Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

העלמות מס: מדוע אייל גולן לא הורשה להיכנס לארה"ב?

ע"פ הפרסומים, הסירוב נבע מהרשעות בעבירות העלמת מס בישראל. האם עבר פלילי מונע אוטומטית קבלת ויזה?/פרשנות

מאת: עו"ד ג'יימי כהן | עו"ד דקר מיכאל
16.03.15
תאריך עדכון: 22.10.15
4 דק'

בשבוע שעבר התפרסמו בכלי התקשורת ידיעות על החלטת רשויות ההגירה בשגרירות האמריקנית, שלא להנפיק ויזה לארה"ב עבור הזמר אייל גולן. סירוב כניסת אייל גולן לארה"ב גרם לביטול הופעותיו המתוכננות, יחד עם שרית חדד, בערים שונות בארה"ב, ונזק כספי המוערך במיליונים. הפרסומים התקשורתיים ציינו, כי סירוב הכניסה לארה"ב נבע מהרשעות בעבירות העלמת מס בישראל. מה הקשר בין העלמת מיסים בארץ לבין קבלת ויזה לכניסה לארצות הברית?

מהן הסיבות לסירוב לבקשת ויזה לארה"ב?

חוקי ההגירה לארצות הברית קובעים, כי אזרח מדינה זרה, עשוי להיות זכאי לקבלת ויזה לארצות הברית, אולם הבקשה לוויזה תסורב עקב סיבות שונות; הסיבה השכיחה ביותר לסירוב בקשה לוויזה לארה"ב היא שהייה לא חוקית קודמת. במקרה של סירוב הבקשה לוויזה בגלל שהייה לא חוקית, מבקש האשרה יכול להגיש ערר, אולם מירב הסיכויים כי שהייה לא חוקית ארוכה, תוביל לסירוב כניסה לארה"ב.

סיבה שכיחה נוספת לסירוב כניסה לארה"ב היא הימנעות מבקש האשרה מציון מידע רלבנטי בטופס הבקשה לוויזה לארה"ב. כך לדוגמא, טופס הבקשה לוויזה לארה"ב כולל סעיף למילוי רישום פלילי, מעצרים והרשעות. אם מבקש ויזה לארה"ב לא חושף את עברו הפלילי, אולם הנושא מתגלה - כניסתו לארה"ב תסורב, על בסיס הסתרת מידע או רישום כוזב.

סירוב עקב עבר פלילי

ישנן מספר סיבות נדירות יותר לסירוב בקשה לוויזה לארה"ב, כגון; בריאות, ביטחון ומעורבות בפלילים. סירוב בקשה לוויזה לארצות הברית עקב עבר פלילי, נחשב ללא ספק, לעמום ביותר. בקשה לכניסה לארה"ב יכולה להיות מסורבת על בסיס פעילות פלילית, לרבות עבירה הנושאת "קלון מוסרי”. ברור כי ביטוי זה קשה להגדרה. אילו עבירות פליליות נושאות קלון מוסרי ואילו לא? בהתאם לחוקי ההגירה לארה"ב, עבירה בעלת קלון מוסרי מתרחשת באחת משלוש הנסיבות להלן:

(א) הונאה, (ב) גניבה, (ג) כוונה לגרימת נזק לאדם או רכוש.

כמו כן, בתי המשפט בארצות הברית פירשו במשך השנים בפסיקה אילו עבירות נחשבות כאלה הנושאות קלון מוסרי.

העלמת מס בכוונה תחילה או שלא בכוונת תחילה

סירוב הבקשה של אייל גולן לקבלת ויזה לארה"ב, התבססה, על פי הפרסומים, על הרשעותיו בהעלמת מס בישראל. על אף שההרשעה בארץ נעשתה על סמך עסקת טיעון, ואינה נושאת עמה קלון בהתאם לחוק בישראל - הרי שבכל הקשור לחוקי ההגירה לארצות הברית, מדובר בעבירה מסוג הונאה, אשר נושאת קלון מוסרי. הרשעתו של אייל גולן בהעלמת מס, נבחנה בעת בחינת הבקשה לוויזה לכניסה לארה”ב, בהתאם לחוקי ארצות הברית.

העלמת מס בכוונה תחילה נחשבת עבירה חמורה בארצות הברית, אשר התבצעה כנגד אוצר המדינה, ולכן נושאת קלון מוסרי. לפיכך, אדם המורשע בעבירה של העלמת מס, יכול לצפות כי בקשתו לוויזה לארה"ב תדחה. יחד עם זאת, העלמת מס שלא בכוונה תחילה, אינה נחשבת עבירה הנושאת קלון מוסרי, ולפיכך לא תשמש סיבה לדחיית בקשה לוויזה לכניסה לארצות הברית.

ניתן להגיש ערר

ללא מידע מדוייק לגבי המקרה של אייל גולן, אין דרך לומר בוודאות מדוע הבקשה של אייל  גולן לוויזה לארצות הברית סורבה על ידי רשויות ההגירה של ארה"ב. יחד עם זאת, ברוב המקרים אדם אשר בקשתו לוויזה לארה"ב סורבה, רשאי להגיש ערר כנגד החלטת הסירוב להנפקת הוויזה. רשויות ההגירה לארצות הברית מקבלות את בקשת הערר, ובוחנות את נימוקי הערר. אנשי הרשויות רשאים, בהתאם לשיקול דעתם, לקבל את הערר ולאפשר כניסה לארה"ב חרף הנסיבות אשר הובילו לסירוב הכניסה.

בין יתר השיקולים אשר נבחנים על ידי רשויות ההגירה לארה"ב במהלך בחינת הערר: חלוף הזמן מאז ההרשעות הפליליות, סכנה לביטחון הציבור בארה"ב מכניסת העבריין המורשע לשטח ארצות הברית והתנהגות מאז ההרשעה הפלילית.

בקשות ערר כנגד סירוב הנפקת וויזה לארצות הברית דורשות ידע מעמיק בחוקי ההגירה לארה"ב. לפיכך, רצוי להגישן באמצעות עורך דין, אשר מתמחה בהגירה לארה"ב.

* עורך דין ג'יימי כהן, ראש תחום הגירה לארה"ב במשרד כהן, פקס, ברוש

עו"ד דקר מיכאל

עו"ד דקר מיכאל

עורך דין מיכאל דקר, חבר בלשכת עורכי הדין עוד משנת 2008 שותף מלא ופעיל במשרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג. משמש בנוסף לכל ההתמחויות שלו גם כיועץ לחברות בתחום היי-טק וגם שותף מייסד של האגודה הישראלית למען דמוקרטיה וצדק
דיני הגירה, משרד הפנים, משפט מסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דרכונים זרים, דין אמריקאי, משפט מנהלי, דיני משפחה וגירושין, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

עו"ד דקר מיכאל
עו"ד דקר מיכאל

contactלקבלת ייעוץ מעו"ד דקר מיכאל

עו"ד דקר מיכאל
עו"ד דקר מיכאל

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
עו"ד דקר מיכאל

לקבלת ייעוץ מעו"ד דקר מיכאל