הצצה לעולם זכויות היוצרים בישראל

לפניכם מידע חשוב אודות זכות יוצרים, הפרתה, סוגי היצירות שיקבלו את הגנת דיני זכויות יוצרים וכל מה שכדאי לדעת אם יצרתם יצירה ספרותית, אמנותית או שאתם חוששים כי מישהו גנב את זכויות היוצרים שלכם...

12.04.15
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
הצצה לעולם זכויות היוצרים בישראל

מאמר קצר זה ינחה אתכם בראשי פרקים לגבי הדין בישראל בכל הנוגע לזכויות יוצרים, כיצד להגן עליהן, כיצד לאכוף אותן, מהי הפרה של זכויות יוצרים, החקיקה הרלוונטית ופסיקה רלוונטית ומעניינת בתחום.

מהי זכות יוצרים? (copyright)

זכות יוצרים היא הזכות הבלעדית לפרסם, לשכפל, להעתיק, למסחר, למכור, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לבצע וכיוצא באלה פעולות, וזאת בהתאם לסוג היצירה. זכות יוצרים ביצירה ניתנת למשך חייו של היוצר וכן שבעים שנים לאחר מותו.

החקיקה הרלוונטית בתחום זה היא חוק זכות יוצרים התשס"ח - 2007, פקודת זכות יוצרים משנת 1924, תקנות וצווים שהוצאו במהלך השנים וכן חוק זכויות מבצעים ומשדרים משנת 1984.

מהי מטרת החקיקה בדיני זכות יוצרים?

מטרתם של דיני זכויות יוצרים היא לאזן בין שני אינטרסים חשובים: מצד אחד, עידוד יוצרים ליצור וליהנות מפירות יצירתם ומצד שני, לפתח ולהעשיר את החברה ולאפשר לחברה, במגבלות מסוימות, ליהנות מהיצירה.

מהן היצירות שיוכלו לקבל את הגנת דיני זכויות היוצרים?

יצירה הראויה לקבל את הגנת החוק יכולה להיות מסוג יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית, יצירה אדריכלית, יצירה קולנועית ועוד.
"יצירה" הראויה לקבל את הגנת הדין צריכה להיות מקורית במובן זה שהיוצר שלה יהיה המקור לה. הדרישה היא כי יצירה תקבל את הגנת דיני זכויות היוצרים ובלבד שתהא מקובעת בצורה כלשהי, ותהיה מבוטאת באופן ממשי. 

מה לא יכול לקבל הגנת זכויות יוצרים?

רעיון, תהליך ושיטות ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון וחדשות היום - כל אלה לא יקבלו את הגנת דיני זכויות היוצרים. כאמור, ביטויים של אלמנטים אלו, כן יקבלו את הגנת החוק.  

מהי הגנת "טיפול הוגן"?

החוק מתווה מספר שימושים מותרים ביצירה שיש בה זכויות יוצרים, וכן הגנה מיוחדת שמוענקת למפר הזכות חרף ההפרה. זוהי הגנת השימוש ההוגן. 

למאן דהוא שמפר זכות יוצרים עומדת הגנת השימוש ההוגן במקרים של לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. לבית המשפט יש שיקול דעת כשהוא בוחן אם שימוש מסוים הוא הוגן או לא.

בתחום זה ישנן פסיקות מעניינות ורלוונטיות מאוד על אף שהן מתבססות על חוק זכות יוצרים הישן משנת 1911. לדוגמה, המונח "ביקורת" פורש בפסיקה כמונח הכולל גם פרודיה וסאטירה. בפסק הדין בענין דמות דונלד דאק של וולט דיסני (רעא 2687/92 דוד גבע נ' חברת וולט דיסני, פ"ד מ"ח (1) 251), נפסק כי דמות הברווז של דודו גבע ז"ל לא תקבל את הגנת הטיפול ההוגן, מאחר שהעתקת דמות הברווז לא שרתה את האפקט הסאטירי, ולכן חופש הביקורת (בדרך של סאטירה) אינו מצדיק את הפגיעה בזכות היוצרים של וולט דיסני. הגנת השימוש ההוגן לגבי פרודיה כן ניתנה בפסק הדין בעניין עזבון חנה מוסינזון נ' שפרה האפרתי (תא (ת"א) 1437/02 חנה מוסינזון נ' שפרה האפרתי (29.5.2003)), במסגרתו נקבע כי פרודיה שנכתבה על דמויות ספרי חסמב"ה ראויה לקבל את הגנת השימוש ההוגן.

 

ראיון וידאו: עו"ד מיכל לוצאטו על זכויות יוצרים ובמיוחד בעולם העסקי

מיהו הבעלים בזכות יוצרים?

הבעלים הראשון בזכות יוצרים הוא היוצר, אולם ישנם חריגים בחוק. למשל, הבעלים בזכות יוצרים בצילום שהוזמן לצורך פרטי, הוא המזמין דווקא ולא הצלם. הבעלים בזכות יוצרים ביצירה שנוצרה על ידי עובד, הוא המעביד בתנאי שהיצירה נוצרה לצורך העבודה ובמהלכה. ביצירה מוזמנת, הבעלים הראשון הוא אמנם היוצר אלא אם הוסכם אחרת בין היוצר ובין המזמין במפורש או במשתמע. לדוגמה, אם בעל עסק קטן מזמין עבודת מיתוג מגרפיקאי, אזי על אף שזכות היוצרים שייכת ליוצר, ניתן להסיק, אם לא במפורש אז בוודאי במשתמע, שהבעלים בזכות הוא המזמין. ניתן להעביר או למכור זכות יוצרים לאחר, אולם יש להסדיר זאת בכתב.

מתי לא תינתן זכות יוצרים על יצירה?

סיטואציה נפוצה בבתי המשפט שבמסגרתה לא ניתנת הגנת זכות יוצרים ליצירה שלכאורה ניתן להגדירה כ"יצירה" לפי תנאי החוק, היא כאשר מדובר ביצירה אשר ניתן וראוי היה לרשום עליה מדגם. "מדגם" הוא יצירה שיש לה ערך אומנותי, אסתטי, אולם היא מיועדת להיות משוכפלת בכמויות מסחריות. לפי הוראת סעיף 7 לחוק, יצירה כזו לא תקבל את הגנת דיני זכויות יוצרים, ובמקרים רבים, ימצא עצמו בעל הזכות, שלא טרח לרשום מדגם על יצירתו, מול שוקת שבורה, ללא יכולת לאכוף את זכויותיו באופן אפקטיבי. בעבר, בתי המשפט עשו שימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט כאמצעי לתת הגנה ליצירה על אף שלא נרשם לגביה מדגם, אולם כיום, נוטים בתי המשפט להקשות על פתרון חלופי זה במיוחד בהעדר זכות חזקה אחרת. 

מהי "הפרת" זכות יוצרים?

הפרת זכות יוצרים מוגדרת בסעיף 47 לחוק זכות יוצרים. באופן כללי, הפרת זכות יוצרים היא עשיית כל הפעולות המוקנות לבעלים ביצירתו בלי לקבל את הרשאת הבעלים. 

אילו הליכים משפטיים ניתן לנהל לגבי זכויות יוצרים?

הפרת זכות יוצרים עשויה להוביל להליכים אזרחיים וכן פליליים נגד המפר בבתי המשפט. במסגרת ההליכים האזרחיים בגין הפרת זכויות יוצרים ניתן להגיש בקשות לצווי מניעה זמניים, בקשות לחיפוש ותפיסה וכמובן תביעות. במסגרת ההליכים הפליליים ניתן להגיש נגד המפר זכות יוצרים קובלנה פלילית פרטית, שהיא הליך פלילי לכל דבר ועניין. במשטרת ישראל פועל גם אגף חקירות ומודיעין במסגרתו פועלת יחידת קניין רוחני המפעילה הליכים פליליים, בין היתר, נגד מפירי זכויות יוצרים.

כך למשל, בפסק דין מעניין משנות התשעים נדונה שאלת זכויות היוצרים בפענוח מגילות קומראן (ע"א 2790/93 Eisenman  נ' קימרון, פ"ד נ"ד (3) 817). בית המשפט העליון קבע, כי קרעיה של המגילה, שנוצרה לפני כאלפיים שנים ונמצאו בקומראן, שייכים לנחלת הכלל, אולם אסופת הקרעים, סידורם ופענוחם לטקסט והשלמת החסר שבין הקרעים, הן פעולות שיש בהן מקוריות ויצירתיות, ואשר הפכו את קרעי המגילה לטקסט חי הראוי לקבל את הגנת דיני זכויות היוצרים.

גם לאגף המכס והמע"מ יש סמכויות נרחבות לעכב טובין מיובאים החשודים כמפרים זכויות יוצרים,  סמכות רחבה בעלת השלכות משפטיות.

מהי זכות מוסרית?

בכל יצירה ישנה גם זכות מוסרית. זכות מוסרית היא זכותו של היוצר לקבל קרדיט על יצירתו והזכות שהיצירה לא תסולף או תעוות.
הזכות המוסרית היא אישית ואינה ניתנת להעברה, והיא נותרת בידי היוצר אף אם אין לו זכות יוצרים ביצירה או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה לאחר.

-------------------------------------------------------------

חוק זכות יוצרים, התשס"ח -2007

-------------------------------------------------------------

* עו"ד עדי ברקן-לב מתמחה בקניין רוחני, מחשבים ואינטרנט. 

** כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעלה המסתמכת על הדברים האמורים.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

דוד דרוטמן-עו"ד ונוטריון

דוד דרוטמן-עו"ד ונוטריון

דרך יצחק רבין 2, בית שמש
עו"ד נחמן דור

עו"ד נחמן דור

ז'בוטינסקי 5, רמת גן
אתי אלמגור עו''ד ונוטריון

אתי אלמגור עו''ד ונוטריון

הראשונים 7, אשדוד
מאמרים נוספים