zap group mishpati logo

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי - מה עושים ומה ההבדל?

לפניכם מורה נבוכים בנושא של רישום פלילי, והליכים שננקטו נגדכם. קראו ולמדו מתי יש לפנות לעו"ד פלילי, כיצד ניתן למחוק את הרישום (אם בכלל) וכיצד תוכלו לנקות את שמכם הטוב

14.10.15
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
מחיקת רישום פלילי ומשטרתי - מה עושים ומה ההבדל?

לקוחות רבים שפונים לעו"ד פלילי, אינם יודעים מה מצבם המשפטי בכל הנוגע להליכים שננקטו נגדם. במאמר זה ננסה להסביר בשפה פשוטה וקלה מה עליכם לעשות אם ננקטו נגדכם הליכים משפטיים.
ראשית, יש להחזיק ברשותכם את תדפיס רישום הפלילי שלכם, או כפי שרוב האנשים מכירים בשם: 'תעודת יושר', אותה אפשר להשיג בכל תחנת משטרה בארץ, ללא קשר לשאלה היכן אתם גרים או היכן התנהלה החקירה.

התדפיס מחולק למספר עמודים, כך שעמוד השער הינו עמוד זהה לכל אדם, ולא מופיע בו רישום כלשהו. במאמר מוסגר יאמר, כי דף זה נועד לתת למעסיקים שדורשים (על אף שאינם זכאים לכך) את הרישום הפלילי שלכם.
בדפים האחרים, ישנן קטגוריות נוספות, תלוי ברישום שנמצא כנגדכם, ובמקום שהוא נמצא. עניין זה קריטי להחלטה איזה טיפול דרוש כדי שתוכלו לפעול למחיקתו. יודגש, הקטגוריות משתנות מאדם לאדם, והן תלויות במצב התיק שנפתח או נסגר כנגדו.

קטגורית מב"ד

במידה שהרישום נמצא תחת קטגוריה של מב"ד (ממתין לבירור דין), הרי שמדובר בתיקים שנשארו פתוחים לאחר חקירה במשטרה, והמשמעות היא פשוטה - טרם הוחלט האם להגיש כנגדכם כתב אישום או האם לסגור את התיק באחת העילות: 'חוסר עניין לציבור', 'היעדר ראיות מספיקות' או 'חוסר אשמה'. 

כיצד כדאי לפעול?

במידה שיש לכם רישום תחת הקטגוריה הנ"ל, הדרך הטובה ביותר לפעול היא להתייעץ עם עו"ד פלילי אשר יבחן אפשרות להגשת בקשה מנומקת לרשות החוקרת כדי שזו שתסגור את התיק. עיקרי הדגשים לפעולה:

א. לאחר חקירה במשטרה יש להוציא את תדפיס הרישום הפלילי.

ב. להגיע לייעוץ אצל עו"ד שעוסק בתחום הפלילי לאחר החקירה.

ג. במידה שאתם עומדים על חפותכם או אם המצב המשפטי הוא כזה שמעיד על חפותכם, יש לשקול הגשת בקשה דחופה לסגירת התיק הפלילי עליו נחקרתם.

יתרונות: 

* ככלל, למרבה הצער, המשטרה לא ממהרת לסגור תיקים, ותיק יכול "לשכב" על המדפים זמן רב לפני שיטופל. לכן הגשת בקשה מסוג זה תוכל לזרז את הטיפול בתיק.

* לרוב, תיק החקירה שנסגרים במשטרה (לא מוגש בהם כתב אישום) נסגרים בעילת 'חוסר עניין לציבור' או בעילת 'חוסר ראיות מספיקות' כברירת מחדל גם אם טענתם לחפותכם בחקירה. זאת, בשל כך שהמשטרה מעדיפה שיהיה לה רישום לגביכם. לכן, הגשת בקשה לסגירת התיק בשלב זה היא משמעותית, בכך שיינתנו נימוקים עובדתיים ומשפטיים לסגירת התיק בעילת 'חוסר אשמה' ושמכם הטוב ינוקה מכל רבב.

חסרונות:

* כפי שהובהר לעיל, יש להתייעץ עם עו"ד פלילי טרם הגשת בקשה מסוג זה, וזאת בשל כך שישנם מקרים שפעילות למען סגירת התיק, למעשה "תחשוף" את קו ההגנה במידה שיוגש כנגדך כתב אישום.

קטגורית הרשעות

בקטגוריה זו נמצא רישום פלילי, כלומר: הליך שהתנהל בבית המשפט ובגינו הורשעתם בדין. חשוב: אין להתבלבל עם קטגוריה שנקראת 'ללא הרשעה'. גם כאן, הפירוש הוא שהתנהל הליך פלילי בבית המשפט, אבל בית המשפט לא הרשיע אתכם. השוני העיקרי בין רישום להרשעה או ללא הרשעה הוא בעיקר ביחס לגורמים הרשאים לקבל את פרטי הרישום הללו ואת משך תקופת המחיקה החלה עליהם.

כיצד יש לפעול?

בקשת חנינה - במידה שהורשעתם בבית משפט והרישום הפלילי מונע מכם להתקבל למקום עבודה / להתקדם במקום עבודה/ עליכם לעבור סיווג ביטחוני, או שבאופן כללי הרישום פוגע בשמכם הטוב, ניתן על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א – 1981, לפנות לנשיא המדינה, אשר לו נתונה הסמכות לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק. נשיא המדינה מוסמך לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה, שחלות על רישום פלילי הנובע מהחלטות בית משפט. לכן, ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא למחיקת הרישום הפלילי טרם חלוף תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה.

מהי הנפקות של מחיקת הרישום הפלילי?

אדם שרישומו הפלילי נמחק, יכול לומר כי אינו בעל עבר פלילי, ומעולם לא הורשע. כמו כן, בהתאם לחוק, מידע על רישום פלילי שנמחק לא יועבר מהמשטרה לגופים אחרים. ישנו רק מספר גופים מצומצם שזכאי לראות רישום פלילי לאחר מחיקה (משטרת ישראל, השב"כ, מצ"ח והמחלקה לביטחון שדה).

גם כאן, מומלץ ליצור קשר עם עו"ד פלילי, אשר יערוך עבורכם בקשה מנוסחת ומנומקת בעלת מסמכים שיתמכו בבקשה, ויביא למחיקה או קיצור תקופת המחיקה, כדי שתוכלו לפתוח "דף חדש". יש לקחת בחשבון, כי במידה שהבקשה נדחית, ישנה תקופה של חצי שנת המתנה להגשה חוזרת של הבקשה.

קטגורית תיקים סגורים

בקטגוריה זו מדובר בתיקי חקירה שנסגרו במשטרה, ולכן נקראים רישום משטרתי ולא רישום פלילי, כלומר: נחקרתם במשטרה, והקצין החליט לסגור את תיק החקירה. שלוש העילות המרכזיות הינן: 'חוסר עניין לציבור', 'חוסר בראיות' או 'חוסר אשמה'. כדי לא לסבך אתכם, יצוין, כי רק עילת 'חוסר אשמה' מובילה לכך שלא יופיע שום רישום בתדפיס שלכם.

כיצד לפעול?

שני מסלולים עיקריים לפעולה:

א. בקשה לשינוי עילת סגירה ל'חוסר אשמה'  - ככלל, מדובר במקרים בהם אתם טוענים לחפותכם. במקרים מסוג זה, יש להפנות בקשה מנומקת ומפורטת אשר נתמכת, בין היתר, לאחר ניתוח חומר החקירה באופן מעמיק, גם בראיות לטובתכם (הודעות, תמונות, צילומי ווידאו ועוד). בבקשה יש להעלות הנמקות משפטיות, וזאת לאחר ניתוח יסודות העבירה והתאמה לפסיקה הנוהגת בדין הפלילי. 

ב. בקשה למחיקת הרישום – בחירה במסלול זה כפופה לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט-2009, בהן ישנם קריטריונים להגשת הבקשה, בה ישנו קריטריון סף הדורש תקופת המתנה טרם הגשת הבקשה, אשר נקבע על פי חומרת העבירה. במידה שעברה תקופת הסף, נשקלות אמות המידה לביטול הרישום, לרבות: חומרת העבירה שיוחסה לאדם; חומרת והיקף הפגיעה באדם / רכוש; קיומם של רישומי משטרה אחרים, תכיפותם ונסיבותיהם, ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים; נסיבות אישיות של האדם שהדבר נוגע לו.

 

דוגמא להודעה על שינוי עילת סגירה

הודעה על שינוי עילת סגירה

 

לסיכום, ההחלטה באיזה מסלול לבחור מבין הקטגוריות, צריכה להתקבל על בסיס ייעוץ משפטי, תוך בחינת נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה, כמו גם הכנת הבקשה שתוגש לגורמים הרלוונטיים לפי העניין. אין להקל ראש - הכנת בקשות בכל אחד מהמסלולים דורשת הבנה מעמיקה של הדין הפלילי, ועל כן קיימת רגישות רבה בהכנת הבקשה, שכן במידה שהבקשה תדחה, תתאפשר שקילת הגשת ערר על דחיית הבקשה, וזאת לאחר שהנימוקים המשפטיים כמו העובדתיים כבר קיימים. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים