Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תאונת דרכים ותאונת עבודה?

יש ותאונת דרכים היא גם תאונת עבודה. ההגדרה הכפולה חשובה מטעמי ביטוח ופיצויים

מאת: מארון עילוטי, משרד עורכי דין | עו"ד עילוטי מארון
06.01.13
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
תאונת דרכים ותאונת עבודה?

החוק מגדיר פגיעה בתאונת דרכים כפגיעה כאשר אדם נמצא ברכב, אם כנהג ואם כנוסע. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שאירעה בדרך לעבודה או ממנה, או תאונת דרכים שמתרחשת תוך כדי נסיעה הקשורה לעבודה. במצב כזה מעורב בעניין גם המוסד לביטוח לאומי ולא רק חברת הביטוח של הרכב, ועל הנפגע בתאונה כפולה לממש את זכויותיו גם מולו.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום תאונות עבודה

כאשר אדם נפגע בתאונה משולבת - משמע, תאונת דרכים ותאונת עבודה - משלם המוסד לביטוח לאומי קצבה הנקראת "תקופת אי-כושר" - זו התקופה שבא נעדר הנפגע מעבודתו כתוצאה מהתאונה. בנוסף, ביטוח לאומי מקיים ועדות רפואיות שמטרתן לקבוע את אחוזי הנכות של הנפגע, במידה שישנם. ועדות אלה נערכות בתום התקופה בה הנפגע לא כשיר לעבודה. לקביעת אחוזי הנכות יש השפעה על זכויות הנפגע מול חברת ביטוח החובה של הרכב, מאחר שהחוק קובע כי אחוזי נכות אלה מחייבים הן מבחינת חברת הביטוח והן מבחינתו של הנפגע בתהליך הפיצוי מול חברת הביטוח. זאת, על-פי הוראת סעיף 6ב' של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975.

תאונה משולבת

במקרה שמדובר בתאונה משולבת, יש חשיבות למועד הפנייה לביטוח הלאומי. בית המשפט העליון קבע כאמור שאם הפנייה נעשית בשלב מוקדם- לפני הגשת התביעה לחברת הביטוח או במהלכה, אבל לפני שבית המשפט מינה מומחים רפואיים לבדיקת אחוזי הנכות - אזי קביעה זו מחייבת גם את חברת הביטוח. אולם במקרה שתביעת הפיצויים מול חברת הביטוח מוגשת בטרם מתחיל המוסד לביטוח לאומי לטפל בנושא, ובמידה שבית המשפט מינה מומחים רפואיים שיקבעו את אחוזי הנכות - הרי שקביעתם של אלה היא שתכריע. במקרה כזה הגמלאות יחושבו לפי קביעה זו, ויחייבו גם מבחינת חישוב הגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.

ההליך מול המל"ל

מכאן, שהליך הטיפול מול המוסד לביטוח לאומי הינו בעל חשיבות מכרעת ויש לתת לגביו את הדעת במקרה שמדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונה בעבודה. חשיבות נוספת למקרה משולב זה, נוגעת לעניין הקיזוז של הסכומים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנפגע. כך, יש לדעת מהם אחוזי הנכות במקרה שמדובר בתאונה משולבת על מנת שיהא ניתן לחשב את שווי הקיזוז של הקצבאות מאחר שעל-פי הוראות החוק, התשלומים של המוסד לביטוח לאומי מקוזזים מהפיצויים שהנפגע עשוי לקבל מחברת הביטוח.

עוד בנושא:

7 עצות זהב לנפגע בתאונת דרכים

תאונת דרכים: על זכויות הנפגעים

המדריך להתמודדות מעשית עם תאונות עבודה

תאונות עבודה - המדריך (חלק א')

מדריך לנפגעי תאונות עבודה (חלק ב'- עירעורים)


דוא"לelouti@zahav.net.il 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים