Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

דמי לידה - גם האב זכאי!

ילדת בשעה טובה ובמזל טוב. האם עכשיו לא תקבלי משכורת?

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 31.05.18
3 דק'
דמי לידה - גם האב זכאי!

ילדת בשעה טובה ובמזל טוב. האם עכשיו לא תקבלי משכורת?

האם כן תקבלי  תשלומים כלשהם בתקופה בה את נמצאת בבית עם התינוק?

מהם דמי לידה ובמשך כמה זמן תוכלי לקבל אותם - האם עד שתחזרי לעבודה?

לשאלות בנושא, פנו לפורום ביטוח לאומי

למציאת עו"ד מומחים בדיני ביטוח לאומי באינדקס משפטי

כאשר עובדת נמצאת בחופשת לידה, המעביד לא צריך לשלם לה משכורת. כתחליף למשכורת שהעובדת הייתה מקבלת אילו הייתה עובדת, היא זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. המטרה של דמי הלידה היא לפצות את היולדת על אובדן ההכנסה בתקופה שהיא לא עובדת בשל הלידה.


תנאי הזכאות

הזכאות לקבל דמי לידה היא לא אוטומטית. תנאי לכך הוא ששולמו עבור היולדת דמי ביטוח לאומי לפי השכר שלה כעובדת שכירה או לפי ההכנסה שלה כעובדת עצמאית. זאת, בתקופה הנדרשת בחוק:

1• יולדת זכאית לדמי לידה עבור תקופה של 14 שבועות אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו לצאתה לחופשת הלידה או ששולמו דמי ביטוח לאומי במשך 15 חודשים מתוך 22 שקדמו לצאתה לחופשת הלידה.

2• יולדת זכאית לדמי לידה עבור תקופה של 7 שבועות (כלומר: מחצית מדמי הלידה) אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו לצאתה לחופשת הלידה.

גובה דמי הלידה

דמי הלידה שהיולדת מקבלת הם במקום השכר שלה, אך הם מוגבלים להכנסה מקסימאלית לתשלום ביטוח לאומי לעובדת שכירה ולעצמאית, כפי שהיה בחודש שלפני היום שבו היולדת הפסיקה לעבוד. המקסימום של התשלום ליום הוא: 1296.33 ₪. היולדת מקבלת את דמי הלידה באמצע חופשת הלידה, בתשלום אחד, לחשבון הבנק שלה.

זכאות אב לדמי לידה

החל מ-1998 האב זכאי להחליף את האשה שילדה בחלק מחופשת הלידה, ולקבל תשלום עבור החופשה. יש לדעת, כי משך התקופה שמגיעה לאם ולאב לא תעלה על התקופה שהייתה מגיעה לאם אלמלא התחלפה עם האב.

האב יוכל להחליף את האם בחופשת הלידה אם שניהם עבדו וצברו תקופת ביטוח שמזכה בדמי לידה למשך 14 שבועות, והאם מסכימה שהאב יחליף אותה. בנוסף: האב יוכל להחליף את האם אם האם הייתה במשך 6 שבועות לפחות בחופשת לידה, המעביד שלו הסכים שהוא ייצא לחופשת לידה, וחופשת הלידה שלו תהיה למשך 21 ימים לפחות.

ניכויים ושלילה

מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות ינוכו מדמי הלידה, ע"פ השיעור שבחוק. כמו-כן יש לדעת, כי המוסד לביטוח לאומי יכול לשלול את דמי הלידה (לגמרי או חלקית) מיולדת שעובדת במשך התקופה שמשולמים לה דמי לידה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים