משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםתביעות ביטוחהאם "נכות מתאונה" היא נכות פתאומית ובלתי צפויה?

האם "נכות מתאונה" היא נכות פתאומית ובלתי צפויה?

בפסק דין מהפכני של כבוד השופט מנחם קליין מבית משפט השלום בת"א, נקבע כי ישנם מקרים בהם גם מחלות, כדוגמת מחלת הפרקינסון, יוגדרו "כתאונה"

01.12.13
תאריך עדכון: 01.12.13
3 דק'
האם "נכות מתאונה" היא נכות פתאומית ובלתי צפויה?

המדובר במקרה שבו התובע עבד במשך שנים בתעשיית היהלומים ועסק בחיתוך יהלומים. עקב כך, נחשף התובע בעבודתו לאבק שנוצר מחיתוך היהלומים, האבק חדר לדרכי נשימתו של התובע. התובע לקה במחלת הפרקינסון, דבר שלבסוף הובילו לאובדן כושר עבודה.

התובע פנה למוסד לביטוח לאומי וזה הכיר בפגיעתו כבתאונת עבודה. התובע פנה לחברת הביטוח "מנורה" בכדי שזו תפצה אותו בהתאם לפוליסה, אשר רכש אצלה בגין אובדן כושר עבודה וכן בגין הכרת פגיעתו "כנכות מתאונה" ופיצוי חד פעמי בגינה.

נכות מתאונה? לא לפי חברת הביטוח

חברת הביטוח קיבלה את תביעתו של התובע, והכירה בו בתביעת אובדן כושר עבודה ואף החלה לשלם לו תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה. אולם, חברת הביטוח דחתה את תביעתו להכיר במחלת הפרקינסון בה לקה  "כנכות מתאונה" בנימוק, כי היא אינה עונה על הגדרת תנאי הפוליסה.

התובע הגיש תביעה לביהמ"ש, ובמסגרתה תבע את חברת הביטוח להכיר במחלתו "כנכות מתאונה" בהתאם להגדרתה בפוליסה (בפוליסה ישנו פיצוי חד פעמי גבוה לנכות מתאונה, בנוסף לפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה).

להגנתה, טענה חברת הביטוח כי במקרה של התובע אין מדובר בתאונה, שכן כדי לקבל את תגמולי הביטוח ולעמוד בקריטריונים של "נכות מתאונה" על התובע להוכיח שני דברים במצטבר:

א. קיומה של תאונה.

ב. קיומה של נכות מתאונה.

לטענת חברת הביטוח, אין המדובר בנכות אשר נגרמה כתוצאה מתאונה, אלא בנכות אשר נגרמה כתוצאה ממחלה, שכן, התאונה מעצם טיבה הינה בלתי צפויה, בלתי מכוונת ופתאומית ואם הפגיעה מגיעה באופן הדרגתי או היא תוצאה של התפתחות איטית, אזי מדובר במחלה, ואם אין מקום ומועד שניתן לאתר את התאונה, הרי שזו מחלה. במקרה של התובע, לא ניתן להצביע על נקודת זמן,  מכיון שהוא נחשף חשיפה ממושכת, במשך21 שנה, לחומרים כימיים.

קביעה תקדימית

ביהמ"ש קיבל את התביעה וקבע באופן תקדימי, כי בפוליסה הנוכחית של התובע, ההגדרה למונח "תאונה" שונה מהכתוב בפוליסות של חברות ביטוח אחרות. בעוד שבפוליסות האחרות נכתב "שחור על גבי לבן" בהגדרת המונח תאונה שהיא "פתאומית ובלתי צפויה", במקרה דנן, מונחים אלו לא קיימים בפוליסה זו, ואפשר להגיע למסקנה כי ההגדרה הנדונה מכילה גם תאונות אשר אינן פתאומיות אלא ממושכות.

נקבע כי הואיל והדברים אינם ברורים, יש להעדיף את הפירוש המקיים את החוזה ולא את המבטל אותו, וכמובן הפירוש המתקבל, בוודאי של חוזה אחיד, הוא לטובת הצרכן ולרעת המנסח.

לאור האמור, התביעה התקבלה ונפסק כי על חברת הביטוח לשלם סך של 1,000,000 ₪ לתובע.

במאמר מוסגר יצוין, כי על פסק דין זה הוגש ערעור בפני בית המשפט המחוזי על ידי חברת הביטוח, וטרם ניתן פסק דין.

טיפ לסיום: בדקו היטב בפוליסה הקיימת ברשותכם אם מופיע הביטוי "פתאומי ובלתי צפוי" בהקשר של נכות מתאונה.

(ת.א (שלום- ת"א) 5514-12-10 ימין נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום