לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה.

כיצד ניתן לשלם אגרת רישוי רכב? באופן דיגיטלי באזור האישי הממשלתי, בעמדות לשירות עצמי, במוקד הטלפוני, בדואר ישראל, באפליקציות התשלום ובהעברה בנקאית.

(צילום: שאטרסטוק) 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

הירשמו לניוזלטר המשפטי שלנו