Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

נישואים אזרחיים בלי לצאת מהבית - נישואי פרגוואי ונישואי אל-סלבדור

כיצד ניתן להינשא בנישואין אזרחיים בארץ זרה מבלי להיות נוכחים? האם נוכחות אחד מבני הזוג מספיקה? כל מה שרציתם לדעת על נישואי פרגוואי ואל-סלבדור

מאת: עו"ד ונוטריון יליזבטה מטלס | יליזבטה מטלס עו"ד ונוטריון
17.09.15
תאריך עדכון: 22.10.15
6 דק'
נישואים אזרחיים בלי לצאת מהבית - נישואי פרגוואי ונישואי אל-סלבדור

במדינת ישראל אין אפשרות להינשא בנישואים אזרחיים. ישנם זוגות אשר אינם יכולים או אינם רוצים להינשא כדת ברבנות, אולם רוצים לקבל את מלוא הזכויות והמעמד המגיע לזוגות נשואים. האפשרות הפתוחה בפניהם היא נישואים אזרחיים בחו"ל. ברוב המקרים, נישואים בחו"ל כרוכים בנסיעה של בני הזוג למדינה בה הם נישאים, אולם, ישנן מדינות המתירות נישואים על סמך התייצבות של אחד מבני הזוג בפניהם – כמו פרגוואי, ואף ללא נוכחות של אף אחד מהצדדים – כמו אל-סלבדור, ומציעות פתרון לאותם זוגות שמעוניינים להנשא אולם אינם יכולים או אינם מעוניינים, מסיבות כאלו ואחרות, לעזוב את הארץ. 

נישואים אזרחיים אינם אפשריים בישראל

בני זוג בני אותה הדת, יהודים, נוצרים, מוסלמים או דרוזים, נישאים בהתאם לדתם. הסמכות הבלעדית להשיא זוג יהודים נתונה לבית הדין הרבני. זוגות מעורבים, כאשר רק אחד מבני הזוג יהודי, לא יכולים להנשא כדת ברבנות או בכל דרך אחרת בארץ, שכן לפי המצב המשפטי כיום, נישואים אזרחיים אינם אפשריים בישראל. 

זוגות מעורבים, בהם אחד מבני הזוג יהודי, המבקשים פתרון אשר יאפשר להם להרשם כזוג נשוי במרשם האוכלוסין, יכולים להנשא בחו"ל.

רישום במרשם האוכלוסין

משרד הפנים מכיר בנישואים שנרשמו בחו"ל, ומתיר את רישום הזוג כזוג נשוי. זוגות המעוניינים להרשם במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כזוג נשוי, אך לא יכולים או לא מעוניינים להנשא בנישואים דתיים, יכולים להנשא במדינה אחרת, ולהירשם כזוג נשוי במרשם האוכלוסין, כל עוד הנישואים תקפים בהתאם לחוק החל במדינה בה נישאו.

אצל זוגות אשר רק אחד מבני הזוג הינו אזרח ישראל, לעיתים, הרישום כזוג נשוי נועד בשביל להסדיר את המעמד של בן הזוג שאינו אזרח ישראל, למשל, תייר או שוהה זמני. במקרים רבים, עזיבתו של בן הזוג שאינו אזרח, עשויה להעמידו בפני קשיים לשוב לארץ, ומתבקש פתרון שיאפשר לזוג להנשא מבלי לנכוח במעמד טקס הנישואים. במקרים אחרים, שני בני הזוג אינם יכולים לעזוב את הארץ, למשל במקרה של בעל אישור שהיה זמני כמו עובד זר, ובמקרה שבן הזוג השני מוגבל מיציאה מהארץ, למשל חייב מוגבל באמצעים או פושט רגל, ונדרש פתרון לרישום נישואים ללא נוכחות הצדדים כלל. 

נישואין ללא יציאה מהארץ - כיצד?

רישום נישואים במדינת אל-סלבדור ללא נוכחות הצדדים, או בפרגוואי בנוכחות אחד מבני הזוג, מאפשר לזוג להנשא מבלי לצאת מהארץ, וחוסך את הוצאות הנסיעה והשהיה, אולם מדובר בהליך ממושך ומורכב, המתבצע באמצעות עורך דין מקומי ומיופה כח מטעם הצדדים, ומחייב הכרת הבירוקרטיה והנהלים במדינה בה נרשמים הנישואים. 

נישואי פרגוואי 

מדינת פרגוואי מתירה רישום נישואים באמצעות נוכחות אחד מבני הזוג בלבד, המצויד ביפוי כח מבן הזוג שנותר בארץ. בן הזוג מיוצג על-ידי עורך-דין מקומי, אשר מגיש את מלוא המסמכים, אשר הוכנו מבעוד מועד בשפת המקום, ונדרש להגישם להחתמת הרשויות השונות. תעודת הנישואין עוברת סבב החתמות קונסולרי ומגיעה לארץ זמן מה לאחר מכן. 

לאחר קבלת תעודת הנישואין יש לדאוג לתרגום נוטריוני ולרישום הנישואים במשרד הפנים.
זוגות שנישאו בנישואי פרגוואי, נהנים מזכויות מלאות של זוג נשוי, כולל הסדרת מעמדו של בן הזוג שאינו אזרח ישראל. כמו כן, במקרה של גירושין מתבצע בבית המשפט לענייני משפחה הליך התרת נישואין. 

נישואי אל-סלבדור

מדינת אל-סלבדור מתירה רישום נישואים באמצעות מיופה כח לכל אחד מבני הזוג. מיופי הכח מתייצבים במקום בני הזוג, ומקיימים את טקס הנישואים בשם בני הזוג בפני הרשויות בהליך שהינו הליך חוזי לכל דבר. הטקס יכול להתבצע בפני נוטריון מקומי, ראש עירייה, פקידי נישואים, היועץ המשפטי הכללי של הרפובליקה ועוד, המוסמכים לבצע את הרישום. תעודת הנישואין המיוחלת מתקבלת לאחר זמן קצר חתומה ומאושרת. 

לאחר מאבק משפטי מול משרד הפנים נפסק, כי על משרד הפנים לרשום נישואים אלו במרשם, כל עוד הוצגו בפניו כל המסמכים הנדרשים המעידים על רישום הנישואים כדין בהתאם למדינה בה נרשמו, וכל עוד לא עולה כל חשד לפגמים או לאי אמיתות התעודות והמסמכים.
יחד עם זאת, בניגוד לנישואי פרגוואי, מי שאינו אזרח, שנישא בנישואי אל-סלבדור ומעוניין להסדיר את מעמדו, יאלץ לעבור מסלול דומה להסדרת מעמד של ידוע בציבור.

מהי עמדת משרד הפנים באשר לנישואים באמצעות מיופי כח? 

בעתירה לבג"ץ 4916/04 נטליה זלסקי נ. שר הפנים, מר אברהם פורז (19/06/2011), עתרו 14 עותרים כנגד החלטת משרד הפנים שלא לרשום אותם כזוגות נשואים במרשם, לאחר שנישאו באמצעות מיופי כח באל-סלבדור. משרד הפנים העלה חשש מהותי לתקינות הנישואים אשר התבצעו באמצעות מיופי כח, וסרב לרשמם במרשם. בית המשפט העליון קבע, כי פקיד הרישום חייב לרשום נישואים כל עוד הוצגה בפניו תעודת נישואין תקפה, מבלי לבחון את תוקפה המשפטי ולאחר שמיצה את סמכותו לברר את אמיתות הפרטים. בית המשפט העליון דן בסוגיה המורכבת של תוקפם של נישואים באמצעות יפוי כח, סקר את המצב המשפטי בעולם, ולא הגיע להכרעה חד משמעית. יחד עם זאת, לאחר קבלת חוות דעת אודות הדין המקומי, השתכנע בית המשפט העליון כי נישואים אלו תקפים באל-סלבדור, וכן השתכנע כי כל אחד מבני הזוג הביע הסכמתו להנשא ולהרשם, ודי בכך כדי להצדיק את רישום הזוג במרשם. בשל אופיו המיוחד של הליך זה, הפותח פתח למעשי מרמה, פקיד הרישום אינו מוסמך לסרב לרשום את הנישואים כל עוד הוצגו בפניו כל המסמכים המעידים על נישואים תקפים בהתאם לדיני המקום, אולם הוא נדרש לנקוט זהירות מיוחדת בבואו לבדוק את המסמכים והתעודות אשר הוצגו בפניו לרישום. 

נישואי אל-סלבדור ופרגוואי - התנהלות נכונה

כאמור, בכל אחת מהמדינות המתירות רישום נישואים ללא נוכחות אחד הצדדים או שניהם, מתנהל הליך מורכב מול הרשויות המקומיות, והגשת מלאו המסמכים ויפויי הכח בשפת המקור. יש להיעזר במשרד עורכי-דין המתמחה בביצוע רישום הנישואים, המהווה צינור בין בני הזוג לבין הרשויות המקומיות, אשר ידאג לעבודה מסודרת מול עורך-דין מקומי, רישום הנישואים כדין במדינה בה הם מתבצעים, ולא פחות חשוב מכך, רישום הנישואים במרשם האוכלוסין, להנחת דעתו של פקיד הרישום. בשל המורכבות של נישואים אלו ויחסו של משרד הפנים לרישומם, יש להקפיד על ביצוע התהליך כדין, באמצעות ליווי מקצועי מעו"ד שמתמחה בתחום ומכיר היטב את הדין המקומי בפרגוואי או אל-סלבדור ואת דיני המשפחה במדינת ישראל.    

 

*עו"ד ונוטריון יליזבטה מטלס מתמחה, בין היתר, בדיני משפחה וירושה ובנישואי פרגוואי ואל-סלבדור

יליזבטה מטלס עו"ד ונוטריון

יליזבטה מטלס עו"ד ונוטריון

עו"ד ונוטריון יליזבטה מטלס, בעלת תואר במשפטים משנת 1996, ובשנת 2013 היא קיבלה רישיון נוטריון. היא מקפידה לעבור קורסים והכשרות בתחומי דיני המשפחה, שבהם היא עוסקת. את משרדה היא פתחה בשנת 2007. עו"ד מטלס נותנת חוות דעת בדין הזר בכל הנוגע לצווי קיום צוואות, ובדגש על הדין של בלרוס.
דיני משפחה וגירושין, דיני עבודה

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מיליזבטה מטלס עו"ד ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
יליזבטה מטלס עו"ד ונוטריון

לקבלת ייעוץ מיליזבטה מטלס עו"ד ונוטריון