כינוי מלון בשם Jerusalem Colony  מהווה הפרת סימן מסחר

חב' אמריקאן קולוני אוף ג'רוזלם בע"מ, אשר בבעלותה מלון אמריקאן קולוני, מלון מפואר ויוקרתי, טענה כי חב' הקולוני ירושלים בע"מ, אשר מבקשת לכנות מלון שבכוונתה להקים בירושלים בשם ג'רוזלם קולוני, מפרה סימני מסחר שלה: סימן מסחר רשום: "קולוני" וסימן מסחר לא רשום אך מוכר היטב: "אמריקן קולוני".

השופט נעם סולברג מביהמ"ש המחוזי בירושלים קבע, כי החברה התובעת רכשה את סימן המסחר "קולוני" כדין, ומשעשתה זאת, קניינה הוא והיא זכאית להגנה מלאה עליו.

עוד נקבע, כי החברה הוכיחה כי הסימן "אמריקן קולוני" מוכר היטב בציבור: " מסופקני אם יש בקרב חוגי הציבור הנוגע לעניין- סוכני נסיעות, אנשי עסקים בתחום המלונאות, ולקוחות בארץ ובחו"ל שנוהגים להתארח במלונות ברמת יוקרה כזו- מי שאינו מכיר את הסימן 'אמריקן קולוני' ומשייך אותו לבית המלון של התובעת", כתב השופט בפסק הדין.

השופט הוסיף, כי החברה הוכיחה את המאמצים שהיא משקיעה בשיווקו ובמיתוגו של בית המלון ובשמירה על שמו כיוקרתי וייחודי.


אין ספק שמדובר בהפרה

על-כן, נקבע כי אם החברה הנתבעת מתכננת לכנות את בית המלון שתקים בשם "ג'רוזלם קולוני", אין ספק שמדובר בהפרה של סימן מסחר, שכן השם ג'רוזלם קולוני מכיל בתוכו את הסימן 'קולוני' במלואו.

השופט הוסיף, כי סימן הכולל בתוכו סימן רשום עשוי בדרך כלל, להוות הפרה, אלא אם השימוש בסימן הרשום טפל למילים אחרות הנלוות אליו.

"אין זה המצב בעניינו", קבע השופט, " בהתחשב בכך שמקומו של בית המלון של התובעת הוא בירושלים. אין ספק כי בסימן ג'רוזלם קולוני, המילה קולוני איננה טפלה למילה ג'רוזלם, הנלווית לשמות עסק רבים בעיר ירושלים. לפיכך השימוש בסימן 'ג'רוזלם קולוני' הוא שימוש בסימן המסחר הרשום 'קולוני' ומהווה הפרה."

כן נקבע, כי הסימן 'ג'רוזלם קולוני' דומה לסימן 'אמריקן קולוני' עד כדי הטעייה.

בהתאם לכך, נאסר על החברה הנתבעת להשתמש בסימן המסחר 'קולוני', ובכלל כך בסימני המסחר 'ג'רוזלם קולוני הוטל', 'ג'רוזלם קולוני' ו'ג'רוזלם קולוני רזידנס' או כל סימן אחר הדומה דמיון מטעה לסימני המסחר 'קולוני' או 'אמריקן קולוני'.
החברה הנתבעת חויבה בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד בסך של 40,000 שקלים.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ת"א 9091/07 אמריקאן קולוני אוף ג'רוזלם בע"מ נ' הקולוני ירושלים בע"מ)
• ב"כ התובעת" עו"ד איתן שאולסקי
• ב"כ הנתבעת: עו"ד דוד שומרון ועו"ד טל רנאל-כהן