נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

גירושין במציאות החדשה של יישוב סכסוך כפוי

בקרוב - כל זוג שירצה להתגרש, יחויב לעבור הליך בשם יישוב סכסוך. על ההליך, יתרונות וחסרונותיו - בכתבה שלפניכם

מאת: עו"ד אברהם עזריאלנט | | 4
גירושין במציאות החדשה של יישוב סכסוך כפוי

אם אתם שוקלים להתגרש, או שגירושין נכפים עליכם, כדאי לכם להבין לעומק את נפלאות, כמו את מגבלות, ההליך החדש ליישוב סכסוך, שנכפה לאחרונה, בחוק, על כל המתגרשים בישראל.
בספטמבר 2015 ייכנס לתוקפו חוק חדש ששמו: "חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה", המחייב כל זוג שמבקש להתגרש לעבור הליך בשם יישוב סכסוך, בטרם יותר למי מבני הזוג להגיש תביעה משפטית, שעניינה סכסוך משפחתי.

הליך יעיל ונוח או בלתי הוגן?
לכאורה, מדובר בהליך גירושין נוח ויעיל, המאפשר להגיע לגירושין בהסכמה, ללא הליכים משפטיים מורכבים. במציאות, החוק עלול להפוך את גירושיהם של בעלי עסקים, נכסים וממון לסיוט בלתי הוגן. במישור הפילוסופי, יש בחוק החדש משום הגבלה לא חוקתית לכאורה על זכותם של מתדיינים לפנות להליך ולערכאה משפטית על פי האינטרסים שלהם.

למרבה הצער, החובה לפנות קודם כל ליישוב סכסוך, מעצימה את מרוץ הסמכויות, והופכת אותו לשיקול קריטי בתכנון אסטרטגית הגירושין, במיוחד לגבי בני זוג בעלי רכוש רב, הכנסות גבוהות או בני זוג שיש ביניהם מחלוקות עמוקות. האיסור לטעון טענות לגופו של עניין בגוף הבקשה ליישוב סכסוך, הופך את הבקשות לסעדי ביניים, במסגרתן מותר לפרט עובדות וטענות, לכלי רב עצמה לצורך השפעה, שנויה במחלוקת, על תוצאות הגירושין. שימוש מושכל בכלי זה יכול לקדם או לשמור על אינטרסים שהחוק מתעלם מהם.

אמנם, בקשה ליישוב סכסוך אינה "שוברת את הכלים" במערכת היחסים עם בן הזוג, ונחשבת פתיחה ידידותית למדי להליכי גירושין, אך בפועל היא מהווה מערכה ראשונה, חשובה, רבת משמעות, ואולי מכרעת, להמשך ניהול סכסוך הגירושין.

 

youtube video

 

העצמת מרוץ הסמכויות

חובת ההשתתפות בהליך יישוב סכסוך מחריפה את מרוץ הסמכויות בין בתי הדין לבתי המשפט. משמעות מרוץ הסמכויות היא, כי מי שמקדים להגיש בקשה לערכאה שבחר בה, מבטיח כי ההתדיינות המשפטית תהייה בערכאה שיבחר בהמשך.
משמע, ניתן יתרון משמעותי ביותר, ובלתי הוגן, למי שמגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך, שכן בתום הליך יישוב הסכסוך הוא יוכל לבחור מחדש את הערכאה שתדון בעניינו. יתרון זה מתעצם כיוון שהחשיפה לטענות הצד השני, במהלך יישוב הסכסוך, תאפשר לצד היוזם את יישוב הסכסוך לשכלל את תביעותיו בהמשך הדרך ולהעמיד גרסאות עובדתיות חדשות שאינן תואמות את המציאות.

ברי, כי הצירוף של הליך לא התקפי, לכאורה, והיתרון הבלתי נתפס שניתן למי שמגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך, יעודד מתלבטים רבים ליזום הליכי גירושין, באמצעות בקשה ליישוב סכסוך. משמע, כי האצבע הקלה על ההדק, המוכרת כיום מסכסוכי הגירושין, תהפוך בהחלט קלה יותר.

התאמת ההליך למקרה שלכם היא השלב הקריטי ביותר בתכנון ועיצוב אסטרטגיית הגירושין שלכם, וחשיבותה עולה ככל שיש לכם יותר מה להפסיד. מומלץ לקבל יעוץ משפטי, ממומחה בתחום הגירושין, המתמחה בהליך החדש של יישוב סכסוך, לפחות בשאלה האם רצוי כי יישוב הסכסוך יוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ובסוגיית סעדי הביניים שעליכם ליישם. התשובה לכך אינה פשוטה. היא מערבת שיקולים רבים, והיא שונה ממקרה למקרה. 

מהם יתרונות ההליך?

בהליך יישוב הסכסוך טמונים יתרונות מסוימים כגון:
א. בעיני בן הזוג יישוב סכסוך לא נתפס כהליך כוחני, על אף שהוא רק פתיח ל"קרב הגירושין" האמיתי, ולו מהטעם שבעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך אין צורך לפרט את טענותיכם כלפי בן הזוג.
ב. מדובר בהליך מהיר וקל ליישום. אתם יכולים להיכנס למשרד עורך דין, המתמחה בנושא יישוב סכסוך, בבוקר, ועוד באותו יום, או למחרת, תוגש הבקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני, בעקבות האסטרטגיה הראשית שתעצבו.
ג. הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, אם תעשה בתבונה ובמקצועיות, תכריע לא רק את הערכאה שתדון בגירושין שלכם, אלא גם את סדר היום של הגירושין, ולעיתים, אף את התוצאה הסופית.
ד. יישוב הסכסוך מהווה כלי הגיוני לבני זוג, שמתלבטים בשאלה האם להתגרש או לשקם את הנישואין, שכן היא מאפשרת גם קבלת סיוע לכיוון השיקומי. 

מהו החיסרון המרכזי בהליך יישוב סכסוך?
החיסרון המרכזי בהליך יישוב סכסוך הוא העדר האפשרות לקבל תמונה אמיתית על הרכוש, העסקים, הנכסים, הקריירה וכו' של הצד השני, שכן לא ניתן לקבל צווים ממשיים, החל מצווי גילוי מסמכים למגוון גופים, וכלה בצו אנטון פילר. יתר על כן, "תקופת ההמתנה", שנקבעה בחוק, עלולה לפתות חלק מהמתגרשים, שאינם מצטיינים בעודף יושר, לארגן את עסקם ורכושם כך שלא יאלצו להתחלק עם בני זוגם בהון שצברו, או לפחות לתת להם רק חלק קטן ממנו.

כיצד יסתיימו הדיונים ביחידת הסיוע?

הדיונים ביחידת הסיוע יכולים להסתיים באחת מארבע דרכים:
א. המשך החיים המשותפים ללא הסכם. אפשרות זו היא הגרועה ביותר עבורכם, שכן בפועל סכסוך הגירושין רק ידחה למועד פחות נוח מבחינתכם.
ב. המשך החיים המשותפים תוך הסדרת עתיד היחסים בהסכם מסוג הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הסכם ממון או כל הסכם אחר.
ג. הסכם גירושין כולל, שיאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני וגירושין בפועל.
ד. המשך ניהול סכסוך הגירושין בדרך של הגשת תביעות, בשל אי יכולת להסכים על אף אחת מהדרכים שפורטו לעיל. במקרה כזה יחידת הסיוע תודיע לבית המשפט או לבית הדין על כישלון יישוב הסכסוך.

לאחר כישלון ההליך ליישוב הסכסוך, מגיש הבקשה ליישוב סכסוך יהיה זכאי להגיש כתבי תביעה לבית המשפט, או לבית הדין, לפי בחירתו, ללא תלות בשאלה באיזו ערכאה נוהל יישוב הסכסוך, תוך 15 ימים מיום כישלון יישוב הסכסוך. מועד ההגשה של תביעות אלו ייחשב, לצרכים רבים, כמועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך.

לעניין זה חשיבות רבה, שכן הוא מנטרל, בדרך כלל, פעולות הברחה והונאה גלויות, שנעשו על ידי הצד השני, בין הגשת הבקשה ליישוב סכסוך לבין כישלון יישוב הסכסוך. מאידך, אם ההונאה נעשית בתחכום או במחשכים, ספק אם תגלו אי פעם את הרכוש שנעלם מתחת לאפכם, במהלך ההמתנה לסיום יישוב הסכסוך.

חשוב - יש להיזהר מטעויות ביישום ההליך

למרות היתרונות הטמונים בהליך יישוב סכסוך, ומגבלותיו המרובות, יש להיזהר מטעויות העלולות להפחית את הסיכוי להשגת מבוקשכם:
א. הגשת בקשה ליישוב סכסוך ללא יעוץ וליווי משפטי וכלכלי עלולה להסתבר כטעות, על אף שההליך נראה פשוט, ונגיש לכל אחד. בדרך כלל נדרשת ראיה אסטרטגית כוללת, בצד ייעוץ כלכלי ומשפטי, לפני יישום ההליך.
ב. כדאי לכם לאסוף מידע על נושאים כלכליים, משפטיים ואחרים בקשר לבן הזוג, זמן מה לפני הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, שכן לא תוכלו לעשות זאת ביעילות לאחר הגשתה.
ג. עליכם להגיע מוכנים היטב לכל פגישה ביחידת הסיוע, עם תשובות ברורות לכול שאלה שתישאלו.
ד. השתדלו לא לענות לאלתר על הצעות חדשות העולות בפגישה. בקשו זמן לחשוב, ולהשיב בפגישה הבאה.
ה. אל תניחו שעורך הדין של יחידת הסיוע מייצג אתכם. היוועצו בעורך דין מטעמכם לגבי השאלה מה מגיע לכם ובכל מחלוקת שתתעורר.
ו. אל תתעלמו מהדברים הנאמרים בפגישה, ואל תתרכזו רק במה שבאתם להגיד. חשוב מאוד להאזין לצד השני.
ז. אל תצטיירו כחלשים, כי לעיתים המגשרים נוטים ללחוץ על מי שנראה חלש. מאידך, אל תצטיירו ככוחניים מדי.
ח. אם יש לכם דברים שחשוב לכם להשמיע, אך אין ברצונכם לפגוע בבן הזוג, או לספק לו מידע שאינו לטובתכם, בקשו פגישה נפרדת.

אין ספק, כי הליך של יישוב סכסוך עדיף על גישור וגישור בשיתוף פעולה. מאידך, בשל מורכבותו המעשית, יש להפעילו בתבונה וברגישות, ובכל מקרה רק לאחר היוועצות בעורך דין מומחה בתחום. 

בכל מקרה, יש לנקוט משנה זהירות כאשר בגירושין מעורבים רכוש רב, או עסק, כאשר יש חשש להונאה או הברחת רכוש, במקרים בהם קיים רכוש וירטואלי משמעותי, כאשר אחד מהצדדים הוא עצמאי או בעל שכר גבוה מאוד ובשלל מקרים מורכבים אחרים. 

 

 

• עורך דין אברהם עזריאלנט מתמחה בגירושין של אנשי עסקים, עצמאיים, בעלי רכוש ובני זוגם.

 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תביעת גירושין יישוב סכסוכים
עו"ד אברהם עזריאלנט

קבע פגישה עם
עו"ד אברהם עזריאלנט

עו"ד עזריאלנט מתמחה בפיתוח אסטרטגיות התמודדות בתחום של גירושין, בפלילים (במיוחד בנוער ובעבריינים שזו עבירתם הראשונה) ובתאונות קטלניות.

לפרופיל המלא