Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

גישור בענייני עבודה

כיצד מתבצע גישור בענייני לעבודה? האם כדאי לבחור בדרך זו? במה הגישור עדיף על התדיינות משפטית?

מאת: מערכת משפטי |
09.02.10
תאריך עדכון: 09.09.19
2 דק'

בסכסוכי עבודה, כדוגמת סכסוך בשל הלנת שכר, אפליה בעבודה או סכסוך בשל הפרת הסכם עבודה, האפשרות של גישור היא אפשרות פופולארית, אשר חוסכת לעיתים זמן יקר והמתנה עד לתחילת הדיון וניהולו.
על בתי הדין לעבודה מוטל עומס רב מאוד. מדי שנה בתי הדין נדרשים לדון באלפי תיקים חדשים, וכדי להפחית מן העומס ולהקל על ציבור המתדיינים ודרך פתרון הסכסוך, הם מפנים את הצדדים להליך של גישור.

חשוב לדעת, כי הגישור הוא הליך של רשות- מתחילתו ועד סופו. בית הדין לעבודה לא יכול לכפות על הצדדים לבחור במסלול של גישור אם הם "מתעקשים" על ניהול הליך משפטי בבית הדין.
בית הדין יכול רק להמליץ לצדדים, במקרים המתאימים, לבחור בהליך של גישור, שכן בהליך זה הם יקחו חלק פעיל, ותהיה להם אפשרות להשפיע על ההחלטה הסופית. זאת, בניגוד להליך משפטי בבית הדין, שבסיומו השופט עלול להפתיע אותם לרעה ולפסוק נגדם.

גישור בענייני עבודה יכול להתבצע לא רק ביוזמת בית הדין. לפעמים עובד או מעביד הנמצאים בסכסוך מעוניינים לפתור אותו מחוץ לשערי בית הדין, וכלל לא מגישים תביעה, אלא פונים ביוזמתם למגשר חיצוני.

יתרונות גישור בענייני עבודה

עם היתרונות הבולטים שבגישור בענייני עבודה נמנים היתרונות הבאים:
• חיסכון בזמן ובכסף- הניסיון של המגשרים העוסקים בתחומי העבודה מסייע לפתרון הסכסוך בצורה מהירה ויעילה, לעיתים תוך מספר ישיבות גישור בודדות. זאת, לעומת ניהול הליך משפטי שמצריך שכירת עורכי דין והוצאות רבות אחרות.
• גישור בענייני עבודה לוקח בחשבון את מאפייני יחסי העבודה והמורכבות שלהם. בהתאם לכך, ולציפיות הצדדים, המגשר מנהל את הגישור. מובן, שבבית הדין אין לדעת איך הליך יגמר, וייתכן כי ציפיית צד מסוים לפסיקת פיצוי לטובתו לא תמומש כלל.
• לעיתים נדירות, כאשר יש סיכוי להמשיך לקיים את יחסי העבודה, ההליך של גישור מסייע לצדדים לעשות זאת ולשמר את מערכת היחסים ביניהם, תוך יצירת הסכם שיגדיר את הטעון הגדרה ויאפשר את קיום יחסי העבודה התקינים. בהליך משפטי, לעומת זאת, בדרך כלל, נוצר נתק בין הצדדים.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים