נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

האם ישנה הפחתה או ביטול תשלומי מזונות בשל מצב כלכלי?

באילו נסיבות ניתן להפחית/לבטל את תשלומי המזונות בשל שינוי במצב הכלכלי?

האם ישנה הפחתה או ביטול תשלומי מזונות בשל מצב כלכלי?

לאחרונה דומה, כי חלה עליה במספר הבקשות המוגשות על ידי אבות גרושים להפחתת / ביטול חובת תשלום דמי המזונות המוטלים עליהם, בעקבות הפיחות במצבם הכלכלי.

עליית המחירים, יוקר המחיה והגזירות הכלכליות גורמים באופן ישיר להרעה במצב הכלכלי של רבים. כפועל יוצא מכך, אבות גרושים, עליהם מוטלת חובת תשלום מזונות לילדיהם, עותרים לבתי המשפט בבקשות להפחתת סכום המזונות, ולעתים אף לביטולו.

עקרונית, במקרים בהם חל שינוי נסיבות ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט לצורך קביעה מחודשת של גובה המזונות – הן להגדלת דמי המזונות והן להפחתתם. ואולם, בעל דין המבקש לשנות את דמי המזונות שנקבעו – חייב להוכיח שינוי נסיבות מהותי, שהתרחש לאחר קביעת שיעור המזונות, וכן להוכיח, כי עסקינן בשינוי, אותו לא ניתן היה לצפות מראש.

למציאת עו"ד בתחום דמי מזונות באינדקס משפטי

שינוי נסיבות מהותי

אולם, יש צורך בהוכחת שינוי נסיבות מהותי ומתמשך, ואין די בשינוי נסיבות זמני.
בכל מקרה בו תתבקש הפחתת מזונות, יבחן בית המשפט את מכלול הנסיבות של הצדדים, כדוגמת השיקולים הבאים: האם נולדו לאב ילדים נוספים? האם הכנסות האישה עלו משמעותית? האם האב חלה במחלה קשה או לקה בנכות? האם האב ירד מנכסיו ופשט רגל? ועוד.

בדרך כלל, מצב בו האב פוטר מעבודתו אינו נחשב כשלעצמו שינוי נסיבות מהותי, הואיל והאב לא איבד לצמיתות את כושר השתכרותו, אלא באופן זמני בלבד.

גם אם האב הפך למובטל -  אין בכך כדי לפטור אותו מתשלום מזונות,  וניתן לנקוט נגדו הליכי מאסר גם אם אין ביכולתו לשלם את דמי המזונות שנקבעו. יחד עם זאת, שינוי נסיבות קיצוני זה יכול להביא להפחתת גובה המזונות במקרים מסויימים, והעמדתם על מזונות מינימליים בלבד.

אין די בהוכחת העובדה כי האב פוטר, יש לבדוק את יכולת ההשתכרות שלו ויכולתו למצוא עבודה חלופית. אם יש בידי האב למצוא עבודה חלופית והוא אינו עושה כן – לא יופחתו דמי המזונות. במצב הפוך, אילו היה מוכח, כי האב משתכר שכר גבוה משמעותית מגובה שכרו ערב פסיקת דמי המזונות, ניתן היה לעתור להגדלת דמי המזונות המושתים עליו.

בית המשפט יבדוק האם האב שפוטר יכול למצוא מקום עבודה חלופי בסמוך לאחר פיטוריו, מהו תחום עיסוקו של האב והאם הוא צפוי להיתקל בקשיים במציאת עבודה חדשה.

הכנסת האשה

במקביל לבדיקת מצבו הכלכלי של האב, גם האמרת או הפחתת הכנסתה של האישה מהווה שיקול.
הכנסתה של האישה משפיעה על גובה המזונות לפי גילם של הילדים. כך, במקרים מסויימים, אם שכרה של האישה יאמיר, ניתן יהיה לחייב אותה לשלם מזונות לילדים מכוח "דין צדקה". מאידך, במקרה בו ירדה האם מנכסיה, והפכה לפושטת רגל, בית המשפט יכול להגדיל את גובה המזונות שהוטל על האב.

הרעת תנאי שכרו של האב הגרוש היא רק אחד מהשיקולים להפחתת סכום המזונות. ניתן לשקול גם שינוי בעלויות המדור ותחזוקתו (במידה שהאב מוכיח ירידה משמעותית בדמי המדור המוטלים על האם, ובמידה שעלויות המגורים השתנו באופן ניכר), והולדת ילד נוסף לאב, הגוררת ירידה חדה במצבו הכלכלי והרעה בהכנסותיו. עוד ניתן לעתור להפחתת מזונות כאשר הקטין עובר להתגורר עם אביו, באופן שהאב הופך לאחראי לכלכלת הילד המתגורר עימו.

דוגמא נוספת היא סירוב הקטין לקשר עם אביו ("בן מרדן"). במקרים מסויימים, סירובו של קטין לקשר עם אביו, ואי קיום הסדרי ראיה, יש בהם כדי להצדיק את הפחתת סכום המזונות. כך למשל, כאשר סירובו של הקטין הינו בלתי סביר, בלתי מוצדק או תוצאה של תכתיב או הסתה מכוונת של האם.

סרבני קשר

בית המשפט לא ימהר לשלול מזונות מקטינים המסרבים לקשר עם אביהם, אלא יבחן מה גרם לסירוב זה וכיצד ניתן לשקם את הקשר. אם יוכח, כי האם המשמורנית גרמה לפגיעה בקשר התקין בין האב לילדיו – ניתן יהא לצמצם את גובה המזונות המוטלים על כתפי האב.

באחד המקרים בית המשפט קבע, כי האם מסיתה את הילדים על מנת שיסרבו להיפגש עם אביהם. בית המשפט הפחית את סכום המזונות בגין הילד הצעיר, אשר נוכח גילו נקבע, כי דעתו לא הייתה עצמאית לגמרי, וביטל את סכום המזונות עבור הילדה הגדולה, בת ה- 17, נוכח התנהגותה וסירובה המודע להיפגש עם אביה.

 כאשר האב מוכיח שמתקיימת כלפיו מרדנות חריפה, גסה ועולבת, וכן שכל הניסיונות לשיקום היחסים עם הבן המרדן עלו בתוהו שלא באשמת האב, וכאשר ברור כי הילד לא יסבול מחסור, וצרכיו הבסיסיים לא ייפגעו עקב ביטול המזונות, ייתכן שבית המשפט יפחית את סכום המזונות המוטל על האב.

* עו"ד  ורד כהן ועו"ד רענן  בר - און, שותפים במשרד בר-און, כהן, עורכי-דין, העוסק גם בדיני משפחה.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפחתת מזונות מזונות ילדים
עו"ד ורד כהן ועו"ד רענן  בר - און

קבע פגישה עם
עו"ד ורד כהן ועו"ד רענן בר - און

משרד בר-און, כהן, עורכי-דין הוקם לפני למעלה מ- 20 שנה, בשנת 1993, על ידי שני השותפים – עו"ד ורד כהן...

לפרופיל המלא