Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אבא- ילדיך מתנכרים אליך? ייתכן שלא תצטרך לשלם להם מזונות!

במקרה שהילדים מתנכרים לאביהם במשך תקופה ארוכה בהשפעת אמם, ישנה הצדקה, במקרים מסוימים, להפחית או לבטל כליל את דמי המזונות שהוא חייב בהם.

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
אבא- ילדיך מתנכרים אליך? ייתכן שלא תצטרך לשלם להם מזונות!

ביהמ"ש לענייני משפחה קבע, כי במקרה שהילדים מתנכרים לאביהם במשך תקופה ארוכה בהשפעת אמם, ישנה הצדקה, במקרים מסוימים, להפחית או לבטל כליל את דמי המזונות שהוא חייב בהם.

ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים דן בתביעה שהוגשה ע"י אב, שמצוי בהליכי גירושין מאשתו, אשר טען כי אמם של ילדיו הקטינים (בני 17 ו-13) מסיתה אותם כנגדו, ומונעת מהם להיפגש איתו. האם טענה מנגד, כי האב התייחס אל הילדים ואליה בצורה לא יפה, ולכן הם לא רוצים לפגוש אותו.

סגנית הנשיא, השופטת נילי מימון, קבעה כי מהראיות עולה, שהאם אכן מונעת מהילדים להיפגש עם אביהם, ולא מאפשרת להעניק להם טיפול מקצועי.

ליעוץ בנושא משמורת, פנו לעורכי דין משפחה

השופטת הדגישה, כי הילדים מתייחסים לאביהם בצורה בוטה. הילדה בת ה-17 מכנה את האב בכינויים קשים ביותר, כגון: "חולה נפש", "בהמה", "שערפאת יגיש לנו עזרה ולא חולה הנפש הזה", מבטאת כלפיו שנאה וזלזול ומדברת עליו בגוף שלישי.  הבן חוזר על דברי אחותו, ומסרב גם הוא להיפגש עם אביו.

ביהמ"ש: הילדים הם "סרבני קשר"
" נסיבות אלה מובילות למסקנה כי אכן הקטינים מתנכרים לאביהם - התובע, הינם סרבני קשר. נוכח גילם והתנהגותם וסירובם אף להגיע לפגישה לבחון טיפול מקצועי על מנת לקרב ביניהם ובין אביהם וסירובם לבוא לבית המשפט לשיחה, כל אלה מורים כי יש לראות בהם ילדים סרבנים", כתבה השופטת בפסק הדין.
בהתאם לכך, קבעה השופטת, כי בנסיבות בהן מזה שנים מנעה אם הקטינים מהקטינים לסרב להיפגש עם אביהם - התובע, והקטינים מסרבים להיפגש עם אביהם התובע, והאם והקטינים מסרבים לפנות לטיפול, יש לשקול ביטול או הפחתת דמי המזונות נוכח התנהגותם המתנכרת של הקטינים.

השופטת קבעה, כי מזונות הבן הצעיר יופחתו, ובאשר למזונות הבת- לנוכח  גילה והתנהגותה הסרבנית לקיום קשר כלשהו עם אביה, יש לבטל את חיוב האב במזונותיה. (תמ"ש 15303/04 ד. ל. נ' ל. ר.).
• ב"כ הנתבעים: עו"ד ארמון אברג'יל

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים