4.0 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 3)
הוצאה לפועל או הסכם פשרה?

יתרונות לחייב

חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, יוכל להסדיר את חובו במהירות ותוך גרימת מינימום נזקים לו ולמשפחתו, אם יגיע עם הזוכה להסדר פשרה. אם אנשי ההוצאה לפועל יגיעו לביתו או לעסק שלו, כדי לעקל חפצים או כדי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל אחרים, תיגרם לו ולמשפחתו עגמת נפש רבה.


רוצים לשאול את המומחים שלנו שאלה? היכנסו לפוורם הוצאה לפועל

למציאת עו"ד בתחום הוצאה לפועל באתר משפטי


בנוסף, על החייב לדעת, שכל בקשה שתוגש ע"י הזוכה או עורך הדין שמייצג אותו, תגדיל את החוב שיצטבר בתיק. לכן, ככל שיפעל במהירות ויגיע עם הזוכה להסדר פשרה, יצטרך לשלם פחות.

מתי אפשר להגיע להסדר פשרה? בכל שלב של הליכי ההוצאה לפועל. הזוכה והחייב יכולים להודיע לראש ההוצאה לפועל שהגיעו להסדר תשלומים כלשהו, או להסכמה על גובה החוב.
ראש ההוצאה לפועל לא יתנגד אם הזוכה ו/או עורך דינו יסכימו לפריסת החוב, כך שהחייב יוכל לעמוד בתשלומים. כמו-כן ראש ההוצאה לפועל לא יתנגד להפחתת גובה החוב.

החייב צריך לדאוג לכך, שבהסדר הפשרה יהיה סעיף הקבוע, כי כל עוד הוא משלם את התשלומים בהתאם לקבוע בהסכם, הזוכה לא ינקוט פעולות נגדו.
החייב גם יכול לדרוש מהזוכה, שבהסדר הפשרה יהיה סעיף הקבוע, שכאשר הוא-החייב ישלם את התשלום האחרון, תיק ההוצאה לפועל שקיים נגדו בלשכת ההוצאה לפועל, ייסגר.

יתרונות לזוכה

ומהצד השני של הדברים - לא רק לחייב יכול להועיל הסדר פשרה, כי אם גם לזוכה.

 זוכים רבים יעדיפו להגיע עם החייבים להסדר פשרה, כדי לחסוך ריצות ללשכות ההוצאה לפועל והוצאות עבור אגרות בשל בקשות לעיקולים והוצאות פקודות מאסר. אמנם הוצאות בקשות כאלו "מגולגלות" על החייב, אבל כל עוד הוא לא משלם אותן, הזוכה הוא זה שנושא בעול הכספי.

הסדר הפשרה עשוי לכלול פשרה לא רק ביחס לדרך התשלום ופריסת החוב, אלא גם ביחס לחוב עצמו- כלומר, הפחתה מהסכום שהחייב צריך לשלם. ככל שהחייב יטה לשלם יותר מהר, הזוכה יטה ללכת לקראתו ולהפחית מהחוב.