zap group mishpati logo

הבורסה לניירות ערך - היכרות

מהי בורסה? מי משקיע בבורסה? בשביל מה בעצם צריך בורסה? איך מתנהל המסחר בבורסה? כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול.

מאת: מערכת משפטי
04.03.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
הבורסה לניירות ערך - היכרות

לבורסה לניירות ערך תפקיד חשוב מאוד במשק הישראלי. הפעילות שלה נוגעת בצורה ישירה או עקיפה כמעט לכל אזרח במדינה, והיא משמשת אמצעי חשוב ביותר לצמיחת המשק.

מהי הבורסה, מה נסחר בה ובשביל מה צריך אותה?
הבורסה היא חברה פרטית שהוקמה כדי לשרת את המסחר בניירות ערך במדינת ישראל ולהפוך אותו לממוסד. הבורסה מפעילה מערכות מסחר ממוחשבות בכל ניירות הערך שנסחרים בה, בין היתר: אג"ח, מניות, מק"מ אופציות וכד'.

בנוסף, הבורסה אחראית גם על סליקת המסחר, אשר מתבצעת ע"י מסלקת הבורסה. הסליקה משלימה את פעולת המסחר: אחרי קניית המנייה, המסלקה מטפלת בהעברתה לחשבון הבנק של האדם שרכש אותה, ובהעברת הכסף תמורת המנייה מהקונה למוכר.

המניות, הן הידועות ביותר כנסחרות בבורסה. מדובר בעצם בסוג של נייר ערך שמהווה שטר בעלות על חלק מחברה, ונותן לאדם שמחזיק בה מעמד של שותף בחברה. ככל שלאדם יש יותר מניות, מעמדו כשותף מתחזק. אדם שמחזיק יותר מ-50% ממניות החברה נקרא בעל שליטה בחברה.

בנוסף למניות, בבורסה נסחרים גם: ניירות ערך המירים, אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, מק"מ, אופציות וחוזים עתידיים ומוצרי מדדים (תעודות סל, תעודות סחורה ועוד). אפשר לראות בבורסה "סופר של השקעות", אשר מציע מגוון מוצרים תחת קורת גג אחת- דבר שמייעל את התפעול והניהול ומאפשר לציבור ליהנות מהחיסכון בהוצאות בשל כך.

הפעילות בבורסה היא כלי מרכזי לגיוס כספים ע"י חברות וע"י הממשלה באמצעות מניות ואגרות חוב. המגזר העסקי משתמש בכספים להקמה והרחבת מפעלים, השקעות, מחק ופיתוח והגדלת התעסוקה והצמיחה. בנוסף, היזמים יכולים להתפתח דרך המימן שהבורסה מספקת. כמו-כן, הממשלה מבצעת הפרטות של בנקים וחברות ממשלתיות באמצעות הבורסה.

המסחר בבורסה
המסחר בבורסה מתנהל ע"י מערכת ממחושבת שמחוברת בקווי תקשורת מהירים אל הבנקים ואל הברוקרים, חברי הבורסה. במהלך כל יום המסחר, ישנה הזרמה שוטפת, סימולטנית ורציפה של פקודות קנייה ומכירה. המערכת לא מגבילה את כמות ניירות הערך, את מחזורי המסחר או את מספר המשתתפים במסחר שנערך.

פיקוח על הבורסה
אם חשבתם שהבורסה "מתנהלת מעצמה"- טעות בידכם. ע"פ חוק ניירות ערך, הבורסה חייבת להתנהל כמו גוף ציבורי לכל דבר. ישנם 15 חברים בדירקטוריון הבורסה, שמתוכם 8 נציגי ציבור, אשר מתמנים ע"י ועדה ציבורית. בחוק נקבע, כי לברוקרים ולבנקים שהקימו את הבורסה, אין רוב בדירקטוריון של הבורסה. כמו-כן, מינוי יו"ר הדירקטוריון מחייב לקבל אישור לכך מיו"ר רשות ניירות ערך.

רשות ניירות ערך היא הגוף שמפקח ישירות על פעילות הבורסה.
הבורסה חייבת להתקין תקנון, והתקנון וכל שינוי בו מחייבים אישור של שר האוצר לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך וקבלת אישור של ועדת הכספים של הכנסת.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה