נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עמותה – מתי כיצד ולמה

עיקרי הדרישות שיש להקפיד על קיומן, כדי שעמותה תוכר כ"מוסד ציבורי"

מאת: עו"ד גדעון פישר| | 3

לא אחת אנו נחשפים למקרים שונים בהם נדרשים סכומי כסף בהיקפים כאלה ואחרים לצורך פעילות ציבורית (דת, חינוך, בריאות וכד'), כזו או אחרת או לצורך מימון פעולות רפואיות שונות אשר נועדו להצלת  חיי אדם. 

המחשבה הראשונה הינה הקמת עמותה לצורך גיוס הכספים ומוטב שיגויסו כספים רבים ככל שניתן ובמהירות, כך שנוכל להגשים את המטרה למענה הוקמה העמותה.

 אלא שכאן עולות השאלות מצד התורמים – ובצדק – האם סכום התרומה יוכר להם כזיכוי מהמס החל עליהם? שהרי לא כל עמותה, האף שנרשמה ברשם העמותות והאף שמטרתה ראויה ככל שתהיה, מצוידת באישור המתאים מאת רשויות המס, אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המאפשר הכרה בסכום שנתרם כמזכה את בעליו בזיכוי מהמס החל עליו. 

כאן המקום לחזור ולהדגיש כי  לא די בהקמת העמותה  וגם לא די בכך שהעמותה אכן פועלת בתחום המטרות שנקבעו, אלא יש לדאוג לקבלת אישור מרשות המיסים כי העמותה הוכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, לאחר ששר האוצר קבע זאת וועדת הכספים אישרה את קביעתו.

להלן נביא בפניכם את עיקרי הדרישות שיש להקפיד על קיומם, כדי שהעמותה תוכר כ"מוסד ציבורי":

• חברים - על עמותה להיות בעלת 7 חברים לפחות שאין ביניהם קרבה משפחתית. (בשינוי מדרישת רשם העמותות כי עמותה יכולה להיות מוקמת ע"י 2 חברים בלבד)
• מטרה - העמותה פועלה למטרה ציבורית  שעניינה – דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט, או כל מטרה אחרת ובלבד שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית.
• הכנסות - הכנסות העמותה ונכסיה משמשים אך ורק להשגת המטרה הציבורית.
• מנהלת פנקסים ומגישה דוחות לפקיד השומה על פי התקנות.
• שיעור הוצאות הנהלה וכלליות לא יעלה על השיעור המירבי הקבוע בתקנות. (השיעור נקבע כאחוז מהמחזור לדוגמא – בין 0-10 מליון ₪ תקרת ההוצאה לא תעלה על 22%).
• מקור הכנסות העמותה ואופי ההכנסות אינם נושאים אופי עסקי וכי העמותה איננה פועלת למטרות רווח.
• תנאי רישום - העמותה נרשמה כמלכ"ר במע"מ, פתחה תיק במס הכנסה ובמידה והיא מעסיקה עובדים עליה לפתוח תיק ניכויים בהתאם.

תנאי מהותי וחשוב לא פחות הינו אישור מרשם העמותות על ניהול תקין. אישור ניהול תקין ניתן לעמותות רק לאחר כשנתיים פעילות. על מנת לא לעכב את התורמים מלקבל זיכוי על תרומתם ולצורך קבלת אישור רשויות המס על פי סעיף 46, אנו מציעים לפנות לרשם העמותות, בבקשה לקבלת אישור רישום ראשוני (לבקשה יש לצרף מסמכים שונים בהתאם לדרישות הרשם). האישור הראשוני מהווה אסמכתא במקום אישור ניהול תקין רק לתקופת הפעילות הראשונית.

חשוב מאוד לציין כי מוסד ציבורי שהוכר לצורך סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, על פי כל הכללים שלעיל ואשר בבעלותו נכס נדל"ן יהיה פטור ממס שבח על פי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין בעת מכירתו.

* עו"ד גדעון פישר  בשיתוף עם הגב' שולה הרשקו **

---
* עו"ד גדעון פישר, שותף מנהל במשרד עוה"ד גדעון פישר ושות', חבר הנהלת בית המשפט לבוררות של לשכת המסחר הבינ"ל ויו"ר וועדת הבוררות הבינ"ל, ICC ישראל. חבר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין ומכהן כיו"ר משותף בוועדה ליחסים בינ"ל ולארגונים בינ"ל.

**  פקידת שומת אילת לשעבר ומרכזת תחום המיסים במשרד עו"ד גדעון פישר ושות'

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()

קבע פגישה עם