zap group mishpati logo

האם בג"ץ יאפשר הכרה בישראל בזוג אבות כהורים?

אם תתקבל העתירה, היא תשנה מהותית את דרכם של הזוגות החד-מיניים ותיצור את השוויון המתבקש

מאת: עו"ד רינה פוליטי
04.02.13
תאריך עדכון: 04.02.13
2 דק'

בימים אלה מונחת על שולחן בג"ץ עתירה לחיוב משרד הפנים לרשום שני הורים חד-מיניים על סמך מסמכים רשמיים שניתנו  בארה"ב, על פיהם הכיר בית המשפט בארצות הברית בהורים אלה כאבות ביולוגיים.

מדובר בבני-זוג אקדמאיים אשר נישאו בקנדה, ומנהלים מערכת יחסים זוגית מזה 17 שנים, ואף רשומים כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל.
ההורים פנו למשרד הפנים במגמה להירשם כאבות ביולוגיים, אך נתקלו בסירוב הואיל וההליכים בישראל מחייבים את ההורה שאינו הורה ביולוגי לעבור תהליך אימוץ. כמובן שהעתירה מסתמכת על הצווים שניתנו בארה"ב וכן על פסיקה קודמת שבמסגרתה הורה בג"ץ למשרד הפנים לרשום את צו האימוץ שנתקבל בארה"ב.

הערכה: סיכוי טוב שהעתירה תתקבל
נראה, כי לעתירה זו סיכוי טוב להתקבל, במיוחד לנוכח ההתקדמות בפסיקה וההיתרים שניתנו בשנים האחרונות בכל הקשור לרישום נישואין של בני זוג מאותו מין במרשם האוכלוסין.

יש לזכור, שבעבר בני זוג חד מיניים יכולים היו להינשא רק בחו"ל באופן רשמי במדינה המתירה נישואין כאלה, ואולם בשל העובדה כי בני אותו מין לא נחשבים נשואים בדין הישראלי הרי שהרישום במרשם האוכלוסין לא היה משמעותי ולא הפך את הצדדים להיות נשואים לפי הדין.

בפסק דין של בית המשפט העליון מיום 21.11.2006 הורה בית המשפט למנהל האוכלוסין לרשום זוגות חד מיניים כנשואים, ואולם בית המשפט דאג להבהיר כי אין לרישום זה השפעה ובפועל שאלת תוקף הנישואין בארץ נשארה פתוחה.

סלילת הדרך לשוויון
נראה כי עתירה זו - אם תתקבל - תשנה מהותית את דרכם של הזוגות החד מיניים בעיקר בשל העובדה כי תיצור את השוויון המתבקש ואשר עומד היום בראש סדר העדיפויות בחברה הישראלית.

העובדה כי במשרד הפנים נרשמים הורים לילדים כאשר בפועל אלה משמשים כהורים ביולגיים בלבד מבלי שיהיו שותפים לגידול הילדים, מחזקת את הגישה על פיה יש לרשום הורים הכמהים לגידול ילדים ובמיוחד אלה אשר הוכרו כהוריהם הביולוגיים בחו"ל, שכן הדבר משרת הן את ההורים ולמעלה מכך את טובת הקטינים.

ההכרה בהורים כהורים ביולוגיים רק בשל היותם  "גבר ואישה"  משמיטה את הקרקע תחת זכויות האדם בישראל, ואינה עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון ועם עקרון טובת הילד.

נראה כי בג"ץ, תוך שהוא דואג לזכויות האדם ולטובת הילד, יאפשר הליך פונדקאי לחד מיניים, וכן יאפשר לבית המשפט לאכוף  צווים שניתנו בארה"ב ולפעול על פיהם גם בארץ.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה