נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כיצד מקבלים הפטר ישירות בהוצאה לפועל? / מדריך החוק החדש

הפטר ומחיקת חובות בהוצל"פ בעקבות החוק החדש: מה קובע החוק החדש? ("חוק השמיטה") אילו חייבים יוכלו ליהנות ממנו? מהם החסרונות הגלומים בחוק? על כל אלו ועוד בכתבה שלפניכם

מאת: עו"ד לירום סנדה | | 4
כיצד מקבלים הפטר ישירות בהוצאה לפועל? / מדריך החוק החדש

 

החל מיום 06.09.15 יוכל חלק מציבור החייבים בארץ להגיש בקשה להפטר ומחיקת חובות ישירות בהוצאה לפועל, וזאת בעקבות אישור הכנסת לחוק הידוע בשם "חוק השמיטה".

בעלי חוב רבים, ובעיקר החלשים שבהם נמצאים בהוצאה לפועל שנים ארוכות. לחייבים אלה נערכה בעבר בדיקת יכולת, ונקבע להם צו תשלומים חודשי נמוך, שעשוי אפילו לא להחזיר את הריבית החודשית - מה שהופך אותם לחדלי פירעון בפועל. בנוסף, הם גם מוגבלים בפעולות שונות כמו: הקמת עסק, הפעלת חשבון בנק ויציאה מהארץ.

בהתאם להוראות החוק החדש יוכלו חלק מהחייבים לקבל הפטר ישירות בהוצאה לפועל. 

החוק קובע, כי מי שזכאי לכך הוא חייב שבארבע השנים האחרונות נמצא באיחוד תיקים, ומוגדר חייב מוגבל באמצעים, חובו הכולל נמוך מ-800 אלף שקל (כולל חובות שאינם נתבעים בהוצאה לפועל), אינו חייב לנושה יחיד יותר מ-400 אלף שקל, ובשלוש השנים האחרונות עמד בצו התשלומים שנקבע לו בהוצאה לפועל.

 למציאת עו"ד הוצאה לפועל באינדקס משפטי

הגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל - ההליך בפועל

חייב אשר עומד בתנאי הסף לכניסה להליך זכאי להגיש בקשה להפטר במספר מצומצם של לשכות הוצאה לפועל בהן אושר "מסלול הפטר" (לדוגמה: תל אביב וחיפה). במסגרת הבקשה, על החייב לחשוף בפני נושיו ובפני רשם ההוצל"פ, את מצבו הכלכלי המדויק והעדכני ואת הליכי הגבייה שהתקיימו נגדו עד למועד הגשת הבקשה. כמו כן, על החייב למסור רשימה עדכנית של נושיו כדי לאפשר לנושים להגיש התנגדות להפטר. 

בשל הפגיעה הקשה הצפויה בנושים עם הגשת בקשת ההפטר, יתחיל הליך איסוף מידע על החייב מגורמים כגון: רשות המיסים, ביטוח לאומי, חברות סלולר, רשם המשכונות וכיוצ"ב. על בסיס בקשת החייב ולאחר הליך איסוף המידע, יחליט רשם ההוצאה לפועל האם לאשר לחייב להתחיל הליך הפטר ישירות בהוצאה לפועל, ורק אם סבר כי התנאים מצדיקים זאת.  

כאן המקום לתת אזהרה לכל החייבים: אם רשם ההוצל"פ סבר, כי התנאים אינם מתאימים, הוא יעביר את כל המידע שנאסף ישירות לידי הזוכים, והחייב עשוי למצוא עצמו תחת התקפות חדשות ועיקולים על נכסים וזכויות שבחר להסתיר לאורך השנים. לחייב כזה מוצע לשקול היטב באמצעות ייצוג משפטי ראוי האם לא עדיף לו להיכנס למסלול מקוצר של מחיקת חובות בהליך החדש של 18 חודשים בבית המשפט (פשיטת רגל במסלול המקוצר).

עם אישור הרשם, כי החייב עומד בתנאי הסף ולאחר הבדיקה, תפורסם הודעה בעיתונות ובה יצוין שמו של החייב, מקום מגוריו, הלשכה בה מתנהל ההליך והמועד להגשת התנגדויות. לשכת ההוצל"פ תשלח הודעות על פתיחת ההליך לכל נושיו של החייב. כאמור, ישנם חייבים רבים שמעוניינים להסתיר מידע כזה, ועל כן מוצע להם לשקול הליכים חלופיים ולא פחות מהירים.

לאחר פרסום ההודעה בעיתונות, לנושיו של החייב יש אפשרות להגיש התנגדות מנומקת מדוע אין לתת לחייב הפטר בהוצאה לפועל.

לרשויות המס, להן מידע אודות נכסים ועסקאות שביצע החייב, יש אפשרות להגיש התנגדות תוך 9 חודשים. 


האם כל חייב שעומד בתנאי הסף יקבל הפטר בהוצאה לפועל?

כידוע, חייבים רבים אשר ממניעים שונים נמצאים בהליך איחוד תיקים במשך שנים ארוכות, עלולים "לרוץ" ולהתפתות להגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל על אף שמדובר בהליך שאינו מתאים להם ובפועל יחשוף אותם להתקפות חדשות, עיקולים ומימוש של נכסים.

נושיו של החייב יכולים להתנגד למתן ההפטר ולהביא ראיות לכך, שחייב זה אינו זכאי להפטר ישירות בהוצאה לפועל. כך בין היתר, יכולים הנושים לטעון, כי הכנסתו של החייב עלתה משמעותית, כי החייב הבריח נכסים לבני משפחתו (אפילו העברת נכס לגרושה), כי החייב קיבל ירושה ו/או צפוי לקבל ירושה (אחד מבני המשפחה נפטר), כי החייב אינו עומד 3 שנים ברציפות בצו התשלומים שנקבע לו, כי החייב יצר חובות בחוסר תום לב וכיוצ"ב. במסגרת בקשת ההפטר יכולים הנושים ורשם ההוצאה לפועל לבדוק את התנהלותו של החייב 10 שנים לאחור.

ככל שתוגש התנגדות, יקבע דיון בפני רשם ההוצאה לפועל אליו יגיעו כל הנושים וכל אחד יציג עמדתו. בסיום ההליכים ולאחר קיום הדיון, יחליט רשם ההוצאה לפועל האם יש לתת הפטר לחייב או לדחות את בקשתו. 

גם כאן ראוי כי החייב ישקול צעדיו היטב, שכן בהליכים חלופיים לא מגיעים נושים לדיון וההליך מתנהל בדרך כלל מול אדם אחד - לדוגמה מנהל מיוחד בפשיטת רגל ובמסלול מקוצר כיום בו מתאפשר לחייב לקבל הפטר תוך 18 חודשים.

בנוסף והגרוע מכל, לכל אחד מהנושים יש אפשרות להתנגד לבקשת ההפטר באמצעות בקשת החייב להליך פשיטת רגל מטעם הנושה. מדובר במצב הגרוע ביותר, שכן החייב ימצא עצמו מנהל הליך פשיטת תחת פיקוח של הנושה ולא הליך פשיטת רגל אותו הוא בחר להגיש ולנהל במסלול המקוצר למחיקת חובות של 18 חודשים.


האם ניתן לבטל את ההפטר?

על החייב לדעת, כי גם לאחר קבלת צו ההפטר יש לרשם ההוצאה לפועל סמכות לחזור ולבטל את ההפטר בכל עת אם מצא שהצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב שמסר החייב.

כך לדוגמה, חייב שהסתיר מהרשם כי הוא עוסק מורשה, חייב שהסתיר הכנסה של בן משפחה שגר איתו, חייב שהסתיר מידע לפיו קיבל ירושה, חייב שהעביר נכס ב 10 שנים האחרונות וכיוצ"ב.

פשיטת רגל במסלול המקוצר של 18 חודשים או הפטר בהוצאה לפועל

כפי שהוסבר, הליך ההפטר בהוצאה לפועל טומן בחובו יתרונות, אך גם חסרונות רבים. על החייב לדעת, כי כיום קיים הליך מקוצר של פשיטת רגל למחיקת חובות תוך 18 חודשים. 

בהליך פשיטת הרגל במסלול המקוצר של 18 חודשים יכול לקבל הפטר גם חייב בעל נכסים ורכוש, גם חייב שיצר את חובותיו שלא בתום לב וגם חייב שהבריח נכסים. מדובר בהליך מהיר ויעיל שאורך בממוצע 18 חודשים ולעיתים קרובות עדיף על "בזבוז" זמן בהליך הפטר בהוצאה לפועל שלא יצלח ויארך כחצי שנה לכל הפחות.

חייב אשר יבחר במסלול המקוצר של פשיטת הרגל יכול לקבל עיכוב הליכים וביטול עיקולים והגבלות תוך 24 שעות בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לקבל אישור לפתוח ולנהל חשבון בנק עם הוראות קבע וכרטיס דיירקט. באפשרות החייב לעבוד כעוסק מורשה בהליך ולצאת לחו"ל.

ההליך מיועד לאנשים פרטיים/יחידים או עוסק מורשה/בעלי עסקים שרוצים הגנה מלאה מפני הנושים ומחיקת כל חובותיהם. תחילתו של ההליך בהגשת בקשה לצו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל אשר מוגשת במשרדי הכונס הרשמי בהתאם למקום מגוריו של החייב, הבקשה נבדקת, מאושרת ועוברת לבית המשפט המחוזי באותו המחוז. לאחר הגשת הבקשה, ממתין כל חייב לצו הכינוס. בפועל צו הכינוס הינו החלטה של בית המשפט המחוזי הקובעת כמה על החייב לשלם כל חודש בגין חובותיו וכן קובעת תאריך לדיון בבקשה. מדובר בדיון במסגרתו יכול החייב לקבל היום את ההפטר ולמחוק את כל חובותיו. חייב אשר צריך לשלם דמי מזונות מפסיק לשלם את דמי המזונות שנקבעו לו בבית משפט לענייני משפחה ורק כאשר גרושתו תגיש בקשה לקצוב לה מזונות, הוא יתחיל לשלם סכום שיקבע לו בבית המשפט המחוזי בו הוא מתנהל, ומדובר בסכום נמוך בהרבה ממה שעליו לשלם בפועל. 


איזה הליך מתאים כאשר לחייב יש נכסים ו/או קרנות ו/או דירת מגורים?     

חייב שהוא בעל נכסים ו/או קופות ו/או בעל דירת מגורים אינו יכול לקבל הפטר בהוצאה לפועל, וכדי לשמור על נכסיו ובמקביל למחוק את חובותיו, חובה עליו לקבל יעוץ משפטי ראוי ולהתחיל הליך מחיקת חובות במסגרת המסלול המקוצר של פשיטת הרגל.

יובהר, כי הלכה חדשה של בית המשפט העליון שינתה את המפה והפכה את הליך מימוש דירת המגורים ברוב המקרים לחסר תועלת כלכלית לנושים. במקרה של מינוי כונס לאחד מבני הזוג על דירת המגורים, הופך בין הזוג השני להיות דייר מוגן בדירה והדירה תימכר כ"תפוסה". התוצאה היא שערך הדירה יכול לצנוח ב- 66% והליך המימוש אינו כדאי עוד לנושים.

לכן, על חייב ש"מתחבא" תחת הליך איחוד תיקים במשך שנים ארוכות, לפתוח בהליכי פשיטת רגל במסלול המקוצר למחיקת חובותיו, ולא לחשוב כי יום אחד יהיה באפשרותו לקבל הפטר בהוצאה לפועל.


סיכום - בחינת צעדי החייב וקבלת ייעוץ

על החייב לבחון היטב את צעדיו, שכן מדובר בהליכים שישפיעו ויכריעו על המשך התנהלותו והאפשרות שלו לפתוח דף חדש בחיים. 

הליך ההפטר החדש בהוצאה לפועל טומן בחובו יתרונות, אך גם מסוכן מאד לחייבים שנמצאים בהוצאה לפועל תקופה ארוכה ובמהלך תקופה זו מצבם השתנה לטובה בלי שאף אחד יודע מכך (משכורת שגדלה, ירושה, עסק שפתחו וכיוצ"ב).

מוצע לפנות לקבל יעוץ משפטי מתאים שיכול לחסוך לחייב הרבה זמן וכסף טרם פתיחה בהליך מכל סוג שהוא.

ליצירת קשר עם עורך דין לירום סנדה
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מחיקת חובות הפטר בהוצאה לפועל
עו"ד לירום סנדה

קבע פגישה עם
עו"ד לירום סנדה

פירמת עורכי הדין לירום סנדה הינה אחת מ-25 המשרדים הכי גדולים בארץ כבר 4 שנים ברציפות וכיום מדורגת במקום הראשון...

לפרופיל המלא