Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

המפעל נשרף - מהן זכויות הדיירים שגרים ליד?

עניין זה מעלה שאלות רבות. כדאי לדעת, בין היתר, כי ככל שהמפעל מסרב לשלם פיצויים או מתכחש לנזקים שנגרמו, אין מנוס אלא לתבוע פיצויים אלה בבית המשפט

מאת: עו"ד גלעד רמתי | עו"ד רמתי גלעד - תביעות ביטוח
25.04.13
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
המפעל נשרף - מהן זכויות הדיירים שגרים ליד?

לפני מס' ימים פורסמה בתקשורת ידיעה אודות פיצוץ עז במפעל דשנים בטקסס שנגרם כתוצאה משריפה. כתוצאה מהאירוע, מתו כ- 15 בני אדם, מאות נוספים נפצעו וכן נגרמו נזקי רכוש ששוויים יסתכם ככל הנראה במאות מליוני דולרים.

בעקבות השריפה במפעל בטקסס, אשר שימש כ"נורת אזהרה" לכל מדינה שבה מצוי מפעל בסמוך לישובים מאוכלסים, יתקיים בימים הקרובים דיון מיוחד במשרד ראש הממשלה בעקבות פנייה של המשרד להגנת הסביבה בעניין הצורך הדחוף בפינוי מיכל האמוניה ממפרץ חיפה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום ביטוח ותביעות רכוש

אירעה שריפה במפעל - מה עושים?
בקרות אירוע של שריפה במפעל, נגרמים לדיירים המתגוררים בסמוך למפעל נזקים משני סוגים: נזקי גוף ונזקי רכוש לבתים, תכולת הבתים, רכבים ותשתיות.

לאחר שהאירוע חלף ואין כל סכנה, יש לתעד באמצעות תמונות את כל הנזקים שנגרמו ואף לפנות סמוך ככל שניתן לאירוע אל המפעל, כדי שישלח שמאי לצורך אומדן הנזקים. במידה שמדובר בנזק משמעותי, מומלץ לדיירים לשכור שמאי מטעמם לצורך יכולת מיקוח מול המפעל בנוגע לגובה הפיצויים.

את כל הפניות אל המפעל ו/או לחברת הביטוח של המפעל יש לתעד בכתב כדי לנהל מעקב. דבר זה ישמש כ"זרז" לחברת הביטוח לשלם את הפיצויים בהקדם.
ככל שהמפעל מסרב לשלם פיצויים או מתכחש לנזקים שנגרמו, אין מנוס אלא לתבוע פיצויים אלה בבית המשפט.

יש לזכור, כי נטל הוכחת הנזקים ולרבות הוכחת הקשר הסיבתי בין הנזק לאירוע השריפה מוטל על הדיירים, ולכן חשוב לתעד "בזמן אמת" את הנזקים ותוך צירוף חשבוניות/ קבלות או כל הוכחה אחרת על רכישתו ו/או שוויו של הרכוש.

אירעה שריפה, המפעל נהרס - האם הביטוח של המפעל יפצה אותי?
מפעל רוכש מחברת הביטוח קשת רחבה של ביטוחים, כאשר הביטוח הרלוונטי לעניין הדיירים הינו ביטוח לאחריות כלפי צד שלישי. ביטוח זה מכסה נזקי גוף ורכוש שנגרמים לדיירים.
יש לקוות שהמפעל רכש כיסוי ביטוחי רחב מספיק, כך שיכסה את גובה הנזק שהוא עלול לגרום לישוב סמוך. כמובן שככל שהמפעל קרוב יותר לישוב מאוכלס כך הוא צריך לוודא שהכיסוי הביטוחי שלו מכסה את גובה הנזק שאותו מפעל עלול לגרום.

האם הביטוח של המפעל מכסה גם זיהום אוויר, זיהום מים או זיהום קרקע?
ביטוח המפעל אמור לכסות נזקי זיהום אוויר, מים או קרקע אך ורק בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: האירוע במפעל צריך להיות תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש. דהיינו, אך ורק אם אירוע השריפה נגרם כתוצאה מתאונה פתאומית ולא צפויה רק אז חברת הביטוח אמורה להכיר בכיסוי הביטוחי.

אם המפעל מזהם במשך שנים את האוויר או הקרקע כתוצאה מפליטת או הטמנת חומרים מזהמים, אזי אין לכך כיסוי ביטוחי מטעם חברת הביטוח במסגרת הפוליסה הסטנדרטית לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

האם יש אחראים נוספים לאירוע השריפה מלבד המפעל?
במסגרת החיפוש אחר אחראים נוספים לנזק, יש לבדוק מה מידת תרומתן של רשות הכבאות, הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה, בין במעשה ובין במחדל לכך שבמפעל מסוים נגרמה שריפה, שכן לכל אחת מהרשויות יש השפעה על ניהול עסקו של המפעל ובטיחותו.

*עו"ד גלעד רמתי מתמחה בדיני נזיקין וביטוח ומנהל פורום באתר משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים