נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הקדמת גיל רישיון הנהיגה: בעד ונגד/דעה

המהפכה בחוק כוללת תוספת של מקדמי הגנה משמעותיים, שעשויים להפחית את מעורבותם של צעירים בתאונות דרכים

מאת: עו"ד שי וולשטיין| | 3

בחודש אפריל הנוכחי אנו צפויים למהפכה של ממש באחד מהנושאים שמאוד מעסיקים את בני הנוער– הוצאת רישיון נהיגה.
לאחר שהורכבה הממשלה, ולאחר שיאושרו התקנות בוועדת הכלכלה של הכנסת, ובהמשך, על ידי משרד התחבורה, כל תלמיד תיכון שיגיע לגיל 16 ותשעה חודשים, יוכל למעשה לנהוג.

בהתאם לכך, גיל הזכאות לרישיון נהיגה יורד בשלושה חודשים, ועם זאת תגדל תקופת הליווי בפרק זמן זהה. אם עד היום נהגים צעירים היו מחוייבים לנהוג בלוויית מבוגר במשך תקופה של שלושה חודשים, הרי שמרגע כניסת החוק לתוקף, תעלה התקופה לחצי שנה ( 50 שעות לפחות, מהן 10 בלילה, ו-10 נוספות בכבישים בינעירוניים).

מתקרבים לארצות הברית
הקדמת גיל הרישיון, מקרבת את מדינת ישראל לחוק בארה"ב, שם ניתן ללמוד נהיגה כבר מגיל 16, ולמעשה ניתן להוציא באותו גיל רישיון נהיגה.

כאן המקום להזכיר, כי בחודש מרץ 2012, הכנסת היוצאת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה, אשר נועדה לקבוע הסדר חדש בנושא רישיון נהיגה לנהג חדש ("רישיון נהיגה מדורג"). מטרת החוק היא לבלום את שיעור הפגיעה הגבוה של נהגים צעירים בתאונות דרכים.

ע"פ החוק החדש, כל נהג חדש יחויב מעתה בליווי של שלושה חודשים ביום, ושלושה חודשים לאחר מכן רק בנסיעות לילה. אם הנהג החדש יבצע עבירת תנועה, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות, עד אשר יעמוד בבדיקות ובקריטריונים שיקבע שר התחבורה.

ליווי ע"פ תכנית של משרד התחבורה
עד כה, הנהג החדש יכול היה לא לנהוג שלושה חודשים ואז להתחיל לנהוג ללא מלווה. כעת נופתה מכשלה משמעותית, ויהיה עליו לנהוג עם מלווה חצי שנה על פי תכנית ליווי שיבנה שר התחבורה. רק אם יוכיח כי במהלך התקופה עבר הנהג הצעיר בהצלחה את תקופת הליווי (עד גיל 24), יינתן לנהג החדש רישיון נהיגה. אם הנהג הצעיר לא יעמוד בתכנית הליווי, הוא יבצע אותה עד גיל 24. נהגים מעל גיל 24 לא חייבים בתקופת ליווי. את רישיון הנהיגה הקבוע יוכלו הנהגים החדשים לקבל רק לאחר שיחתמו על תצהיר המאשר את ביצוע הליווי.

החוק ער למצבם של אותם נהגים אשר אין ביכולתם למצוא מלווה מתאים, או לשלם למורה נהיגה שילווה אותו, ועל כן כדי למנוע הפלייה בין משפחות שיש ביכולתן הכלכלית להפנות לנושא זה משאבים וזמן, לבין משפחות שאינן יכולות להתמודד עם נושא זה, תסייע המדינה לאותם נזקקים במימון הנדרש. יש לציין, כי הסיבה המרכזית להורדת גיל הוצאת הרישון הינה פועל יוצא מהארכת תקופת הליווי לחצי שנה. 

השפעה על ציבור הנהגים
אין ספק, כי להורדת גיל הזכאות להוצאת רישיון נהיגה, עשויה להיות השפעה מיידית על כל ציבור הנהגים. הדעות לכך, כמו בכל עניין בעל רגישות כזו, הן לכאן ולכאן.

עמותת אור ירוק, אשר בירכה על החלטת הכנסת להאריך את תקופת הליווי לחצי שנה, התנגדה באותה נשימה להקדמת גיל הוצאת רישיון הנהיגה.

לטענת העמותה, על הצעת החוק לעמוד בקנה אחד עם המלצות ועדת ההיגוי שמונתה על ידי  משרד התחבורה והורכבה ממומחים מובילים בתחום. עוד הוסיפה העמותה, כי יש לכלול בחקיקה קביעה מפורשת לפיה הגיל המינימאלי לנהיגה ללא מלווה ביום, כלומר: 17 ושלושה חודשים וללא מלווה בלילה, הינו 17 ושישה חודשים.

החמרה בעונשים
יש להזכיר, כי מלבד הארכת תקופת הליווי, כולל רישיון נהיגה מדורג גם החמרה של העונשים הצפויים לנהגים חדשים שעוברים על החוק. למשל, אם יוגש נגד נהג חדש כתב אישום בגין עבירת תנועה חמורה, תוארך התקופה שבה הוא מוגדר כנהג חדש עד לתום ההליך המשפטי. בנוסף, תיקון לפקודת התעבורה שאושר לפני כשנתיים, אוסר על נהגים חדשים לשתות אלכוהול לפני הנהיגה.

בניגוד לדעה של עמותת אור ירוק, נשמעו גם דעות אחרות. אחת מהן גורסת, כי רישיון הנהיגה המדורג, נחשב על-ידי מומחי בטיחות דווקא לאמצעי יעיל לצמצום מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות.

לסיכום, לדעת כותב שורות אלו, למרות הביקורת שעשויה להתעורר, יש בחוק החדש איזונים ובלמים משמעותיים, ואף תוספת מבורכת של מקדמי הגנה משמעותיים, אשר יהיה בהם כדי להפחית במידה רבה את מעורבותם של צעירים בתאונות דרכים.
כך למשל, הארכת תקופת הליווי לפרק זמן של 6 חודשים, לרבות חיובם של נהגים לליווי הן בשעות היום והן בשעות החשיכה, מהווה שינוי דרמטי אשר עדיף על המצב הנוכחי, בו לא ניתן לאכוף הנושא של נהיגה כנהג חדש, אלא אם בפועל משטרת התנועה עוצרת לביקורת פתע או בשל אם הנהג החדש מבצע בעבירת תנועה.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נהג חדש שלילת רשיון נהיגה נהיגה ללא רשיון

קבע פגישה עם