חוק גישור חובה והשפעתו על הליך הגירושין בישראל

לחוק תהיה השפעה על הדרך בה מתגרשים בני זוג בארץ. על החוק, השינויים, האפשרויות העומדות בפני זוג שניצבים בפני גירושין - בכתבה שלפניכם

מאת: נדב נישרי, מגשר
23.11.15
תאריך עדכון: 22.03.16
6 דק'
חוק גישור חובה והשפעתו על הליך הגירושין בישראל

חוק גישור חובה (החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה) (להלן: 'החוק') אשר יכנס לתוקף ביולי 2016, עומד לשנות מהקצה לקצה את הדרך בה מתגרשים אנשים בישראל. בבסיסו של החוק נמצאת ההבנה של המחוקק שיש לעזור לאנשים שמתגרשים להימנע ככל האפשר ממלחמות גירושין בבית המשפט. כדי למנוע מלחמות אלו, החוק קובע שבני זוג המעוניינים להתגרש, לא יוכלו להתחיל במלחמה בבית המשפט לפני שהוכיחו שעשו כל שניתן בידיהם להגיע להסכמות בגישור ובהסכמה.

במה שונה הליך הגירושין לפני החוק מהליך גירושין אחרי כניסת החוק לתוקף?

טרם כניסתו לתוקף של החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה,  היו מקובלים שני מצבים עיקריים לפתיחת הליך גירושין: המצב השכיח ביותר היה שאחד הצדדים הגיש תביעה כנגד הצד השני בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני ובעצם מפתיע את הצד השני בעצם הרצון להתגרש בצורה פורמאלית (תופעת 'מרוץ הסמכויות'). המצב השכיח השני היה שבני הזוג באים ביחד לבית המשפט או לבית הדין הרבני ומבקשים לפתוח בהליך גירושין יחדיו. לאחר כניסת החוק לתוקף שני המקרים הללו לא יוכלו להתקיים. לאחר כניסת החוק לתוקף, לא ניתן יהיה להגיש תביעת גירושין בהפתעה כנגד הצד השני. בן זוג שיבקש להתגרש יצטרך להתמודד מול בן זוגו וביחד עימו לפנות ליחידות הסיוע שליד בתי המשפט לצורך פתיחת הליך יישוב סכסוכים. כתוצאה מכך, כל מקרי הגירושין הקשים שהתחילו כתוצאה מהודעת הגירושין שאחד הצדדים קבל בהפתעה גמורה ואשר לבתה את היצרים והביאה למלחמה הקשה - ימנע ולא יהיה עוד.

גם מקרים בהם שני הצדדים יבקשו לפתוח תיק בבית הדין או בבית המשפט לענייני משפחה, יהיו בלתי אפשריים כל עוד הצדדים לא פנו ליחידות הסיוע שליד בתי המשפט או להליך גישור גירושין באופן פרטי, בו הם הגיעו להסכם גירושים מוסכם ביניהם ללא צורך בהיעזרות בעובדים הסוציאליים הפועלים ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט, ואז רק ביקשו מבית המשפט לאשר את הסכם הגירושין ולתת לו תוקף של פסק דין.

מה קורה כאשר רוצים להתגרש לאחר כניסת החוק לתוקף?

לאחר כניסת החוק לתוקף, יצטרכו בני הזוג המעוניינים להתגרש, לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות: האופציה הראשונה והמיטבית תהיה לפנות למגשר החבר בלשכת המגשרים בישראל, ולגבש ביחד איתו הסכם גירושין מלא בהסכמה. ההסכם שהושג בגישור יקבל אישור מבית המשפט אשר יתן לו מעמד של פסק דין, ובכך יחסך מהצדדים כל הליך פורמאלי אחר מול רשויות המדינה, בתי המשפט ובתי הדין הרבנייים. האפשרות השנייה שתעמוד מול הצדדים לגירושין תהיה לפנות יחדיו לבית המשפט ולהגיש בקשה ליישוב סכסכוך. הבקשה תועבר ישירות ליחידות הסיוע שליד בתי המשפט, שם יקבע מפגש לבני הזוג המתגרשים עם עובדת סוציאלית שתסביר להם על האפשרויות העומדות בפניהם.

מהן האפשרויות העומדות בפני זוגות המעוניינים להתגרש ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט?

המידע שיקבלו המתגרשים ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט יתחלק לשני חלקים: מידע מקצועי על הליכי גירושין והשפעותיו על הצדדים ועל הילדים והפניות לדרכי הטיפול הנכונות לכל אחד מהזוגות. בחלק האינפורמטיבי של הפגישה עם העובדת הסוציאלית ביחידות הסיוע יוסברו לבני הזוג הדברים הבאים, בין היתר: כיצד מתבצעים הליכי גירושין בישראל? מהו ההבדל בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה? כיצד ניתן להימנע ממלחמות ולהגיע להסכם גירושין בהסכמה? האם חייבים להיעזר ביועצים חיצוניים בגירושין? איך להודיע לילדים על כך שההורים מתגרשים? איך למנוע נזקים לילדים אחרי הגירושין? ואיך ליצור דרכים להתמודדות עם משברים ואי הבנות לאחר הגירושין? 

לאחר שהצדדים יקבלו את כל המידע הרלוונטי עבורם, הם יופנו לאחת משלוש הדרכים הבאות בהתאם לצרכיהם ולרצונם:

גישור גירושין: הדרך הראשונה היא דרך הגישור אותו בני הזוג המתגרשים יוכלו לבצע בעזרת עובדת סוציאלית ביחידות הסיוע או באופן פרטי עם מגשר החבר לשכת המגשרים, אותו הם יוכלו לבחור בעצמם. בהליך הגישור גירושין הצדדים נעזרים במגשר ניטרלי המתמחה בגירושין ואשר תפקידו לעזור להם לגבש הסכמות בכל השאלות המחויבות להיכנס להסכם ובכלל הנושאים החיוניים בעיני הצדדים לפתרון במסגרת הסכם הגירושין. הליך הגירושין הינו הליך מאוד יעיל באופן יחסי, וכך בתוך מספר שבועות יכולים בני הזוג לסיים את הליך הגירושין בהסכמה, בעלות נמוכה יחסית לאופציות האחרות, ולקבל אישור מבית המשפט על הסכם הגירושין שהגיעו אליו מרצונם החופשי ותוך כדי דאגה רבה לילדיהם ולעתידם של הצדדים.

טיפול זוגי: הדרך השנייה שתעמוד בפני בני הזוג תהיה לגשת לטיפול זוגי כדי לנסות ליישב את המחלוקות ולקבל כלים להצלחה בנישואין. חשוב לציין, שמעבר ליתרון שבטיפול זוגי במצבים אלו כדי לקבל ודאות על הצעדים אליהם הולכים בני הזוג, יש יתרון חשוב נוסף והוא שזוגות שמתגרשים לאחר שעברו טיפול זוגי, מצליחים להתמודד טוב יותר עם הדילמות הרגשיות והקשיים הנפשיים הכרוכים בהליכי גירושין באופן טבעי. 

גירושין בהסכמה בליווי עורכי דין: הדרך השלישית העומדת בפני המתגרשים היא שימוש בהליך גירושין בהסכמה בעזרת עורכי דין מלווים. בהליך זה בעזרת עורכי דין מלווים, ניתן להשתמש כאשר הצדדים אינם מצליחים לשוחח זו עם זה כלל וכלל. כאשר התקשורת בין הצדדים אלימה וכל שיח הוא שיח חרש ותוקפני, אזי ניתן לשכור עורכי דין שינהלו את המו"מ בין הצדדים באופן פרטי ומחוץ לכתלי בית המשפט. יתרונה הגדול של שיטה זו נמצא בכך שהיא עוזרת למנוע מהצדדים ללכת לבית המשפט וכן העובדה שהעלויות ידועות מראש (למרות המחיר הגבוה ביחס לגישור כמובן). חסרונה הגדול של השיטה נמצא בכך שהצדדים לא מקבלים כלים להתמודדות עם פערי התקשורת ביניהם, ועל כן לאחר הגירושין הם עדיין יצטרכו להתמודד עימם, רק שכעת יעמדו לטובתם פחות כלים מאשר אילו היו מטפלים בתקשורת ביניהם טרם חתימת הסכם הגירושין.

מה קורה אם הפגישות ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט לא מצליחות?

ניסיון העבר של מדינות אחרות בהן חוקק חוק גישור חובה, מראה שזוגות שמגיעים להליכי גישור גירושין או להליכים חלופיים לגירושין בבית המשפט, מצליחים ב- 90% ומעלה מהמקרים להגיע להסכם גירושין בהסכמה בזמן קצר ובעלות שולית יחסית לעלויות בבתי המשפט. למרות זאת, במידה שהטיפול ביחידות הסיוע לא יצליח, יוכלו הצדדים, לאחר שביצעו לפחות 4 פגישות מהו"ת (מידע, הכרות, ותאום- פגישות בהן מקבלים הצדדים מידע על האפשרויות העומדות בפניהם, ומנהלים גישור בפועל ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט) לפנות לבית המשפט ולנהל את מלחמתם אל מול השופט שיחליט עבורם. 

לדעת הח"מ, תהיה זו שגיאה, מאחר שאין ספק שישנה עדיפות לצדדים להחליט בעצמם במסגרת גישור גירושין, כיצד יראה פסק דינם, מאשר להמתין זמן ארוך של חודשים ושנים עד שהשופט יחליט עבורם. 

נדב נישרי, מגשר גירושין

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה