מילואימניק? זכויות זה הכי, אחי!

נקראתם בימים אלו למילואים כדי לשמור על המדינה במסגרת מבצע "צוק איתן" ? כל הכבוד. ומי ישמור על זכויותיכם? מי ידאג שלא יפטרו אתכם וכי תקבלו תגמולי מילואים בזמן? התשובות במדריך המיוחד שלפניכם

מאת: עו"ד נירית לוין זמיר
13.07.14
תאריך עדכון: 01.01.15
5 דק'
מילואימניק? זכויות זה הכי, אחי!

- עודכן באוגוסט 2014 -

בשנת 2008 התקבל חוק המילואים, המסדיר את מערכת היחסים בין "המילואימניק" למדינה. החוק מכיל תיקונים ושיפורים ביחס למצב ערב חקיקתו, הן מבחינת תנאי השירות והן מבחינה כספית. מהן זכויותיו של המשרת במילואים? על כך במדריך שלפניכם.

מהו שירות מילואים?

על-פי חוק, שירות מילואים הינו חובה. הכוונה היא לשירות פעיל במערך המילואים או שירות של יום אחד לכל היותר בהתייצבות אחת ("שירות חד יומי") או שירות שאינו עולה על 6 שעות, כולל נסיעות למקום השירות וחזרה ("שירות חצי יומי"). 

עד מתי משרתים במילואים?

בהתאם לחוק, החובה של גברים לשרת במילואים הינה עד גיל 40, למעט מספר חריגים: בעלי תפקידים מיוחדים (רופאים, נהגי משאיות כבדות וכו') וקצינים. גם בקרב נשים, בעלות תפקידים מיוחדים ימשיכו לשרת במילואים עד גיל הפטור.

כמה זמן מראש מותר לזמן לשירות מילואים?

לשירות מילואים חודשי (שמ"פ חד/דו/תלת יומי) - נדרשת התראה של 12 ימים לפחות, אלא אם הצו נמסר ידנית ואז משך ההתראה הנדרש עומד על מינימום 7 ימים. לשירות מילואים שנתי (שמ"פ בן ארבעה ימים ומעלה) - נדרשת התראה בת 60 יום לפחות. ההתראה הינה מיום משלוח הצו המקורי (ע"פ חותמת הדואר).  

האם ייפגע שכרי בעקבות השירות במילואים?

המוסד לביטוח לאומי מפצה את המשרת במילואים בגין הפסד שכר עבודה. החובה על ביצוע התשלום חלה על המעביד, המשלם את משכורתו של העובד (המעביד מקבל את הפיצוי ישירות מהמוסד לביטוח לאומי). על המשרת במילואים לוודא כי עם סיום השירות, הוא אוחז בידו טופס 3010 מלא וחתום. עליו להעביר טופס זה למעביד (הליך זה אינו חל על שוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת). 

יודגש: דין תגמול המגיע לעובד ממעסיקו כדין שכר עבודה, ועל המעסיק לשלמו במועד תשלום השכר הרגיל. זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו. 

מהו שיעור התגמול?

שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90. לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

לגבי מי שאינו עובד,  שיעור התגמול המגיע לו יהיה שווה לשיעור מינימום התגמול ליום.  מי שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ-60 ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד. באשר לשכיר שעבד פחות מ-60 ימים ב-3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב התגמול המגיע לו על פי השכר או ההכנסה הממוצעת ב-3 החודשים שבהם הכנסתו היתה הגבוהה ביותר מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות. מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם זכאי, אם הדבר לטובתו, לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהיתה לו ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה.

האם המשרת במילואים זכאי לתגמולים נוספים?

חוק המילואים העניק למשרת במילואים זכויות כספיות נוספות בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצע בשנה שחלפה. התגמולים הנוספים משולמים אחת לשנה בחודש מאי, ישירות לחשבון הבנק. 

"תגמול מיוחד": סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע החייל וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה-60. גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי. התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום. 

"תגמול נוסף": חיילי מילואים שביצעו 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה (במצטבר), זכאים לתגמול נוסף המחושב ככפולות מערכה של נקודת זיכוי ממס הכנסה. 

"הוצאות אישיות": חיילי מילואים שאינם זכאים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד יקבלו תגמול עבור הוצאות שנגרמו להם עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכו'), החל מהיום ה-5 לשירות.  

האם מותר לפטר אותי לאחר שירות מילואים?

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.

בנוסף, החוק אוסר לפטר עובד מכל סיבה שהיא בתקופת היותו במילואים, אלא אם ניתן לכך היתר על-ידי ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. כפיטורים ייחשב גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה. 

אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד גם במשך 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם כן ניתן לכך היתר מהוועדה.

האם יש לי זכות לחופשות במהלך שירות המילואים?
תלוי באורך השירות. מתחת לשבעה ימים אין זכות לחופשה. שירות של 8-24 יום מזכה בחופשה של יממה; 25-30 ימי שירות מזכים בשתי יממות חופש; ולמעלה מ-31 ימי שירות מזכים בארבע יממות חופש.

האם יש מקרים מיוחדים בהם ניתן ליהנות מהקלות בשירות מילואים?
בוודאי, ישנן נסיבות מסוימות המעניקות הקלות בשירות המילואים, מפטור מלא ועד קיצור השירות. כך לדוגמא, חייל מילואים פטור מביצוע שירות מילואים פעיל במשך עשרה ימים לפני מועד נישואיו ובמשך עשרה ימים לאחריהם; מי שעומד להיהפך אב - במהלך החודש התשיעי להריונה של אשתו ישרת לא יותר מארבעה ימי מילואים ברצף; חייל שהוא אב חד הורי ומטפל יחיד ישרת קרוב לבית וישוחרר בכל יום עד השעה 17:00 והרשימה עוד ארוכה.

 

השתתפה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג

 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה