נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מיסים: ההמלצות לסגירת מקלט המס של "חברות הארנק"

ההצעות של ועדת חברות הארנק בעייתיות. יש להביא בחשבון גם את השלכות השינוי במדיניות המס על המשק בכללות

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד | | 3

משרד האוצר פרסם את המלצות הצוות למיסוי חברות ארנק, בעקבות דו"ח וועדת טרכטנברג. הצוות התבקש להמליץ על תיקונים לאופן מיסוי חברות החזקה פרטיות ומיסוי אופציות לעובדים. ההמלצות של הצוות בנושא מיסוי חברות ארנק יובאו להליך החקיקה כמקובל לאחר קבלת הערות מהציבור ומלשכת עורכי הדין. 

חברות ארנק - מהן?

צוות חברות ארנק הוקם בעקבות המלצה אשר הופיעה בדו"ח טרכטנברג 'לפיה יש לטפל בתופעה שעצמאים ושכירים מקימים חברות במטרה להקטין את חבותם במס. לדעת חברי הוועדה, התופעה של הקמת תאגיד בעיקר משיקולי חסכון במס, בדרך של צבירת רווחים ואי חלוקת דיבידנדים, אינה תופעה ראויה וצודקת. 

ועדת חברות ארנק הסבירה, כי צבירה של רווחים ללא הצדקה כלכלית גורמת לדחייה משמעותית של תקבולי מסים, ומכריחה את הממשלה להעלות מסים, אשר בין היתר, מאטים את הפעילות הכלכלית במשק. 

מהן המלצות הועדה?

ועדת חברות ארנק בחנה סוגים שונים של חברות הארנק וחברות ההחזקה על פי סוג הפעילות ומבנה הבעלות, ומציעה בהתאם את אופי הטיפול בכל אחד מהסוגים של חברות הארנק. ועדת חברות ארנק הציעה מספר מודלים להתמודדות עם סוגיית חברות הארנק, ולאחר מספר רב של דיונים, הוועדה גיבשה מתווה לטיפול בשלושה סוגי חברות, כדלקמן: 

1. חברת נושאי משרה או חברת שכירים – מיסוי באופן שוטף של בעל המניות נותן השרות של נושא המשרה בפועל ו/או בעל המניות שמתקיימים לגביו מבחני יחסי עובד מעביד (בפן המהותי) עם החברה מקבלת השירותים. האמור יחול בגין הכנסות החברה שמקורן בפעילותיו אלו (קרי, השקפת החברה לצורכי מס בגין הכנסות אלה עד רמת היחיד).

2. חברת חיץ - חיוב במס באופן שוטף כדיבידנד ליחידים, של 50% מהכנסה החייבת לאחר מס וההכנסה הפטורה של חברות החיץ שמקורן בהכנסה פסיבית. 

3. חברה צוברת - חיוב כלל החברות למעט חברת חיץ, שהינן בעלות רווחיות עודפת, במס שנתי בשיעור של 1% מסך הרווחים העודפים המצטברים. כ"רווחים עודפים" יחשבו רווחי החברה (למעט רווחים שמקורם בהכנסות חברת נושאי משרה /חברת שכירים) לאחר מס, העולים על 25% מסך הכנסותיה, אשר לא חולקו כדיבידנד. המס משקף 

למעשה את "מחיר" ההון שהועמד לרשות החברה, בשל העדר מיסוי הדיבידנד, והוא יחויב מדי שנה, כל עוד לא חולקו הרווחים העודפים. 

המלצות נוספות

ועדת חברות ארנק ממליצה לתקן ולפשט את סעיף 77 לפקודה המעניק סמכות לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו לצרכי מס ולחייבם בהתאם. ועדת חברות ארנק ממליצה גם, שמשיכת בעל מניות מחברה שבבעלותו שלא הוחזרה לחברה תוך 3 חודשים תחשב כמשכורת או דיבידנד לפי העניין. 

ביקורת על הצעות הועדה

ההצעות של ועדת חברות ארנק הן בעייתיות, שכן זכותו של אדם להקים חברה ולפעול באמצעותה היא זכות חוקתית ולא ניתן להגבילה במקרה זה. בפסיקה נקבע, כי מותר לכל אדם לתכנן את דרך ניהול עסקיו באופן שחבותו במס תוקטן, ובכלל זה מתן שירותים באמצעות חברה בע"מ- כמובן כל עוד התכנון הוא חוקי. בנוסף לטיעון החוקתי, יש להביא בחשבון גם את השלכות השינוי במדיניות המס על המשק בכללותו. הכבדת נטל המס על בעלי הכנסות גבוהות תגרום למדינת ישראל לאבד הון רב לטובת מדינות אחרות.

 

* ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מס חברות רשות המיסים
ד"ר אבי נוב, עו"ד

קבע פגישה עם
ד"ר אבי נוב, עו"ד

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנון מס ליחידים וחברות...

לפרופיל המלא