הרכב פגע בעץ וניזוק, עיריית טבריה תפצה

ביהמ"ש לתביעות קטנות בטבריה דן בתביעה של אדם בשם יוסף מדר, אשר רכבו פגע בעץ וניזוק. יוסף מדר טען, כי עיריית טבריה אשמה בכך, שכן עליה לסלק מפגעים, ועל כן עליה לפצותו.

ב- 22 באפריל 2009, כאשר יוסף מדר יצא מביתו לעבודה בלילה, הוא ראה ענפים על הכביש, ולכן עקף את הענפים בקצה שלהם. אולם, אז הגיע רכב ממול שסנוור אותו, כטענתו, והוא נאלץ לסטות ימינה כדי לא להתנגש בו, וכתוצאה מכך פגע בעץ ברוש עם תחתית הרכב מלמטה.

ליעוץ בנושא תאונות, פנו לעורכי דין נזיקין

מדר הציג חוות דעת שמאי, לפיה הנזק שנגרם לרכב עומד על סך של 3,583 שקלים, וכן חשבון שכ"ט שמאי בסך 480 שקלים, כך שנזקיו הועמדו על סך 4,063 שקלים.

עיריית טבריה טענה מנגד, כי התאונה התרחשה כתוצאה מנהיגתו הרשלנית של מדר, וכי הנזקים הנטענים מופרזים ומוגזמים ואינם קשורים לתאונה.

על העירייה לסלק מפגעים ומכשולים
השופטת רים נדאף קבעה, כי האחריות לסילוק מפגעים ומכשולים בדרכים , כמו במקרה זה, מוטלת על העירייה והינה באחריותה המלאה. נקבע, כי עיריית טבריה לא הוכיחה מתי נפל העץ ומדוע לא ניתן היה לסלק אותו לפני שסולק בפועל לאחר התאונה. על כן, היא לא הרימה את נטל ההוכחה שלא התרשלה.

עם זאת, נקבע כי  יש להטיל על התובע אשם תורם בגובה של 30%, שכן הוא נהג ברשלנות כאשר לא וידא כי הנתיב הנגדי אליו פנה כדי לעקוף את העץ היה פנוי, שכן אילו נסע בזהירות, במהירות המתאימה לתנאי הכביש החסום, ואילו שם לב למתרחש בפניו בכביש, היה יכול להשלים את עקיפת העץ בבטחה ללא שיעלה עליו.

לאור האמור, נקבע כי עירית טבריה תפצה את מדר ב-2,844 שקלים וכן תשלם לו הוצאות משפט של 300 שקלים.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין
(ת"ק 30272-12-09 מדר נ' טבריה)

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום נזיקין