נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

יש לכם נאמנות? כך תזכו בהקלות מס

בהתאם לשינוי החקיקה, וע"פ הנוהל החדש של רשות המסים, הנישום או הנאמן יוכלו לבחור את מסלול המיסוי - הוני או פירותי

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד| | 2

שינוי החקיקה בנושא מיסוי הנאמנויות גרם לאי-וודאות רבה בקרב הנישומים. בעקבות שינוי החקיקה בנושא זה, וכדי להבטיח פשטות בדיווח וביישום של הוראות החוק, רשות המסים הודיעה שהיא תפרסם הקלות מס שונות.

הרקע לרפורמה במיסוי נאמנויות

עד לשינוי החקיקה בנושא מיסוי הנאמנויות, כאשר תושב חוץ הקנה נכסים וכספים לנאמנות לטובת תושב ישראל, שזה למעשה "נאמנות יוצר תושב חוץ", לא היה חיוב במס שוטף בשל הכנסות כמו ריבית, דיבידנד, שכר דירה וכדומה, שנצברו בנאמנות מחוץ לישראל. בנוסף לפטור ממס, גם חלוקת כספים לנהנה הישראלי, בהתאם לדין ערב התיקון, לא הייתה חייבת במס במועד החלוקה.

רשות המסים סברה, כי היתרון המיסוי במקרה של נאמנות יוצר תושב חוץ נוצל לרעה במקרים מסוימים, כאשר ישראלים העבירו דרך תושבים זרים כספים לא מדווחים לנאמנות לטובת עצמם, כאשר במקרים רבים השליטה על הנאמנות הייתה נתונה לאותם נהנים תושבי ישראל ולא לנאמן. לאור האמור, רשות המסים יזמה את הרפורמה במיסוי נאמנויות. 

אלא, ששינוי החקיקה בנושא מיסוי הנאמנויות גרם לבהלה בקרב נישומים רבים הנהנים מנאמנויות זרות, ולפיכך רשות המסים החליטה להסדיר את הסוגיה הזאת באמצעות נוהל מיוחד.

נוהל למיסוי נאמנויות

ועדה ברשות המסים מגבשת כעת נוהל מיוחד, אשר יאפשר לבעלי נאמנויות לדווח לרשות על נכסי הנאמנות, ולשלם מס מופחת על הרווחים וההון שנצברו באותן נאמנויות עד כניסתו לתוקף של התיקון לפקודה.

בהתאם לנוהל החדש של רשות המסים המתגבש בימים אלה, בעלי הנאמנויות יחולקו לחמש קבוצות, כאשר שתי הקבוצות העיקריות הן: 
קבוצה ראשונה - בעלי נאמנויות "מובהקות" ולגיטימיות אשר אינן חייבות במס כלל עד שנת 2014; 
קבוצה שנייה - נאמנויות שיוגדרו כתכנון מס בלתי לגיטימי, ולפיכך הנהנים לא יהיו זכאים להיכנס למסגרת הנוהל. 

מיסוי הון או הכנסה חייבת

בהתאם לנוהל החדש של רשות המסים, הנישום או הנאמן יוכלו לבחור את מסלול המיסוי, בהתאם לשתי חלופות: מסלול הוני או מסלול פירותי. בהתאם לבחירת המסלול, ישולם המס: במסלול ההוני, נישומים שייכנסו לקבוצת המס הראשונה הנזכרת למעלה, ישלמו מס בגובה של 3% מההון שנצבר, קבוצת הנישומים השנייה תשלם מס בשיעור 4%, ואילו נישומים שייכנסו לקבוצות האחרות, ישלמו מס בשיעור 6%.

מאידך, אם נישום תושב ישראל או הנאמן יבחרו במסלול המיסוי הפירותי, ישלמו הנישומים בקבוצת המס הראשונה מס הכנסה של 33% מההכנסה החייבת לפי סוג הנכס הממוסה, הקבוצה השנייה תשלם 50% מההכנסה החייבת, ונישומים שייכנסו לקבוצות האחרות ישלמו מס של 66% מההכנסה.

*נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

הפרופיל של עו"ד אבי נוב בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()

קבע פגישה עם