נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כיצד מגישים בקשה להפטר ומחיקת חובות תוך 24 שעות?

איך לסיים תיק פשיטת רגל בהפטר ומחיקת החובות בהגשת בקשה תוך 24 שעות? מהי פשיטת רגל בהליך החדש? כיצד לקבל הפטר ו"חנינה" מהחובות בהליך של 18 חודשים? איך ניתן לקבל עיכוב הליכים וביטול עיקולים בהוצאה לפועל תוך 24 שעות? המדריך השלם לפניכם

מאת: עו"ד לירום סנדה | | 4
כיצד מגישים בקשה להפטר ומחיקת חובות תוך 24 שעות?

רבים אינם יודעים, אבל לחייב שנמצא בהליכי פשיטת רגל יש כיום אפשרות להגיש בקשה להפטר ומחיקת חובותיו תוך 24 שעות ולפתוח בהליך קצר שבסופו יזכה לדף חדש בחייו ללא חובות, ללא הגבלות וללא דאגות. הגשת הבקשה אינה תלויה בגובה החוב וכך גם קבלת ההפטר.

רבים נקלעים לעיתים למצב כלכלי קשה בשל סיבות שונות. גובה החובות משתנה ממקרה למקרה ונע בין עשרות אלפי שקלים לעשרות מיליוני שקלים. 

ראשית, חשוב לדעת - ניתן להביא למחיקה או הסדר של כל חוב בהליך מתאים ונכון בלי קשר לגובה החוב. 

בפועל הסיכוי של אדם שהסתבך בחובות, גם אם מדובר בסכום של עשרות אלפי שקלים בלבד, להיחלץ ללא סיוע והדרכה נכונה הוא קלוש. הריביות החריגות בתביעות שמוגשות בבית משפט ובהליכי ההוצאה לפועל גוררות את החייב לתהום עמוקה ממנה אין באפשרותו להיחלץ.

איך ניתן לקבל הפטר מהחובות?

במסגרת רפורמה חדשה שהנהיג כונס הנכסים הרשמי, פרופ' דוד האן, הוגבל משך הזמן של הליך פשיטת הרגל. נקבע ברפורמה, כי משך הזמן של ניהול הליך פשיטת הרגל יעמוד על תקופה של 18 חודשים, והשהות המקסימאלית של חייב בהליכי פשיטת רגל תוגבל לזמן של 4.5 שנים. לאורך התקופה של 18 החודשים, על החייב להגיש דו"חות חודשיים מסודרים אודות גובה הכנסותיו והוצאותיו וכן עליו לשלם את צו החיוב שנקבע לו בהליך. 

במהלך התקופה יעבור החייב חקירה אצל עו"ד שימונה מטעם בית המשפט (מנהל מיוחד), אשר מטרתה היא להראות שהחייב יצר את חובותיו בתום לב. כמובן שייצוג בחקירה הוא חשוב מאד, ואין ללכת לחקירה לבד. במידה שהחייב יתנהל בהתאם להוראות בית המשפט והמנהל המיוחד לאורך תקופה זו של 18 חודשים, יהיה באפשרותו להיות מוכרז פושט רגל ואף לקבל תוכנית פירעון והפטר מחובותיו כבר ביום הדיון בהכרזה.

יש לציין, כי המקרה המתואר לעיל הינו רלוונטי לחייב שפותח כיום בהליך פשיטת רגל ולא עבור מאות חייבים שכבר נמצאים בהליכי פשיטת רגל, ואף כאלה שהוכרזו פושטי רגל ולא יודעים איך לקבל את ההפטר המיוחל ולצאת לדרך חדשה נטולת חובות והגבלות.

חייב שהוכרז פושט רגל יכול להגיש בקשה מידית להפטר, אשר טומנת בחובה תוכנית פירעון ולהביא לסיום חובותיו.

באמצעות הרפורמה שאושרה כאמור, הוגבל משך הזמן של ההליך ל- 4.5 שנים (54 חודשים).
כלומר: חייב שנמצא בהליך 30 חודשים, ומשלם תשלום חודשי של 500 ₪, יוכל להגיש בקשה להפטר ומחיקת כל חובותיו תוך שהוא כולל בבקשה הצעה לתשלום של יתרת התקופה, 20 חודשים, לפי התשלום החודשי שנקבע לו, 500 ₪.

חייב זה, שנמצא בהליך 30 חודשים, יכול לקבל בפועל הפטר מיידי בכפוף לתשלום חד פעמי במזומן של 24*500 ₪ וסך כולל של 12,000 ₪.

בהתאם לכך, לגובה חובותיו של החייב כמעט שאין משמעות בהליך כמו גם לעמדת נושיו. חייב אשר חובו עומד על 3 מיליון ₪ והוא חסר רכוש ונכסים וחייב אשר חובו עומד על 2 מיליון ₪ והוא חסר רכוש ונכסים, יקבלו את אותו ההפטר.

האם ניתן להגיש בקשה להפטר גם אם החייב צבר פיגורים בהליך ולא הגיש דו"חות?

ניתן להגיש את הבקשה להפטר באופן מיידי גם אם לחייב יש פיגורים בהליך, וגם אם לא הגיש דו"חות תקופה ארוכה. במסגרת בקשת ההפטר ניתן בדרכים יצירתיות לסלק כל מחדל לרבות פיגורים שצבר החייב ואי הגשת דו"חות. כך, בין היתר, ניתן לפרוס את חוב הפיגורים בד בבד עם התשלום החודשי ליתרת התקופה שנותרה לתשלום או לבקש לשלם את חוב הפיגורים בפריסה נוספת מעבר ליתרת התקופה שנותרה לתשלום. כך גם ניתן להשלים דו"חות עם הגשת הבקשה במטרה לקדם את ההליך ולמנוע עיכובים. 

לדוגמה: חייב שמשלם 500 ₪ לחודש, וצבר 10 חודשי פיגור, יכול להגיש בקשת הפטר מידית ולשלם במסגרת תוכנית הפירעון תשלום חודשי של 1,000 ₪ לתקופה של 10 חודשים ראשונים.

חשוב לדעת – גם חייב שיצר את חובותיו בחוסר תום לב, יכול לקבל "חנינה" ומחיקת חובותיו באמצעות התנהלות נכונה בהליך פשיטת הרגל ובעזרת יעוץ והכוונה. 

כך, חייב חסר נכסים או רכוש אשר חובותיו נוצרו בחוסר תום לב יכול בהצעת הסדר נמוכה מאד להביא למחיקת חובות של מיליונים, שעה שההצעה משרתת את אינטרס אותו מנהל מיוחד שקיבל מינוי ובפועל רואה שלא ניתן לגבות כספים מאותו חייב. כמובן שהצעה זו תשרת גם את אינטרס הנושים שהתייאשו מזמן מקבלת כספים מאותו החייב.

פשיטת רגל עד לקבלת הפטר בהליך החדש של 18 חודשים - 

הליך מקדים – עיכוב הליכי הוצאה לפועל וביטול עיקולים תוך 24 שעות

חייבים רבים מוצאים עצמם קורסים תחת נטל עיקולים והגבלות חרף רצונם לפנות להליכי פשיטת רגל ולהסדיר את חובותיהם. בין היתר, ניתן לראות חייבים שמשכורתם מעוקלת, חייבים שחשבון הבנק שלהם מעוקל, חייבים שפרצו לביתם והוציאו להם רכוש או חייבים שצריכים לצאת מהארץ במסגרת עבודתם.

ניתן לקבל ביטול הגבלות ועיקולים תוך 24 שעות באמצעות סעיף מיוחד אשר התווסף לאחרונה בתיקון לחוק ההוצאה לפועל.

סעיף זה מאפשר לחייב אשר פונה להליכי פשיטת רגל לקבל עיכוב הליכים לתקופה של עד 90 יום ולחזור לשגרת חיים נורמטיבית עד לקבלת צו הכינוס המיוחל. כך, בין היתר, ניתן לקבל עיכוב הליכי עיקול עו"ש, משכורת, מיטלטלין ופקודת מאסר. 

במקרים חריגים וקשים ניתן לקבל ישירות בבית המשפט של פשיטת הרגל צו למינוי כונס זמני, כאשר המשמעות היא שניתן לקבל צו עיכוב הליכים מבית המשפט גם בלי אישור של הבקשה במשרדי כונס הנכסים ואף מבלי לשלם את אגרת ההליך. זהו הליך אשר ניתן להשתמש בו במקרים חריגים כמו במקרה של חייב אשר פרנסתו היא רישיון הנהיגה שלו (נהג אוטובוס, נהג מונית, נהג משאית) והרישיון שחיוני לפרנסתו מעוקל במספר רב של תיקי הוצאה לפועל. במקום לפעול בכל תיק הוצל"פ, דבר אשר יגזול לחייב זמן רב ואף כספים רבים, מוגשת בקשה אחת מיוחדת לבית המשפט המחוזי של פשיטת הרגל לאישור סעד זמני, במסגרתה ניתן לקבל את ביטול העיקולים תוך תקופה של 24-72 שעות. 

ההליך בפועל בהתאם לרפורמה: בין אם אתה חייב כמה עשרות אלפי שקלים ובין אם אתה חייב כמו עשרות מיליוני שקלים, מדובר בהליך הכי מהיר והכי יעיל היום לחייב באמצעותו ניתן למחוק כמעט כל חוב קיים במדינת ישראל בפרק זמן קצוב של עד 18 חודשים. 

ההליך מיועד לאנשים פרטיים/יחידים או עוסק מורשה/בעלי עסקים שרוצים הגנה מלאה מפני הנושים ומחיקת כל חובותיהם. תחילתו של ההליך בהגשת בקשה לצו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל אשר מוגשת במשרדי הכונס הרשמי בהתאם למקום מגוריו של החייב. הבקשה נבדקת, מאושרת ועוברת לבית המשפט המחוזי באותו המחוז. לאחר הגשת הבקשה ממתין כל חייב לצו הכינוס. בפועל צו הכינוס הינו החלטה של בית המשפט המחוזי על עיכוב הליכים כנגד החייב וביטול הגבלות. הצו קובע כמה על החייב לשלם כל חודש בגין חובותיו וכן קובע תאריך לדיון בבקשה להכריז על החייב פושט רגל/קבלת ההפטר לעוד 18 חודשים קדימה. ישנם מחוזות שיפוט שהדיון בהם נקבע אף פחות מ- 18 חודשים. החייב מקבל אפשרות לנהל חשבון בנק בכל תאגיד בנקאי שיבחר, העיקול שהוטל על משכורתו מבוטל, ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלו מבוטלת, והליכי ההבאה, עיקולי המיטלטלין ופקודות המאסר מבוטלים. 

בנוסף, חייב שצריך לשלם דמי מזונות, מפסיק לשלם את דמי המזונות שנקבעו לו בבית משפט לענייני משפחה, ורק כאשר גרושתו תגיש בקשה לקצוב לה מזונות, הוא יתחיל לשלם סכום שיקבע לו בבית המשפט המחוזי בו הוא מתנהל. מדובר בסכום נמוך בהרבה ממה שעליו לשלם בפועל. חשוב לדעת  - גובה התשלום החודשי שנקבע לחייב אינו תלוי בגובה החובות, אלא בהכנסותיו מול הוצאותיו ובגורמים שונים כמו מצבו הרפואי, מצבו המשפחתי, גילו, השכלתו וכיוצ"ב. כך לדוגמא, חייב אשר חייב כמה עשרות מיליונים, יכול לשלם 100 ₪ לחודש ואילו חייב אחר שחייב 100,000 ₪ ישלם 2,000 ₪ לחודש. 

האם אני יכול לפנות להליך פשיטת רגל גם כאשר יש לי דירת מגורים? 

חייבים רבים חוששים לפתוח בהליך פשיטת רגל מכיוון שיש להם דירת מגורים. מדובר בטעות נפוצה של חייבים אשר במקום לפתור את הבעיה לגופה במסגרת ההליך הנכון מנציחים את חובותיהם.. הלכה חדשה של בית המשפט העליון שינתה את המפה, והפכה את הליך מימוש דירת המגורים ברוב המקרים לחסר תועלת כלכלית לנושים. במקרה של מינוי כונס לאחד מבני הזוג על דירת המגורים, הופך בין הזוג השני להיות דייר מוגן בדירה והדירה תימכר כ"תפוסה". תוצאה היא שערך הדירה יכול לצנוח ב- 66% והליך המימוש אינו כדאי עוד לנושים.

זכות לניהול חשבון בנק

במשך שנים רבות, בנקים לא אפשרו למי שמצוי באיחוד תיקים, או מוגבל באמצעים או פושט רגל, לפתוח חשבון בנק.
במסגרת רפורמה חדשה שהונהגה ע"י מר דוד זקן, המפקח על הבנקים, נקבע כי: "חשבון עובר ושב הנו שירות חיוני, המהווה אמצעי בסיסי לניהול מרבית הפעילות הפיננסית של כל משק בית". 

כיום חובה על תאגיד בנקאי לפתוח חשבון בנק לחייבים מוגבלים וגם לחייבים בהליכי פשט"ר ולהעמיד לרשות הלקוח, בין היתר, ביצוע הרשאות לחיוב חשבון (הוראת קבע); שימוש בכרטיס לחיוב מיידי (דביט); שימוש בכרטיס לצורך משיכת מזומנים וגישה לחשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

מטרת ההוראה היא להבטיח שגם אוכלוסיות חלשות יוכלו לנהל חשבון עובר ושב ביתרת זכות, לעשות שימוש באמצעי  תשלום מגוונים ולעקוב אחר חשבונם באופן עצמאי ויעיל.

מדוע חייבים רבים עדין מחפשים פתרונות במסגרת ההוצאה לפועל?

חייבים רבים עדין רואים בהוצאה לפועל מקום מפלט, וחושבים כי זו הדרך המתאימה להתמודד עם חובותיהם. מערכת ההוצאה לפועל הינה מחשב לגביית חובות ותו לאו. חייב שצבר חובות בסך של כמה עשרות אלפי שקלים ימצא עצמו קורס תחת נטל ריביות והוצאות ככל שיבחר להישאר בהליכי ההוצאה לפועל. למעשה כיום הליכי ההוצאה לפועל מהווים תרופת הרגעה זמנית וב- 95% מהמקרים לא יביאו לפתרון וסילוק החובות. 

על החייב לפנות ליעוץ מקצועי ולהליך המתאים לו במסגרתו יוכל למחוק את חובותיו ולקבל הגנות מפני נושים ועיקולים.

בחירה בדרך הנכונה והיעילה יכולה להביא לפתיחת דף חדש בחיים ולמחוק את כל החובות בהליך מרוכז ומהיר.

עו"ד לירום סנדה בפייסבוק

ליצירת קשר עם עורך דין לירום סנדה
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפטר הליך פשיטת רגל מחיקת חובות
עו"ד לירום סנדה

קבע פגישה עם
עו"ד לירום סנדה

פירמת עורכי הדין לירום סנדה הינה אחת מ-25 המשרדים הכי גדולים בארץ כבר 4 שנים ברציפות וכיום מדורגת במקום הראשון...

לפרופיל המלא