zap group mishpati logo

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

תכנון נכון של חלוקת נכסי עיזבון עשוי לחסוך כסף רב, ואף מחלוקות בין היורשים

28.01.13
תאריך עדכון: 09.04.24
2 דק'
חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

חלוקת נכסי עיזבון נוגעת כמעט לכל אדם בשלב מסוים, הן כמוריש והן כיורש. רבים המקרים בהם יורשים שזכו בעיזבון עתיר נכסים - במיוחד נכסי מקרקעין - אינם משכילים לחלק את נכסי העיזבון באופן יעיל וחסכוני. אולם בין שמדובר בקבוצת יורשים המשתפים פעולה ובין שמדובר ביורשים שאינם ביחסים טובים בינם לבין עצמם, יש לכולם אינטרס כלכלי מובהק לשתף פעולה ולחלק בצורה אופטימלית את נכסי העיזבון.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום מיסים

לחלוקה במסגרת הסכם בין היורשים יש יתרון רב וערך כספי משמעותי. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, במסגרת חיסכון במס שבח.

פטור ממס
חוק מיסוי מקרקעין מוציא מהגדרת "מכירה", ולמעשה פוטר ממס שבח וממס רכישה, פעולה של העברת נכסי מקרקעין בין יורשים. הפטור המיוחד מותנה בכך שמדובר בחלוקה ראשונה של נכסי העיזבון, ובתנאי שלא שולמה תמורה כספית או אחרת שמקורותיה אינם נמנים עם נכסי העיזבון. ככל ששולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון, ההעברה של נכס העיזבון שבשלו שולמה התמורה החיצונית תיחשב כמכירה רגילה.
חלוקה נכונה תעביר את הנכסים לפי ההסכם, באופן שכל יורש יקבל נכס המתאים יותר למטרותיו -חנות או מפעל שונים במהותם מדירת מגורים וכך גם כספים נזילים המצויים בחשבונות בנק. כך, יזכה כל יורש לנכס היותר מועדף עליו. היות שכל יורש ממוסה בנפרד, עדיף לקבל נכס שניתן לממש ולמכור במס מינימלי. לדוגמא, יורש שטרם ניצל פטור של מכירת דירת מגורים יעדיף לקבל דירה שאותה הוא יוכל למכור בפטור ממס. לעומת זאת, יורש שכבר ניצל את הפטור למכירת דירת מגורים עלול להיות מחויב במס שבח ועשוי להעדיף נכס אחר שמימושו אינו כרוך במס.

ויתור על חלק בנכסי העיזבון
הסכם חלוקת נכסי עיזבון יכול גם לשמש הזדמנות נוספת ליורש לוותר לחלוטין על חלקו בנכסי העיזבון, בדומה להסתלקות יורש מחלקו טרם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. הוויתור במסגרת ההסכם יכול שיהיה לטובת מי מהיורשים, גם אם אין קרבה מדרגה ראשונה בין היורש המוותר ובין היורש הנהנה, ויכול שיהיה ויתור כללי.

בנוסף, מומלץ למוריש בעל נכסי מקרקעין הכותב צוואה לילדיו, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום. בכך יקדים לתכנן את חלוקת נכסי העיזבון בצורה שתיטיב עם היורשים ותמנע עוגמת נפש וחיכוכים ביניהם.

* תחומי עיסוק: דיני משפחה וירושה, מקרקעין

** 03-5344976 , טלפון: 03-6357739,דוא"ל: amram@naharilaw.com

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים