נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שביתת האחיות - מורה נבוכים

לאחר השביתה ודיונים ליליים, נחתם הסכם קיבוצי חדש בין האוצר לאחיות

מאת: עו"ד שירה להט| | 4

כמעט כולנו נאלצים לנהל משא ומתן על תנאי ההעסקה, אם שלנו ואם של מי שאנחנו מעסיקים. מהאחיות זה דרש 17 ימים של שביתות והפגנות, ומשא ומתן לילי ממושך. בסופו של דבר, נחתם הסכם קיבוצי חדש בין האוצר לבין האחיות.

השביתה - על מה בעצם?
יחסי העבודה במגזר הציבורי מוסדרים בהסכמים קיבוציים. הסכמים קיבוציים הם הסכמים שנחתמים בין ארגון העובדים, במקרה הזה ארגון האחיות, לבין המעסיקים, במקרה הזה בתי החולים וחלק מקופות החולים. ההסכמים הקיבוציים קובעים את תנאי השכר, תנאי העבודה, וכל התנאים הנלווים, החובות והזכויות של העובדים והמעבידים.

הסכמים קיבוציים המסדירים את שכר העבודה נחתמים בדרך כלל לתקופות קצובות של מספר שנים, ולקראת תום ההסכם מתחילים הצדדים במשא ומתן על הסכם חדש לתקופה נוספת של מספר שנים. ההסכם המסדיר את תנאי השכר של האחיות נחתם בינואר 2011 ותקף עד סוף שנת 2012. מזה מספר חודשים מצויים האחים והאחיות במשא ומתן עם המדינה לגבי חתימה על הסכם חדש, אלא שלטענתם המדינה לא מנהלת את המשא ומתן ברצינות הראויה, ולא קשובה לקשיים שהם מציגים בפניה לעניין העומס בו הם עובדים בשל המחסור בכח אדם והמחסור במסגרות אשפוז וטיפול מתאימות.

האם זו שביתה חוקית?
כאשר המו"מ על חתימת הסכם קיבוצי אינו מצליח או מתעכב, לארגון העובדים יש זכות לנקוט צעדים ארגוניים. צעדים ארגוניים יכולים להיות גם שביתה, וגם שיבושים קלים יותר של העבודה (כמו למשל אי קבלת קהל, עבודה חלקית, אי עבודה בשעות נוספות, ועוד). לפני נקיטה בצעדים ארגוניים העובדים צריכים לתת למעביד התרעה בכתב על הכוונה לנקוט בצעדים הארגוניים לפחות 15 יום מראש, אחרת מדובר בצעדים ארגוניים לא חוקיים.
האחים והאחיות הודיעו על כוונתם לשבות מספיק זמן מראש, ואף ניסו לנהל משא ומתן מאז ההכרזה על השביתה ועד פריצתה בפועל, אלא שגם המשא ומתן הזה לא התגבש להסכם.

ההתנהלות בבית הדין האזורי לעבודה
המדינה (המפעילה את בתי החולים) וקופת חולים כללית פנו לפני מספר ימים לבית הדין לעבודה בבקשה דחופה, וביקשו שזה יוציא לאחים ולאחיות צווים שיחייבו אותם להפסיק את שיבושי העבודה, ויחייבו אותם לחזור ולעבוד כרגיל. המדינה וקופת החולים טענו שבהסכם הקיבוצי הנוכחי יש סעיף שמכונה "סעיף שקט תעשייתי". סעיף שקט תעשייתי הוא סעיף סטנדרטי ומוקבל, אשר מגביל את העובדים שההסכם הקיבוצי חל עליהם מלנקוט עיצומים ולשבש את העבודה כל זמן שההסכם הקיבוצי תקף.

אלא שמתברר, כי כבר לפני כשנה פנו האחים והאחיות אל המעסיקים והכריזו על סכסוך עבודה בנושא שחיקת האחיות, הקטנת העומס המוטל עליהן ובקשה לקבלת תמריצים. בתגובה, ניהלו איתם המעסיקים משא ומתן ובמרץ 2012 אף חתמו איתם על הסכם קיבוצי נוסף. כלומר: המעסיקים לא העלו בעבר את טענת השקט התעשייתי. לכן קבע בית הדין לעבודה, כי המעסיקים לא יכולים לבחור מתי להשתמש בסעיף ומתי להתעלם ממנו, ובכך שהתעלמו ממנו בעבר, בעצם ויתרו על הזכות לטעון לתקפותו כעת.

המדינה ניסתה גם לטעון, כי מאחר שעסקינן בתקופת בחירות, אין היא מוסמכת להגיע עם האחים והאחיות להסכמות (שכן תקציב 2013 טרם נקבע), אך גם טענה זו נדחתה על ידי בית הדין. בית הדין לא ראה בבחירות הקרבות טעם לגיטימי לאי קיום משא ומתן קיבוצי עם העובדים, ובפרט כאשר המשא ומתן החל עוד לפני שהוכרז על פיזור הכנסת והליכה לבחירות.

גם את הטענה אחרונה של המדינה וקופת החולים לפיה השביתה אינה מידתית לא קיבל בית הדין. המדינה וקופת החולים ניסו לטעון, כי השביתה גורמת לנזק כבד שהשלכותיו יורגשו עוד זמן רב בגלל דחית התורים והטיפולים. אולם, שביתה מטבעה גורמת נזק ואי נוחות, גם למעביד וגם לציבור, שהרי זה כוחה. בית הדין שוכנע שהאחים והאחיות נענים לבקשות חריגות ומשתדלים לצמצם את הנזק, ולמעשה פועלים מעבר למתכונת השבת שהכריזו עליה.

סוף סוף - הסכם
המדינה ערערה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, ופנתה אל בית הדין הארצי בבקשה כי זה יחייב את האחים והאחיות להפסיק את שביתתם.

בסופו של דבר, בלילה שבין ה-19 ל-20 לחודש, הצליחו האחיות ומשרד האוצר להסכים על הסכם קיבוצי חדש, וסיימו את השביתה הארוכה יחסית. במסגרת הדיון בבית הדין הארצי לעבודה בערעור שהגישה המדינה על החלטת בית הדין האזורי שלא להוציא צוים להפסקת השביתה, שלחה נשיאת בית הדין הארצי את הצדדים להידבר ביניהם, ואף סייעה להם בעצמה לגשר על המחלוקות האחרונות שנותרו. האחיות יזכו לתוספת שכר שתיפרס על פני כמה השנים הקרובות, כולנו נזכה לתוספת תקנים להעבקת אחיות בבתי החולים, והאוצר יזכה לעוד תקופת שקט בחזית הזאת.  

*  הכותבת היא עו"ד המתמחה בדיני עבודה, ממשרד יגאל ארנון.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
בית הדין הארצי לעבודה הסכם קיבוצי זכות השביתה

קבע פגישה עם