נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צו הגנה - מהן הפעולות שיש לעשות כדי להוציאו?

עו"ד יאיר רגב, מנהל פורום אלימות במשפחה, משיב לשאלה שנשאלה בפורום בנושא. כיצד ניתן למנוע מהגיס להיכנס לבית?

מאת: עו"ד יאיר רגב | | 4
צו הגנה - מהן הפעולות שיש לעשות כדי להוציאו?

שאלה: אני מסוכסכת עם משפחתו של בעלי כבר תקופה ארוכה. כחלק מההסדר שבניתי, הוריו יכולים להגיע לפה בימים ובשעות מסויימים ואילו על אחיו אסרתי את הכניסה לביתנו. חשוב לציין כי בעלי הסכים איתי ועמד לצידי.

היום אח של בעלי הגיע לפה וניסה להיכנס לבית, מה שבסופו של דבר הוביל לצרחות במדרגות, קללות ואיומים.
הוא איים עליי שמחר יגיע לפה עם "כל משפחתו ויראה לי מה זה". מדובר במשפחה עצבנית ורועשת עם אבא שלא שולט בעצמו ובעצביו ואח של בעלי הולך בדרכיו. אני חוששת לי ולבית שלי. איך אני יכולה להוציא נגדו צו הרחקה ממני? מה הפעולות שעלי לעשות?

למציאת עו"ד פלילי באינדקס משפטי

הגשת תלונה במשטרה

תשובה: ראשית, אני מייעץ לך לגשת למשטרה ולהגיש דחוף תלונה בגין האיומים והסגת הגבול. השוטר יזמן לחקירה מיידית את האחראים וישקול לשחררם בערובה בתנאי הרחקה לצורך הבטחת הבטחון שלך ושל משפחתך. במשטרה יבצעו הליך של הערכת מסוכנות וינחו אותך כיצד לפעול.

על פי סעיף 192 לחוק העונשין: המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים.

 

הסגת גבול סעיף 447

(א) העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו - מאסר שנתיים:
(1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין.

צו הגנה

בנוסף את יכולה לפעול להוצאת "צו הגנה" : צו הגנה למניעת אלימות במשפחה - הוצאת צו הגנה נועדה להבטיח את שלומו של אדם הסובל מאלימות מצד בן משפחה. הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר.

על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה.
צו זה אוסר על אדם, לעשות את אחד מהבאים:

1. להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).

2. להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.

3. לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.

 

ראיון וידאו: עו"ד יאיר רגב על הצעדים שיש לנקוט אם הוצא כנגדך כתב אישום

youtube video


• במסגרת הצו ניתן לבקש מבית המשפט שיורה על אמצעים נוספים כגון: מתן ערובה להתנהגות טובה, שיבטיחו את שלומו של בן המשפחה הנפגע או הוראות בדבר סידורים שונים הנדרשים עקב צו זה.

• אם החליט בית המשפט לתת צו הגנה, ייאסור על מי שנתן נגדו הצו לשאת נשק ויורה להחרים להחזיק את נשקו לאלתר.

• צו הגנה רשאי לבקש כל בן משפחה החושש מאלימות או שקיימת אלימות במשפחתו או אדם מטעמו.

• בית המשפט רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:

  1. אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך הנחה שמדובר במצוקה קשה. לא ניתן לבקש את הצו חודש לאחר האירוע (במקרה זה ניתן לפנות לבית המשפט במסגרת ההליכים הרגילים).

2.  קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.

• בית המשפט רשאי לתת צו כשרק אחד מהצדדים נמצא לפניו. אם עשה כן, עליו לקבוע דיון בו ייקחו חלק שני הצדדים, תוך 7 הימים הבאים. האחריות להודיע לבן המשפחה שאינו נוכח על הדיון היא של בית המשפט ולא של בן המשפחה המתלונן.

• אם בית המשפט התבקש להוציא את הצו כדי להגן על קטין, בית המשפט יודיע לעובד סוציאלי על מתן הצו.

למי ואיך פונים?

• ניתן לפנות לבית משפט השלום, בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.

• יש לפנות למזכירות בית המשפט או בית הדין ולהגיש טופס בקשה לצו הגנה.

שלבי ההליך:

• לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט, יישקל הנושא ויוחלט האם להוציא את הצו.

• תוקף הצו לא יעלה על שלושה חודשים, ובסיום תקופה זו, יכול בית המשפט להאריך את הצו לפי שיקול דעתו.

• בדרך כלל לא יוארך הצו לתקופה של יותר מחצי שנה, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה.

חשוב לדעת:

• אם בית המשפט יתרשם כי הבקשה לצו ההגנה הוגשה מסיבות "נקמניות" ולא כנות, יהיה רשאי לחייב את מבקש הצו בהוצאות משפט של המדינה או הצד השני ואף להורות למבקש לפצות אותו.

• במקרים של הפרת הצו ניתן לפנות למשטרה (שאינה חייבת לעצור את בן המשפחה המפר) או לבית המשפט.

• צו הגנה אינו מוסיף ואינו גורע מהזכות לבקשת צו למניעת הטרדה מאיימת.

כאמור, צו הגנה הינו סעד זמני הניתן על ידי בית משפט מתוקף החוק למניעת אלימות במשפחה. בשל העובדה שישנם ניסיונות לעשות שימוש לרעה בכלי חשוב זה ובשל חומרת המגבלות שניתן להטיל באמצעות צו הגנה. בתי המשפט מקפידים על מתן צו הגנה, היכן ששוכנעו כי מבקש הצו עבר אירוע אלימות בסמוך, להגשת הבקשה או כי הוא נמצא בסכנה ממשית לאלימות.

המבקש צו הגנה חייב להוכיח לבית המשפט כי קיימת הצדקה ממשית למתן הצו. היה ומדובר באירוע אלימות שהתרחש, בסמוך להגשת הבקשה, יוכל המבקש להציג העתק תלונה למשטרה ואישור על קבלת טיפול רפואי. אלו יהוו ראיות מספקות, כי המבקש נפגע מבן המשפחה, נגדו הוא מבקש את הצו ובית המשפט יקבל את בקשתו.

היה והמבקש, מגיש בקשה לצו הגנה, בשל חשש כי בן המשפחה יפגעו בו פיזית, אך טרם פגע, יידרש המבקש, להוכיח את קיומה של סכנה ממשית, למשל, על ידי הבאת עדים.

האם לתת צו הגנה או לדחות את הבקשה?

בבואו להחליט האם לתת צו הגנה או לדחות הבקשה, ישקול בית המשפט את כל השיקולים הרלוונטיים, לרבות:
האם ישנה סכנה חמורה: צו הגנה מרחיק אדם מביתו ומגבילו בדרכים שונות, על כן, לא יקבל בית המשפט בקשה לצו הגנה, אלא אם ישנה סכנה אמיתית חמורה לשלומו של מבקש הצו. חומרת ההגבלות : החליט בית המשפט לתת צו הגנה למבקש, עליו להחליט איזה הגבלות להטיל על בן המשפחה נגדו ניתן הצו.

צו הרחקה הוא צו מניעה שנועד לאסור את כניסתו של הבעל אל ביתם של בני הזוג, בשל הפרת זכות האשה או הילדים למדור שקט ושלו על ידי הבעל.מה מקור צו ההרחקה?.מקורו בדין האישי הקובע את זכות המדור השקט והשלו.

מתי ניתן צו הרחקה?

צו הרחקה ניתן כאשר קיימת אלימות שיש בה סכנה מוחשית מיידית לשלום האישה או שלום הילדים.

צו הרחקה ניתן כאשר קיימת אלימות שיש בה סכנה מוחשית מיידית לשלום האישה או שלום הילדים. צו הרחקה ניתן מקסימום לשנה ובמקרים חריגים יינתן ללא הגבלת זמן.
מומלץ, כאמור, לפנות למשטרה ולאחר מכן להוציא צו הגנה.

עו"ד יאיר רגב בגוגל פלוס

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
צו הרחקה צו הגנה
עו"ד יאיר רגב

קבע פגישה עם
עו"ד יאיר רגב

עו"ד יאיר רגב הינו סניגור פלילי בעל ניסיון רב בהגנה וליווי חשודים במהלך חקירות במשטרה ובמשפט. עו"ד רגב בעל מומחיות...

לפרופיל המלא