נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תאונות ילדים בחופשה - מי אחראי?/מדריך

במקרה של פציעת ילד בזמן החופש - על מי חלה האחריות? האם יש כיסוי ביטוחי? אילו תאונות לא נכללות בפוליסת הביטוח? מה מומלץ לעשות לאחר הפציעה? 5 עו"ד עונים על שאלות, ונותנים טיפים חשובים בנושא

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר| | 4
תאונות ילדים בחופשה - מי אחראי?/מדריך

החופש הגדול כבר כאן. התלמידים זוכים למנוחה מבית הספר ומשיעורי הבית, וגם ילדי הגנים יצאו לחופש ומנוחה. כידוע, אצל ילדים ובני נוער, החופש לא כולל רק מנוחה אלא גם מגוון פעילויות, שחלקן עלולות להיות מסוכנות, וחלקן, מבלי לדעת, מובילות לפציעות ולאסונות. במקרה של פציעת ילד בזמן החופש - חשוב לדעת על על מי חלה האחריות, האם יש כיסוי ביטוחי ומה עושים.

5 עו"ד משיבים על שאלות ונותים טיפים חשובים.

עו"ד זיוה אופק מקדימה ומציינת, כי חופשת הקיץ, על מגוון הפעילויות המגוונות הכרוכות בה, והשעות הארוכות בהן ילדים נמצאים לעיתים ללא השגחה, או בהשגחה רופפת יותר מהמקובל במהלך השנה, מועדת מטבעה לפציעות ונזקי גוף.
מעבר לדאגה הבריאותית שהפציעה מעוררת, היא מעלה גם צורך בהתנהלות משפטית, כדי לנסות ולכסות על הנזקים הכלכליים שגרמה הפציעה. אלא שבניגוד למישור הרפואי, בו ברור להורים מיהם הגורמים הרפואיים הרלוונטיים, הטיפול המשפטי מעורר לעיתים תחושת חוסר אונים בהיעדר נסיון בהליכים מעין אלו.

עו"ד משה רוט מציין, כי כל תלמיד מבוטח בגין תאונות 24 שעות ביממה, ולפיכך ילד שנפגע זכאי לפיצוי על פי הפוליסה

במקרה שילד נפצע מחוץ לשטח בית הספר, בזמן החופש - על מי חלה האחריות ומהי מסגרת הכיסוי הביטוחי?

עו"ד משה רוט מציין, כי כל תלמיד מבוטח בגין תאונות 24 שעות ביממה, ולפיכך ילד שנפגע זכאי לפיצוי על פי הפוליסה.
עו"ד חיים גילעדי מסביר, כי האחריות בדרך כלל תתחלק בין המזיק או המתרשל לבין המבטח. כאשר יש פוליסת ביטוח לרוב נתבע את הביטוח, אך יכול שהפוליסה לא מכסה את כל הנזק ועל כן נרצה להגיש תביעה כנגד כל הגורמים המעוולים בכדי לקבל את הפיצוי המלא.

כך זה בכלל וגם בחופש הגדול, ישנן פוליסות ביטוח ילדים אשר מבטחות את כל הילדים הזכאים לחינוך חינם בהתאם להוראות חוק לימוד חובה סעיף 6 לחוק למשך 24/7 בכל שטח מדינת ישראל ומחוצה לו. זו ההגדרה ממש בפוליסת ביטוח לעניין "תאונות אישיות".

עו"ד זיוה אופק מדגישה, כי כל ילד שנמצא במערכת החינוך, מגיל הגן, מבוטח בביטוח תאונות אישיות. חלק מתשלומי ההורים למסגרות החינוך כולל על פי חוק את הביטוח הזה. ככל שהפציעה המדוברת מזכה בפיצוי לפי פוליסת הביטוח אפשר לפנות לחברת הביטוח ולבקש ממנה פיצוי על פי חוזה הביטוח.

עו"ד אלדד אוחיון מוסיף, כי החובה לפצות את הילד/ה חלה על חברת הביטוח שדרכה נרכשה הפוליסה, ופיצוי זה משולם בתנאי שהפציעה גרמה לנכות קבועה או חלילה למות הילד/ה במסגרת אירוע תאונה בלבד (כולל תאונות במסגרת נופש או בבית). 

עו"ד עמיקם חרל"פ מציין, כי סכומי התביעה והזכאות במקרה של פציעה הינם לפי תנאי הפוליסה כאשר זו מפוקחת על ידי משרד החינוך. ילדים בפעוטונים, מעונות יום וגני ילדים, המופעלים על ידי הרשויות המקומיות מבוטחים אף הם בביטוח דומה. בכל מקרה, כדאי להשקיע קצת זמן ולבדוק מה כוללת פוליסת הביטוח. ניתן לדרוש ולקבל את הפוליסה באמצעות מזכירות בית הספר ולבדוק את הזכויות. "חבל שתפספסו את מה שמגיע לכם מחוסר מודעות לזכויותיכם", אומר עו"ד חרל"פ.

עו"ד אופק מציינת, כי בנוסף, או במקרים שבהם הפציעה אינה מכוסה על ידי חוזה הביטוח, יש מקום לשקול תביעה נזיקית לפיצוי בגין נזק הגוף שנגרם לילד. תביעה כזאת, היא תביעה לפיצוי כספי של האשם בפציעה, בשל הנזק שנגרם מהפציעה: הכאב והסבל, הנזק הכספי שנגרם, ובמקרים של נכות חלילה, גם הנזקים הכספיים והאחרים שעוד עלולים להיגרם בשל הפציעה.

כיוון שתביעה נזיקית רלוונטית רק במקרה שיש מישהו שאשם בפציעה, הרי שישנה חשיבות רבה לתמונות ולטענות בדבר הליקוי שגרם לפציעה. לעיתים הליקוי הבטיחותי אינו תוצאה של הסביבה הפיסית בה שהה הילד, אלא היעדר השגחה מספקת מצד מבוגרים, או קיום פעילויות מסוכנות. יש לשקול את כל הגורמים הללו כדי להעריך את הכדאיות של ההליך הנזיקי.

עו"ד זיוה אופק מציינת, כי בנוסף, או במקרים שבהם הפציעה אינה מכוסה על ידי חוזה הביטוח, יש מקום לשקול תביעה נזיקית לפיצוי בגין נזק הגוף שנגרם לילד

מהי תאונה ע"פ פוליסת הביטוח?

עו"ד חיים גילעדי מסביר, כי כל פוליסת ביטוח מגדירה תאונה מהי. כך למשל, הגדרת חברת הביטוח איילון היא: "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני."

עו"ד אלדד אוחיון מדגיש, כי לא בכל המקרים יהיה הדבר ברור לגבי האמרה "אירוע פיזי", ופעמים חברות הביטוח מעניקות פירושים שונים שלטעמן אינם נופלים בגדר אירוע פיזי.
אירוע פיזי כשמו כן הוא ותכלית אמרה זו היא למנוע תשלומים בגין אירועי תחלואה שהתפתחו בגופו של הילד/ה ללא קשר לחבלה טראומתית כלשהי. 

עוה"ד חרל"פ, אוחיון וגילעדי אומרים, כי פוליסת הביטוח לא תקפה במקרים בהם הילד נפגע בתאונת דרכים בארץ או בחו"ל, מקרי טרור, פעילות צבאית סדירה, רשלנות רפואית או תאונת עבודה בגינה זכאי התלמיד לפיצוי מהמוסד לביטוח הלאומי

אילו תאונות לא נכללות בפוליסת הביטוח?

עוה"ד חרל"פ, אוחיון וגילעדי אומרים, כי פוליסת הביטוח לא תקפה במקרים בהם הילד נפגע בתאונת דרכים בארץ או בחו"ל, מקרי טרור, פעילות צבאית סדירה, רשלנות רפואית או תאונת עבודה בגינה זכאי התלמיד לפיצוי מהמוסד לביטוח הלאומי. הפוליסה לא מכסה גם מקרים של מחלה, בתנאי שהמחלה לא נובעת מתאונה שמכוסה על ידי הפוליסה או מקרים של נכות נפשית (מלבד הטרדה מינית) שאינה נובעת מנזק פיזי שנגרם מתאונה שמכוסה על ידי הפוליסה.
לדברי עו"ד גילעדי, ככלל תאונות דרכים לא נכללות בפוליסה, משום שחוק הפלת"ד הוא החוק המגן על  נפגעים בתאונות דרכים.

עו"ד זיוה אופק מוסיפה, כי אם מדובר בתאונת דרכים, הרי ששאלת האשם בפציעה אינה רלוונטית. במקרה זה ישנה חשיבות לדיווח על התאונה ועל הפציעה שנגרמה למשטרת התנועה, וקבלת אישור מהמשטרה, כי אכן דיווחתם על התאונה. יצוין, כי חלה חובה חוקית לדווח למשטרת התנועה על כל תאונת דרכים שיש בה נפגעים. במקרה של תאונת דרכים, ההליכים המשפטיים מתנהלים מול חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב בו נסע הילד במועד התאונה, ואם היה הולך רגל ההליכים מתנהלים מול חברות הביטוח של כל כלי הרכב המעורבים בתאונה. יש לשים לב, כי חשוב לנסות לאתר את הפרטים של כל כלי הרכב המעורבים בתאונה ולא רק של הרכב שפגע בילד באופן ישיר או של הרכב שנהגו אשם בתאונה לדעתכם.

עו"ד אוחיון מציין בהקשר של תאונת דרכים, כי להורים יש אפשרות לפנות לחברת הביטוח בטרם קרתה התאונה ולבקש להרחיב את הפוליסה באופן אישי לילדם - כך שתכלול גם תאונות דרכים שאירועו בחו"ל במסגרת פעילות בית הספר. הדבר נועד בדרך כלל להעניק כיסוי לתלמידים היוצאים למשלחת ביקור באושוויץ שבפולין.

כדי להגיש תביעת נזיקין, יש צורך לצרף חוות דעת רפואית לגבי הנכות שנגרמה

כיצד ניתן להגיש תביעת נזיקין ואילו פגיעות מזכות בפיצוי ע"פ פוליסת הביטוח?

באופן כללי, אומר עו"ד עמיקם חרל"פ, יכולים להיות שני מסלולים לתביעת נזיקין בגין פציעה שהתרחשה: הראשון הוא תביעת חברת הביטוח המבטחת תלמידים בביטוח תאונות אישיות. במקרה כזה אין חשיבות לאופן בו ארעה התאונה או מי האשם לכך שקרתה, אלא נבדק רק הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה. הפיצוי שינתן  יהיה בהתאם לחומרת הפציעה והנזק שהוסב בעקבותיה כגון: מספר ימי אשפוז, הוצאות רפואיות, רמת נכות וכן פיצוי בגין הפסד ימי לימודים.

המסלול השני הוא תביעת נזיקין במקרה שהפציעה או התאונה נגרמו בשל ליקוי בטיחותי  או רשלנות של הרשות המקומית, כגון: נפילה מכיסא או מעקה שבורים, נפילה לתוך בור במרגש משחקים, או תקרה שקורסת על ראשו של ילד. במקרים כאלה ניתן לתבוע ישירות את האחראים לכך - העירייה/ הרשות המקומית בה מצוי המתקן עצמו. אולם, אם הילד נפל בלי שהוכחה רשלנות מצד העירייה, הוא אינו אחראי לכך בדיוק כפי שאיש אינו אשם אם הילד מעד ונפל ברחוב ללא סיבה.

כדי להגיש תביעת נזיקין בכל אחד מהמסלולים, יש צורך לצרף חוות דעת רפואית לגבי הנכות שנגרמה. סכומי התביעה שונים בכל אחת מהאפשרויות, שכן התביעה לפי ביטוח תאונות תלמידים הינה ע"פ פוליסה והזכאות בה היא בהתאם לתנאי הפוליסה, ומתייחסת רק לנזק שנגרם, ללא קשר למי אחראי לתאונה. הפיצוי המקסימאלי שניתן במקרים של נכות לצמיתות מוגבל בסכום של כ- 280,000 ₪ ל 100%, תלוי בפוליסה.
לעומת זאת, המסלול השני של תביעה נזיקית, כרוך בהוכחת אחריות הרשות לתאונה. בנוסף, שיעור הפיצוי אינו מוגבל ויכול להגיע עד מלוא הנזק שנגרם לילד.

במקרים כאלה, הדרישה לפיצוי כוללת פרמטרים נוספים מלבד הנזק הפיזי, ותפקידו לכסות את הנזקים הנלווים כגון: הפסד ההשתכרות העתידי של הילד לאור הנכות ממנה הוא סובל, פיצוי עבור הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת ההורים והמשפחה ופיצוי בגין הכאב והסבל שנגרם לילד. כלומר, הפיצוי לא ניתן בגין הנכות אלא בגין ההשלכה התפקודית שיש לנכות על האדם.
מטבע הדברים, גם ההליכים להוכחת התביעה שונים במהותם, לפיכך יש להיוועץ עם עו"ד באיזה הליך לנקוט. חשוב להבהיר כי ניתן לממש את שני ההליכים במקביל.

ע"פ עו"ד משה רוט, הפיצוי שינתן הוא עבור ימי מחלה ועבור אחוזי נכות לצמיתות הוא כ- 4000 ₪ עבור כל אחוז נכות (אין פיצוי על נכות הפחותה מ 5 אחוזים). יצוין, כי הפיצוי לא יינתן בגין נכות נפשית או אסתטית.

מתי פגה זכות התביעה ע"פ הפוליסה? 

ע"פ עו"ד אוחיון, חוק חוזה הביטוח קובע התיישנות בתביעת פוליסה למשך 3 שנים בלבד (לא 7 כמו בדין הרגיל), ועל כן חשוב לוודא שהתביעה תוגש לא יאוחר מתום שלוש שנים שימנו מיום קרות התאונה. לעניין זה יש לתת דגש מיוחד כאשר מדובר בהורה מלווה שנחבל. כאשר מדובר בקטין שגילו מתחת ל 18 שנים, אותן 3 שנים ימנו מיום הגיע הקטין לגיל 18.
למעשה, קטין שנחבל בגיל 5 וזכאי היה לתבוע, על אף התניה של 3 השנים, זכאי לתבוע עד הגיעו לגיל 21 שנים וחברת הביטוח לא תשמיע טענת התיישנות. מסיבות נוספות, מומלץ שלא להמתין פרק זמן העולה על 18 חודשים מיום התאונה, שכן אף אם לא חלפה תקופת ההתיישנות קיימת חשיבות מהותית שלא לעכב את הגשת התביעה.

עו"ד חרל"פ מוסיף, כי אם מדובר במסלול השני של תביעה נזיקית, אשר הוזכר לעיל, תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום הארוע.

לדברי עו"ד חיים גילעדי, לאחר פציעה או אירוע מזכה על פי הפוליסה, יש לתעד את כל האירוע כולל עדים אם יש (לקבל מהם מידע ופרטים). יש לדאוג שיירשם בכל מסמך רפואי שמדובר באותו אירוע או בהמשך לאותו אירוע

מה מומלץ לעשות לאחר הפציעה? עצות וטיפים

לדברי עו"ד חיים גילעדי, לאחר פציעה או אירוע מזכה על פי הפוליסה, יש לתעד את כל האירוע כולל עדים אם יש (לקבל מהם מידע ופרטים). יש לדאוג שיירשם בכל מסמך רפואי שמדובר באותו אירוע או בהמשך לאותו אירוע.
יש לעמוד על הנזק, וכן לשמור קבלות על הוצאות ישירות, ואף לרשום את ימי החופשה שההורים או בני המשפחה נאלצו לקחת לטובת השגחה על הילד שנפגע.

עו"ד משה רוט מציין, כי ברגע שקורית תאונה, יש לדווח לחברת הביטוח דרך בית הספר, ובחלוף הזמן עם התגבשות הנזק יש לקבל חוות דעת מרופא על אחוזי הנכות. אם יש מקום לתביעת נזיקין, אזי במקרה כזה יש לפנות לעורך דין שתחום התמחותו היא נזקי גוף, כדי שיפעל להגיש תביעה.
לדברי עו"ד אופק, יש להקדיש את מלוא תשומת הלב לטיפול הרפואי. יש להסביר לרופאים המטפלים, כבר בפניה הראשונית, מה קרה לילד, לתת את מלוא הטיפול הרפואי המומלץ ע"י אנשי המקצוע, ולהקפיד לשמור את המסמכים הרפואיים הנוגעים לפציעה.

בנוסף, מומלץ לשמור קבלות על כל הוצאה כספית שהוצאתם בשל הפציעה. אם נאלצתם להיעדר מהעבודה בגלל הפציעה כדאי לבקש אישור מהמעסיק על כך שנעדרתם.
גם עו"ד חרל"פ ואוחיון מדגישים את החשיבות  בצילום מקום האירוע כדי שניתן יהיה להוכיח רשלנות במידת הצורך, שמירת התיעוד הרפואי מבית החולים ומקופת החולים לאחר מכן, שמירת קבלות בגין הוצאות ותיעוד כל הוצאה שהיתה וכן שירות שהנפגע קבל כתוצאה מהפגיעה .

לא פחות חשוב, אומרת עו"ד אופק, אם לדעתכם הפציעה נגרמה בשל ליקוי בטיחותי במקום הפציעה, למשל: העדר שלטי אזהרה, רצפה שאינה מונעת החלקות בבריכה או במקום שיש בו רטיבות, מדרגות ששפתן אינה מסומנת, העדר תאורה מספיקה המאפשרת להימנע מהמכשול, מתקנים מסוכנים, מתקנים שאין מתחתם הגנה או שזו אינה בטיחותית, בורות, מהמורות, וכל דבר דומה לכך – צלמו את המקום בו אירעה התאונה. הקפידו על כך שמהצילום ניתן יהיה להוכיח את התאריך בו צולם, וכן שהצילום יצביע בצורה ברורה על הליקוי שבגללו, לדעתכם, נגרמה הפציעה.

לדברי עו"ד אופק, אם מדובר חלילה בפציעה קשה, הרי שניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקצבת ילד נכה

מה ניתן לעשות כאשר מדובר בפציעה קשה?

לדברי עו"ד אופק, אם מדובר חלילה בפציעה קשה, הרי שניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקצבת ילד נכה. הורים שלהם ילדים הסובלים מנכות משמעותית זכאים לקיצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי, ולעיתים גם לסיוע בניידות, בהתאמת הדירה, וכד'.

דוגמאות למקרים של תאונות ילדים ופיצוי

עו"ד חרל"פ ממחיש את הדברים באמצעות מקרים שטופלו ע"י משרדו:
כך למשל, ילדה ששחקה בגן ציבורי בירושלים, טפסה על גדר נמוכה שהיתה שם ונפלה לצד השני, נחבלה בעין והפכה עיוורת בעין אחת. הילדה קיבלה פיצוי בהתאם לפוליסת תאונות אישיות לפי 30% וכן זכתה בתביעת רשלנות כנגד עיריית ירושלים.
מקרה נוסף המטופל על ידי המשרד כיום, הוא כוויות בדרגות קשות שנגרמו לילדה בעת שהותה בקייטנה.
מקרים נוספים שעלולים להיות הם מקרי טביעה בבריכה/בים בעת שהות בקיטנה או במסגרת פרטית. 

בסיכום - הליך מורכב, שמצריך פנייה לעו"ד

עו"ד אופק מסכמת ואומרת, כי כפי שניתן להתרשם, ככל שהפציעה מורכבת יותר, הרי שעלולים להיות מעורבים בה יותר הליכים. הליך המבוסס על חוזה ביטוח, הליך המבוסס על חוקי הנזיקין, והליך המבוסס על הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל אחד מאיתנו על פי חוק. בשל כך, מומלץ לפנות לעו"ד מנוסה בתחום הנזיקין והביטוח או הביטוח הלאומי, כדי שיעריך את כדאיות הפניה להליכים השונים ואת הרלוונטיות של כל אחד מהם למקרה הספציפי, כמו גם כדי שיוכל להמליץ על הגורם הנכון לפנות אליו בבקשת פיצוי.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תאונות ילדים ביטוח תאונות אישיות
עו"ד אורנית אבני-גורטלר

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא