נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אישור הסדר פשרה בתביעה יצוגית - חובת מינוי בודק?

האם ישנו הכרח למנות בודק לפני אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית? באילו מקרים ביהמ"ש ימנע ממינוי בודק?

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר| | 2
אישור הסדר פשרה בתביעה יצוגית - חובת מינוי בודק?

ע"פ סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, ביהמ"ש לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, שההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, וכן לאחר שקיבל חוות דעת מאדם שמינה לשם כך, שהוא בעל מומחיות בתחום שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית (בודק), אלא אם כן ביהמ"ש סבר, חוות הדעת לא נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

לאחרונה, ביהמ"ש דן בבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית.
במסגרת הבקשה, הצדדים ביקשו, כי ביהמ"ש ימנע ממינוי בודק.

המבקשים, עוה"ד נחום אורמן וזאב קורמן, הגישו בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חב' "קולנוע חדש בע"מ", בטענה כי החברה – המייבאת נעלי קרוקס- ומנהלה הכתיבו לחנויות הקמעונאיות את מחירי נעלי קרוקס לצרכן הסופי, בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים.
לטענת עוה"ד, הם קנו במועדים שונים מספר זוגות של נעלי קרוקס, והתברר להם כי המשיבים מכתיבים לחנויות הקמעונאיות מחיר אחיד ונוקטים סנקציות כלפי בעלי החנויות שלא מצייתים להכתבה זו.

ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה את הבקשה להימנע ממינוי בודק במסגרת הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית, וקבע כי לא קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים הימנעות ממינוי בודק.

יש מקום למנות בודק
טענתם של באי כוח הצדדים כי אין צורך למנות בודק משום שהסדר הפשרה הוא פרי הצעתו של בית המשפט שהצדדים ידברו ביניהם, נדחתה.
נקבע, כי לא הוצע לצדדים אלא להידבר ביניהם כאשר הפשרה עצמה עוצבה על ידי הצדדים. מכל מקום, נפסק כי הצעת ביהמ"ש לצדדים להידבר ביניהם, כשלעצמה, לא מלמדת דבר על תוכנו של הסדר הפשרה, על סבירותו או על יתרונותיו או חסרונותיו מבחינת חברי הקבוצה.

עוד נקבע, כי במסגרת הסדר הפשרה אכן נמנעו הצדדים מהמלצה מוסכמת בדבר גמול ושכ"ט, אך הגשתה של בקשת האישור והטרחה שהושקעה בה על ידי המבקשים לא נעשו לשם שמיים, והם מבקשים פסיקת שכ"ט של מליוני שקלים. בנסיבות אלו, הימנעותם של הצדדים מהמלצה כאמור לא מלמדת אף היא דבר על מידת סבירותו של הסדר הפשרה, ובינה לבין "טעמים מיוחדים" שלא למנות בודק אין ולא כלום.

כמו-כן, ישנם נתונים חשובים מאוד אותם יש לבדוק, כמו: מיהו התובע המיוצג, מהם דגמי הקרוקס שנמכרו, וראוי כי בדיקה זו תיעשה ע"י מומחה לדבר, כלומר: ע"י בודק.

בהתאם לכך, הורה ביהמ"ש על מינוי בודק, אשר יבחן את סבירותו של הסדר הפשרה, ובפרט את הגדרת הקבוצה ("תובע מיוצג"), את מנגנון יישום ההטבות, את גובה ההטבה המוצעת, את מידת הסבירות כי תגיע לחברי הקבוצה ואת שוויה הכולל לקבוצה ככל שניתן לקובעו.

(ת"צ 9227-07 נחום אורן, עו"ד נ' קולנוע חדש בע"מ)

• ב"כ המשיבים: עו"ד טל אייל-בוגר,  עו"ד הגר רובינשטיין

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עו"ד אורנית אבני-גורטלר

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא