נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הרכבת הממשלה לאחר הליכי בחירות

תוך כמה זמן יש להרכיב ממשלה? מה נשיא המדינה צריך לעשות אם אין אפשרות להגיע להרכבת ממשלה?

מאת: עו"ד ניר פלסר | | 3
הרכבת הממשלה לאחר הליכי בחירות

על רקע הבחירות האחרונות לכנסת התשע-עשרה, נסקור את הפרוצדורה אשר נקבעה במסגרת חוק יסוד: הממשלה לצורך הרכבת הממשלה, כדי להבין טוב יותר את ההליכים הפוליטיים השונים העומדים בכותרות החדשות בשבועות האחרונים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום בג"ץ ומנהלי

הטלת התפקיד להרכיב ממשלה
נשיא המדינה הוא אשר בידו נתונה הסמכות להטיל את התפקיד להרכיב ממשלה חדשה. כדי להטיל תפקיד זה, על נשיא המדינה להתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת החדשה, במטרה לבחור את בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב את הממשלה.
לאחר הליך התייעצות זה, ולא יאוחר משבעה ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות, על נשיא המדינה להטיל את התפקיד על אחד מחברי הכנסת החדשה אשר הסכים לקבל על עצמו את התפקיד.

התקופה להרכבת ממשלה
משהוטל התפקיד על אחד מחברי הכנסת החדשה, עומדים לרשותו 28 ימים לצורך הרכבת הממשלה. במידה שתקופה זו לא הספיקה לצורך מילוי המשימה, רשאי נשיא המדינה להאריך תקופה זו בתקופות נוספות, אשר לא יעלו על 14 ימים. במילים אחרות: משהוטל על אחד מחברי הכנסת התפקיד להרכיב ממשלה, עומדים לרשותו, לכל היותר, 42 ימים לצורך השלמת תפקיד זה (להלן: "התקופה הראשונה").

במידה שלא הצליח חבר הכנסת להרכיב את הממשלה בתום התקופה האמורה, יטיל נשיא המדינה  את התפקיד על חבר כנסת אחר, לא יאוחר מ-3 ימים מתום התקופה הראשונית. לצורך הטלת התפקיד על חבר כנסת נוסף, רשאי נשיא המדינה לשוב ולהתייעץ עם נציגי הסיעות השונות בכנסת, על-מנת לבחון את סיכויי הרכבת הממשלה על-ידו.

על כל פנים, משהוטלה מלאכת הרכבת הממשלה, על חבר כנסת נוסף, עומדים לרשותו 28 ימים לצורך השלמת המשימה (להלן: "התקופה השנייה").

הטלת התפקיד לפי בקשת רוב חברי הכנסת
אם ראה נשיא המדינה בתום התקופה הראשונה, כי אין אפשרות להגיע להרכבת ממשלה; או לחילופין, אם בתום התקופה השנייה, נבצר מחבר הכנסת להרכיב ממשלה, רשאים רוב חברי הכנסת לבקש מנשיא המדינה להטיל את התפקיד על חבר כנסת אשר הסכים לכך. משהוטל התפקיד על חבר הכנסת, עליו להשלים את מלאכת הרכבת הממשלה תוך 14 ימים (להלן: "התקופה השלישית").

בחירות מוקדמות באין ממשלה
אם לא הורכבה ממשלה תוך שלוש התקופות הנ"ל, רואים את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום תקופת כהונתה, ייפסקו ההליכים להרכבת הממשלה, ובחירות מוקדמות לכנסת יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא על היעדר אפשרות להרכבת ממשלה.

אמון הכנסת בממשלה
לפי סעיף 2 לחוק יסוד: הממשלה, פועלת הממשלה מכוח אמון הכנסת. לפיכך, משהורכבה הממשלה, עליה להתייצב לפני הכנסת, כדי להודיע על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה
 ועל חלוקת התפקידים בין שריה, ולבקש את הבעת האמון של הכנסת.

כינונה של הממשלה ייכנס לתוקף רק לאחר שהכנסת הביעה בה את אמונה, ומאותה שעה ייכנסו השרים החדשים לכהונתם. במידה שהכנסת הביעה אי-אמון בממשלה החדשה, תידחה כינונה ומלאכת הרכבת הממשלה יחל מחדש, בהתאם לשלוש התקופות לעיל. אם בתום שלוש התקופות הללו נמנעה הכנסת מלהביע את אמונה בממשלה החדשה, יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום תקופת כהונתה, ויחלו בחירות מוקדמות.

* ניר פלסר - משרד עורכי-דין,דוא"ל: Plesser@012.net.il

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ניהול משא ומתן שיטת הבחירות בישראל חוק יסוד הממשלה
עו"ד ניר פלסר

קבע פגישה עם
עו"ד ניר פלסר

בעל תואר שני במשפט ציבורי (LL.M) (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל-אביב. התמחה בעריכת-דין במחלקה הפלילית של פרקליטות מחוז המרכז. מתמחה באופן בלעדי...

לפרופיל המלא