נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הצעת חוק אמריקאית: החמרת הענישה על sms בזמן נהיגה

בעקבות הצעת החוק - השוואה בין החוק הישראלי לבין המצב בארה"ב

מאת: עו"ד שי וולשטיין| | 3

לאחרונה פורסם, כי ועדת החוקה בווירג'יניה שבארצות הברית הודיעה על תמיכתה בהחמרת הענישה בגין שליחת מסרונים (הודעות SMS) בשעת נהיגה. המדובר בהצעת חוק שהוגשה בוירג'יניה מטעם שני מחוקקים, אולם, מטבען של הצעות חוק כאלו, הדבר עשוי להביא לשינוי מגמה משמעותי בהתייחסות מערכת המשפט האמריקנית בכלל כלפי עבריינים שנתפסו בעת שסימסו ונהגו ברכב במקביל, ולמדינות נוספות שעשויות לאמץ את החוק הנ"ל.

אותם מחוקקים, שהינם נציגים בקונגרס האמריקני מטעם וירג'יניה, הגישו לוועדת החוקה הצעת חוק, שלמעשה נועדה לשנות את חומרת העברה של שליחת מסרונים בנהיגה מעבירה מדרגה שנייה - שעונשה עומד כיום על קנס של 20 דולרים, לעבירת נהיגה פרועה מדרגה ראשונה - שהעונש עליה יכול להגיע עד לשנת מאסר וקנס בסך 2,500 דולרים.

הצעת החוק כוללת בסעיף זה גם משחק, קריאת אי-מיילים, או כל פעילות אחרת במכשיר תקשורת שאינה ביצוע שיחה, שנחשבת עדיין חוקית בווירג'יניה.

שימוש בסלולרי בזמן נהיגה - מכת מדינה
הטענה המרכזית שהעלו אותם מחוקקים כתמיכה להצעתם, הייתה כי השימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה הפך להיות מכת מדינה. למרות העובדה שהדיבוריות הפכו להיות נפוצות וזולות יחסית, רבים מהנהגים עדיין עושים שימוש בטלפון הסלולרי, שלא באמצעות דיבורית, בזמן הנהיגה.
 
במדינת ישראל, העבירה של שימוש בטלפון הסלולרי שלא באמצעות דיבורית בזמן הנהיגה בעבירה נגזרת מהחובה הבסיסית של הנהג לאחוז בהגה בשתי ידיים, כפי שנקבע על ידי המחוקק בתקנה 28(א).
 
הקנס הקבוע בחוק בגין שימוש בטלפון בזמן נהיגה עומד כיום על 1000 ש״ח. בנוסף, בצד העבירה מקבל הנהג גם 4 נקודות של משרד הרישוי.

מה קובע החוק הישראלי?
 תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה קובעת כדלקמן:
 
(1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב -
 (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית.
 (ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s.);
 
(2) בתקנת משנה זו -  
"דיבורית" – התקן המשמש שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו. 
"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.
 
המסקנות המתבקשות מקריאת הוראות הסעיף הנ"ל הן:
1. שימוש בטלפון כולל גם החזקה שלו ביד. לכן, בניגוד לסברה הרווחת, די באחיזה בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה, גם אם אין הטלפון צמוד לאוזן, כדי להוות עבירה על החוק. מעבר לכך, גם אם יוכיח הנהג באמצעות פלט שיחות נכנסות/יוצאות, כי לא התקבלה שיחה בזמן שנעצר ע"י השוטר, וכי רק החזיק את הטלפון בידו, עדיין הדבר יחשב לעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה.

ישראל - לפני ארה"ב
כלומר, מקריאת הוראת החוק ניתן להבין כי המחוקק הישראלי הקדים במידה רבה את המחוקק האמריקאי, מאחר שהוראת הסעיף הנ"ל, מונעת האפשרות לאחוז בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה, ומקל וחומר, אוסרת לשלוח מסרונים (SMS) בזמן נהיגה. לשון אחר: כל עוד שליחת SMS נעשית בזמן נהיגה תוך אחיזה בטלפון הנייד, המדובר בעבירה, משעה שהחוק אינו מאפשר למעשה כל אחיזה של הטלפון ביד תוך כדי נהיגה.

2. זאת ועוד, שימוש בדיבורית הפנימית של הטלפון (ספיקר) מחייב את הצמדת הטלפון לרכב בצורה שלא יפול. מכאן, שגם אם הנהג בוחר להשתמש בדיבורית הפנימית של הטלפון, עליו להצמיד את הטלפון באמצעות מתקן מקבע לרכב – כמו הזרועות שנצמדות לחלון או ללוח השעונים ומחזיקות את הטלפון.
 
3. שימוש בטלפון כולל גם מסרונים – העברה או קריאה של sms אסורה בזמן הנהיגה, גם אם הטלפון מקובע ברכב או בדיבורית. 
 
יודגש, כי כל נושא הגלישה הסלולרית והשימוש ב siri או כל תכנה המאפשרת שליחת SMS באמצעות דיבור בלבד, בטכנולוגיה שכבר קיימת, עדיין לא נדון בפסיקה, אולם יש לשער כי פעולת גלישה סלולרית בזמן נהיגה היא למעשה "שימוש" בטלפון, כהגדרת החוק.
 
לסיכום, יש להיות עירניים להתפתחות בארה"ב בכל הנוגע לעבירה זו, כמו גם לתת תשומת לב ראויה לאפשרות כי אם הצעת חוק זו תעבור, הרי שהעונש של מי שביצע עבירה זו, עשוי אף להגיע לשנת מאסר. המדובר ברף ענישה חמור לאין שיעור ממדיניות הענישה בישראל על עבירות דומות, שמסתכמת לרוב בקנס של 1,000 ש"ח ו - 4  נקודות בלבד.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הצעת חוק נהיגה רשלנית תקנות התעבורה

קבע פגישה עם