משפטי– זאפ
משפטימיסיםרכישות ומיזוגים: ללמוד מקוקה קולה לחסוך במסים /פרשנות

רכישות ומיזוגים: ללמוד מקוקה קולה לחסוך במסים /פרשנות

מהם התנאים למיזוג בין קוקה קולה לטרה? האם וכיצד פעולה זו תאפשר חיסכון משמעותי של תשלומי מיסים?

13.01.15
תאריך עדכון: 13.01.15
3 דק'

קוקה-קולה רכשה את טרה לפני מספר שנים, וכעת פורסם על כוונת בעלי השליטה למזג בין שתי החברות, פעולה שתאפשר חיסכון של תשלומי מיסים בהיקף של מיליוני שקלים. המיזוג בין החברות יאפשר לנצל את הפסדי טרה, באמצעות קיזוזם כנגד רווחי חברת האם, קוקה קולה.

קוקה-קולה תצטרך לשכנע את רשות המיסים בעיקר שיש למיזוג בין החברות רציונל כלכלי עסקי, ושמטרתו העיקרית היא ניהול ותפעול מאוחד, ולא הימנעות ממס או הפחתת מס לא ראויה. קיימים גם תנאים נוספים למיזוג כפי שיפורט להלן. רשות המיסים יכולה לסרב לבקשה, ובמקרה כזה יוטל מס על מכירת הנכסים של טרה לקוקה קולה. 

מהם התנאים למיזוג?

מועד המיזוג נעשה בסוף שנת המס, שכן בדרך כלל הדו"חות הכספיים ודו"חות ההתאמה לצרכי מס ערוכים ומבוקרים ליום ה-31 בדצמבר. כדי להיות זכאים ליתרונות המס הנובעים מהמיזוג חייבים להתקיים, בין היתר, התנאים הבאים: 

• תכלית המיזוג היא עסקית וכלכלית. 

• התמורה להעברת הפעילות מהחברה המעבירה היא במניות בלבד.

• הקצאת הזכויות לבעלי המניות בחברה המעבירה היא לפי יחסי שווי שוק.

• החברה הקולטת היא תושבת ישראל או תושבת חוץ שקיבלה אישור לפטור ממס ממנהל רשות המיסים. 

מהי פסיקת בית המשפט בנושא?

בפסק הדין בעניין רובינשטין, הנשיא ברק קובע כי לא כל רכישת חברה מפסידה תחשב כעסקה מלאכותית, וכי במקרים מסוימים ניתן יהיה לקזז הפסדים בין שתי החברות, וזאת כאשר נרכש שלד בורסאי, חברה לשיקום, כאשר המטרה להוציא מתחרה מהשוק, ובאופן כללי במקרים שקיים הגיון עסקי במהלך של רכישת אותה חברה ומיזוגה, והמהלך לא נראה כעסקה מלאכותית שמטרתה שימוש בהפסדים של החברה הנרכשת.

אופן קיזוז ההפסדים

הפסדים עסקיים שהיו קיימים בחברה לפני המיזוג יהיו ניתנים לקיזוז במשך 5 שנים ממועד המיזוג בחלקים שווים. הכוונה היא, שניתן יהיה לקזז בכל שנה 20% מההפסדים במשך 5 שנים רצופות.

בכל שנה ההפסד יוגבל עד גובה 50% מההכנסה החייבת השוטפת. אם בשנה מסוימת חלק מההפסד גבוה ממגבלת 50%, החלק העודף יעבור לשנה העוקבת, ויצטרף להפסד שמיוחס לאותה שנה, וכל זאת תחת מגבלת 50% מההכנסה החייבת. בשנה השישית לא קיימת יותר המגבלה על קיזוז ההפסד.

בסיכום - מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לפני ביצוע עסקת מיזוג

מומלץ לקבל חוות דעת משפטית מעורך דין המומחה בתחום המיסים בטרם ביצוע עסקת המיזוג, לצורך בחינת העמידה בתנאים השונים הקבועים בפקודת מס הכנסה בעניין זה, וכן מניעת חשיפות מיסוי העלולות לפגוע במיזוג ובבעלי השליטה. 

 

* ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

** הפרופיל של ד"ר אבי נוב, עו"ד, בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום