נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הסכם מייסדים - ההכרח לצפות קדימה

אם אתם מתכננים להקים מיזם, חשוב שתערכו מראש, ושתערכו הסכם מייסדים אשר יסדיר ביניכם ובין השותפים שלכם את כל הסוגיות העקרוניות שעלולות לצוץ בהמשך הדרך. על הסכם מייסדים, חשיבותו ותוכנו - בכתבה שלפניכם

מאת: לוצאטו - משרד עורכי דין| | 4
הסכם מייסדים - ההכרח לצפות קדימה

פעילות עסקית ומינופה הן מלאכות לא פשוטות בפני עצמן, ולרוב מקפלות בתוכן החלטות חשובות, שיכולות להכריע את גורל הפעילות. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שזו בתחילת דרכה. איכות המיזם אינו הדבר היחיד אותו המשקיעים בוחנים בטרם ישקיעו את כספם. גם איכות הצוות המרכיב את המיזם משמשת כאבן בוחן להשקעתם.

כפועל יוצא מאותה בחינה נדרשים היזמים לאחידות ולחלוקת תפקידים, כאשר כל יזם מופקד על תחום אחר. קבוצה מגובשת משדרת למשקיעים מסר לפיו לא מדובר ביזם אחד שחושב שלו הידע ואין בלתו, אלא בקבוצה שבה כל אחד מודע למגבלות הידע והניסיון שלו, לצד התרומה שהוא יכול להעניק לחברה, וזאת כדי לעודד גיוסם של משקיעים. לכן, מומלץ לעגן את מערכת היחסים בין השותפים בהסכם מייסדים, שיקבע את היחסים ביניהם ובכך יאפשר הנעת המיזם בצורה מיטבית.

לערוך הסכם כבר בתחילת הדרך

כדי לצמצם ככל הניתן את מצבי חוסר הוודאות הצפויים במערכת היחסים בין היזמים, יש חשיבות מכרעת להסדיר מראש את כל הנושאים הקשורים בפיתוח המיזם ומערכת היחסים בין הצדדים. את ההסדר בין הצדדים מבצעים במסגרת הסכם מייסדים המתייחס באופן מושכל למצב כיום, כמו גם לזה העתיד לבוא, וזאת מתוך ידיעה שלא ניתן לצפות את העתיד. להסכם זה חשיבות רבה, ולעיתים אף מכרעת, בהצלחת המיזם או כישלונו, וחשיבות קריטית בשמירת זכויותיהם של המייסדים, אשר לעיתים נרמסות עם כניסתו של משקיע גדול, או שותף חדש במיזם.

הסכם מייסדים יתרום לניהול התקין של החברה, וימנע או יצמצם חילוקי דעות ומחלוקות, אשר באופן טבעי קורים כאשר למיזם כמה קברניטים. לכן, אל תאמר: "לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה" (מסכת אבות ב'-ו'), וערוך הסכם כבר עכשיו.

כיצד להתאגד?

אמנם ישנן לא מעט דרכים להתאגד, אך דרך המלך היא חברה בערבון מוגבל. היתרון של חברה הוא, שחברה היא יישות משפטית נפרדת וכפועל יוצא גם האחריות  מוגבלת, בעלי המניות אינם אחראים על נזקים שנגרמו על ידי החברה ואי אפשר לתבוע אותם אם החברה קורסת אלא אם הם אישית התרשלו וגרמו לנזק. זאת ועוד, הנכסים מוחזקים על ידי החברה עצמה ולא על ידי היזמים וניתן לרכוש בה מניות בעתיד.

אחד המבחנים המרכזיים, שיכולים לסייע בשאלה האם להקים חברה או לא, היא רמת ההכנסה והיקף המיסוי. מכיוון שלהחלטה כזו עשויות להיות השלכות משמעותיות על התנהלות החברה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בטרם מקבלים החלטה.

 

מנגנוני ניהול

הסכם מייסדים הוא למעשה חוזה אשר מסדיר את היחסים בין השותפים במיזם. ככזה עליו להכיל מספר מנגנונים הנוגעים לניהול, חלוקת תפקידים, שמירת זכויות המייסדים וכדומה. להלן מספר מנגנונים חיוניים בהכנת הסכם מייסדים:

א. זכות סירוב ראשונה - מנגנון זה קובע, כי במידה שאחד מהצדדים להסכם ירצה להעביר את מניותיו בחברה לצד שלישי, יהיה עליו להציען תחילה לבעלי המניות של החברה באותו מחיר ובאותם תנאים שהוצעו לצד השלישי.

ב. זכות הצטרפות למכירה - במידה שאחד מבעלי המניות יקבל הצעה לקניית מניותיו בחברה, יתר בעלי המניות יהיו זכאים לכפות את הצטרפותם למכירה. מנגנון זה בא למנוע מצב בו בעלים של רוב מניות (בעל שליטה) ימכור את מניותיו בחברה לצד שלישי וישאיר את יתר בעלי המניות עם שותף זר בעל שליטה בחברה. באמצעות הפעלת המנגנון, יתר בעלי המניות יהיו שותפים למעשה לאקזיט.

ג. זכות מצרנות - מנגנון זה קובע, כי במידה שבסבב גיוס הון יונפקו מניות חדשות בחברה עבור צד שלישי כלשהו, יוכלו המייסדים להשתתף בסבב גיוס ההון כדי לשמור על יחסי אחזקותיהם בחברה.

ד. אנטי דילול - מנגנון זה בא להעניק הגנה למייסדים מפני דילול מניותיהם בחברה, אשר עלול להיווצר במקרה שהחברה תמכור מניות במחיר הנמוך מהמחיר שהשקיעו המייסדים.

ה. מינוי דירקטוריון - דירקטוריון החברה הינו הגוף אשר מתווה את דרך פעילותה העסקית של החברה, ולהחלטותיו ישנה חשיבות מכרעת בהצלחת החברה. לפיכך יש לקבוע בהסכם את אופן מינוי הדירקטורים.

ו. התחייבויות הצדדים - על הסכם המייסדים לתאר באופן פרטני את חלוקת התפקידים והתחייבויות הצדדים להסכם וסמכויותיהם.

ז. החלטות - ברוב המקרים מקובל שהחלטות יתקבלו בהתאם להחלטות רוב בעלי המניות. אולם, במקרים מיוחדים יש לקבוע מנגנון לקבלת החלטות בהן נדרש רוב מיוחד כגון: שינוי מטרות החברה, שינוי תקנון וכיוצ"ב. 

ח. מנגנון פירוק או היפרדות - חשוב ביותר לקבוע מנגנון לחלוקת המניות ונכסי החברה (בין היתר, קניין רוחני) במקרה של פירוק החברה או עזיבת אחד השותפים.

ט. יישוב סכסוכים - רצוי לקבוע מראש מנגנון לקביעת יישוב סכסוכים, אשר ימנע הוצאות ובזבוז זמן מיותר במקרה של סכסוך. כמו גישור או בוררות.

חשוב: לא לוותר על סעיפים בהסכם

במקרים רבים ליזמים או לשותפים ישנה היכרות מוקדמת וקירבה מיוחדת אשר בגללה הם מוותרים על  סעיפים שונים בהסכם המייסדים, כגון: מנגנון ליישוב סכסוכים, קבלת החלטות, התחייבויות ועוד. הסיבה נעוצה בהרגשתם - אי נעימות. זוהי טעות חמורה שכן במהלך חייה של החברה, עקב כניסת משקיעים ובעלי מניות חדשים, מתרחשים לא מעט שינויים, אשר עלולים לשנות באופן משמעותי את מאזן הכוחות בחברה.

כמו כן, לעיתים קרובות, ישנן מחלוקות ואף סכסוכים גם בין השותפים הקרובים ביותר. לפיכך, יש להיערך בהתאם וכבר בהכנת ההסכם יש לקבוע מנגנונים והתניות, אשר ישמרו על האינטרסים של המייסדים ויפתרו מחלוקות ועימותים מיותרים אשר עלולים לעלות במהלך ניהולו של המיזם.

אם כן, להסכם מייסדים נודעת חשיבות רבה בהצלחת המיזם ובשמירה על האינטרסים של היזמים. מומלץ להפקיד את הכנת המסמך בידי עורך דין בעל ניסיון. 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הקמת חברה הסכם מייסדים הקמת סטארט אפ

קבע פגישה עם