Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכויות עובדת בהריון - סקירה מקיפה

ברוב המקרים הריון הוא בשורה משמחת, אך לא תמיד כך הדבר בעיני המעסיק. למרבה המזל, אסור למעסיק לפגוע בעובדת, אשר מעמדה וזכויותיה מוגנים על פי חוק. מהן הזכויות המגיעות לעובדת? האם גם לבן הזוג יש זכויות? קראו ולמדו

מאת: עו"ד ארז רוח | ארז רוח משרד עו"ד
01.12.15
תאריך עדכון: 12.12.23
9 דק'
זכויות עובדת בהריון - סקירה מקיפה

גם שנים רבות לאחר שנשים שרפו חזיות בכיכרות הערים ועל אף ההתקדמות הרבה שעשה העולם לעבר שוויון זכויות מלא בין המינים, עדין לא תמה המלאכה, וגם בזמנים מודרניים אלו ישנו צורך להמשיך ולעמוד על המשמר, שכן ישנם מעסיקים, שעדיין רואים לנכון לפגוע בזכויות הנשים העובדות אצלם, ובעיקר בזכויות עובדות במהלך הריונם, כמו גם לקראתו ולאחריו. יש אמנם חוקים רבים המבטיחים שהריונה של אישה לא יגרור פגיעה בפרנסתה, באפשרויות קידומה ובמעמדה בעבודה, אך לעתים מעסיקים אינם מכירים בזכויות אלו, ולפיכך ראוי שכל אישה תכיר אותן ותדע האם ומתי היא חייבת לדווח למעבידה על דבר הריונה, מהן זכויותיה במהלך ההיריון, מתי מותר לפטרה אם בכלל, מה אורך חופשת הלידה המגיעה לה וגם האם מגיעות לבן זוגה זכויות גם כן. 

בהתאם לחוק עבודת נשים, על עובדת בהריון להודיע למעסיק שלה על הריונה לא יאוחר מהחודש החמישי להריונה

האם ומתי אשה אמורה ליידע את המעסיק שלה שהיא בהריון?

בהתאם לחוק עבודת נשים, על עובדת בהריון להודיע למעסיק שלה על הריונה לא יאוחר מהחודש החמישי להריונה. לעדכונו של המעסיק על ההריון ישנן השלכות, שכן מרגע ידיעתו של המעסיק על ההריון, נאסר עליו להעסיק את העובדת שבהריון בשעות נוספות, במהלך המנוחה השבועית ובשעות לילה (עבודה של יותר משעתיים לאחר השעה 22:00 ולפני השעה 06:00), אלא אם כן אישרה לו העובדת בכתב (בצירוף אישור רפואי מתאים) שהיא מסכימה לעבוד בשעות אלה.

האם בראיון עבודה אשה חייבת ליידע את המראיין על הריונה?

בית הדין הארצי לעבודה פסק באופן נחרץ, כי אשה אינה חייבת ליידע את המראיין אותה בראיון עבודה על היותה בהריון, אלא אם כן הריונה רלוונטי לתפקיד המיועד ולא יהיה באפשרותה לבצע תפקיד זה עקב הריונה.

על המעסיק חל איסור על חדירה לפרטיות מסוג זה והעלאת סוגיה זו לדיון, לא בעת ראיון עבודה ולא בשום שלב אחר במהלך עבודתה

האם למעביד או למראיין לעבודה מותר לשאול אישה על הריון בהווה או בעתיד?

על המעסיק חל איסור על חדירה לפרטיות מסוג זה והעלאת סוגיה זו לדיון, לא בעת ראיון עבודה ולא בשום שלב אחר במהלך עבודתה. למעשה, כל עוד שאלה זו אינה רלוונטית ואין קשר ישיר בין אופיו של תפקיד העובדת לבין הריונה של העובדת, ואין בהריון בכדי לפגוע ביכולתה להשלים את התפקיד, אזי אסור למעביד לשאול עובדת או מועמדת לעבודה על הריון נוכחי ואף לא על כוונותיה העתידיות בעניין זה.

עובדת בהריון זכאית להעדר מעבודתה לצורך ביצוע בדיקות הריון. עובדת בהריון גם מוגנת מפני פיטורים ומפני פגיעה בתנאי העסקתה בשל הריונה

אילו זכויות מגיעות לאשה הרה?

לאישה בהריון זכויות רבות. כך למשל, כפי שכבר הוזכר, ישנן הגבלות על העסקתה בשעות נוספות, בעבודות לילה ובמהלך המנוחה השבועית. כמו כן, עובדת בהריון זכאית להעדר מעבודתה לצורך ביצוע בדיקות הריון. עובדת בהריון גם מוגנת מפני פיטורים ומפני פגיעה בתנאי העסקתה בשל הריונה, וחל אף איסור על פגיעה בהפרשות הפנסיוניות ובהפרשות לקרן השתלמות של עובדת הרה.  

מה המשמעות המעשית של ההיתר לצאת לבדיקות הריון בשעות העבודה?

לעובדת בהריון ישנה זכות ברורה להעדר ממקום עבודתה לצורך בדיקות הריון. היא אינה נדרשת לבקש את רשותו של מעסיקה לצורך כך, רק לעדכנו מבעוד מועד (ככל שניתן), וכן להמציא לו את האישורים הרלוונטיים. היעדרויות נשים בהריון לצורך מעקב הריון אינן נגרעות מימי המחלה והחופשה הצבורים להן ונשים בהריון אף זכאיות לתשלום שכר עבודה בגין היעדרויות אלו (עד למכסה של 20-40 שעות במהלך ההיריון ובהתאם להיקף המשרה).

לעובדת בהריון ישנה זכות ברורה להעדר ממקום עבודתה לצורך בדיקות הריון 

מה המשמעות המעשית של איסור פיטוריה של אשה הרה?

מעסיק יכול לפטר אישה בהריון, אך לא בשל ההריון. כלומר: חל איסור מוחלט על פיטורי עובדת בשל הריונה. עם זאת, ניתן לפטר עובדת בהריון (משיקולים אחרים) בכפוף לעמידה בתנאי החוק, וכאשר מדובר בעובדת בעלת ותק של יותר משישה חודשים, הפיטורים מותנים בקבלת היתר מיוחד לכך מהממונה על חוק עבודת נשים.

מה לגבי זכויות אחרי לידה? לכמה זמן חופשת לידה זכאית האשה? 

עובדת בעלת ותק של יותר משנה זכאית לחופשת לידה של עד 26 שבועות, אך המוסד לביטוח לאומי משלם דמי לידה בגין 14 שבועות בלבד ולכן זכותה של עובדת לקצר את חופשת הלידה ל-14 שבועות בלבד. עובדת המעוניינת לקצר את חופשת הלידה שלה מחויבת לעדכן מראש את המעסיק. להבדיל, המעסיק אינו יכול לחייב את העובדת לקצר את חופשת הלידה שלה. 

חוק עבודת נשים, על אף שמו, אינו מגן אך ורק על נשים, אלא גם על גברים. כך למשל, החוק אוסר על פיטורי גבר העובד טיפולי פוריות

האם גם לבני זוג יש זכויות בהקשר של הרחבת המשפחה?

בהחלט. חוק עבודת נשים, על אף שמו, אינו מגן אך ורק על נשים, אלא גם על גברים. כך למשל, החוק אוסר על פיטורי גבר העובד טיפולי פוריות. מלבד זאת, החוק מעניק זכויות גם לבני זוג של נשים בהריון ועובד זכאי להעדר שבעה ימים על חשבון ימי המחלה הצבורים לו עקב הריון או לידה של בת זוגו. בימים אלו גם נאסר על המעסיק לפטר את העובד.

הערת מערכת

יצויין, כי לאחרונה (פברואר 2016) אושרה בכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק לפיה אבות יקבלו 8 ימי חופשה לאחר לידת ילדיהם - חופשה זו תורכב מ-3 ימים חופשה בתשלום ומ-5 ימי מחלה על חשבון המעסיק. את הצעת החוק יזמה חברת הכנסת תמר זנדברג.

המעסיק יכול להעסיק עובדת בהריון בשבתות ובשעות נוספות, אם העובדת הסכימה על כך בכתב, ונתנה לו אישור מרופא הנשים, על כך שאין מניעה רפואית לעבודה בשעות אלו

עבודה בלילה - אשה הרה

נשאלת השאלה האם ניתן להעסיק אשה הרה בעבודה בשעות הלילה. התשובה היא, שהמעסיק יכול להעסיק עובדת בהריון בשבתות ובשעות נוספות, אם העובדת הסכימה על כך בכתב, ונתנה לו אישור מרופא הנשים, על כך שאין מניעה רפואית לעבודה בשעות אלו.

עובדת שעברה הפלה עד לשבוע ה-26 של ההריון, זכאית להיעדר ממקום העבודה למשך שבוע לפחות, ובאישור רופא עד 6 שבועות

עובדת עברה הפלה - האם היא זכאית לחופשה?

עובדת שעברה הפלה עד לשבוע ה-26 של ההריון, זכאית להיעדר ממקום העבודה למשך שבוע לפחות, ובאישור רופא עד 6 שבועות.
לאחר תקופה זו, אין לעובדת היתר בחוק להיעדר בתשלום.
עובדת שעברה הפלה או הפסקת הריון לאחר השבוע ה-26 להריון, נחשבת כאשה שילדה, והיא זכאית לכל הזכויות שמגיעות לאשה שילדה תינוק חי.

ראיון וידאו עם עו"ד ארז רוח - מהו חוק עבודת נשים?

אם זכויותיה של אישה הרה נשללות ואינן מכובדות במקום העבודה  - כיצד עליה לפעול במקרה כזה?

מוטב שהעובדת תפנה בהקדם האפשרי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה בכלל ובדיני עבודת נשים בפרט. לייעוץ המוקדם חשיבות עצומה, ומוטב כי העובדת לא תמהר לקבל החלטה ולא תבצע כל צעד בטרם תקבל ייעוץ משפטי. חשוב להבין כי לכל צעד ישנן השלכות שיתכן ויהיה קשה לבטלן בדיעבד. 

הייעוץ המשפטי שיינתן חייב להיות ממוקד ובהתאם למקרה הנדון. לא מומלץ להסתמך על ייעוץ כללי, כי לכל מקרה דין שונה ובכל מקרה מתאימה דרך פעולה מיטבית אחרת. כל מקרה צריך להיבחן בדקדקנות לגופו ויש לפעול בהתאם. כך, למשל, ישנם מקרים בהם מוטב לפנות תחילה לממונה על חוק עבודת נשים ואילו במקרים אחרים נכון יותר יהיה לפנות קודם לבית הדין לעבודה, בין אם בתביעה לקבלת פיצויים כספיים ובין אם בפנייה דחופה לשם קבלת צו המבטיח את ההגנה על זכות העובדת, כמו, לדוגמא צו המבטל את הפיטורים במידה ונעשו בניגוד לחוק.

אופציית פעולה נוספת שעשויה להיות עדיפה במקרים מסוימים היא פנייה ישירה למעסיק, במסגרתה תעמיד אותו העובדת ו/או עורך דינה על טעותו. לעתים קרובות די בפניה מסודרת מעורך דין כדי לגרום למעסיק לשנות את דרכו.

ישנם מקרים בהם מוטב לפנות תחילה לממונה על חוק עבודת נשים ואילו במקרים אחרים נכון יותר יהיה לפנות קודם לבית הדין לעבודה

מה מטרתן של הפעולות הללו?

דרכי הפעולה השונות שינקטו שואפות לממש את זכויות העובדת באחד או יותר מהאמצעים הבאים: ביטול הפגיעה בזכות (למשל, ביטול הפיטורים), הענקת הזכות בפועל, פיצויים בגין שלילת הזכות ועוד. כך, למשל במקרה של פיטורי עובדת בהריון ניתן למנוע את הפיטורים ו/או לקבל פיצויים כספיים בגין פיטורי עובדת בהריון שלא כדין ששיעורם של אלה יכול להגיע גם לסכומים של מעל למאה אלף ש"ח, מאחר שלרוב אין מדובר רק בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, אלא גם בפיצוי בגין השכר שנמנע מהעובדת בעקבות הפיטורים. חשוב לציין, כי גובה הפיצויים מותנה בנסיבות העניין ובמידת ההפרה של הדין.

 לסיכום, נשים הרות מוגנות על ידי שלל זכויות המגנות על מעמדן במקום העבודה וימנעו פגיעה בהן על רקע הריונן. המחוקק שרצה להבטיח שמלאכת הרחבת המשפחה לא תפגע בפרנסתה של האם, באפשרויות קידומה ובמעמדה בעבודה קבע בחוק זכויות במהלך ההריון, לפניו ולאחריו. במהלך ההריון בולטות בחשיבותן הזכות לפרטיות (עובדת לא חייבת לחשוף את הריונה בפני המעסיק); איסור העסקה של העובדת ההרה בשעות נוספות, בעבודות לילה ובמהלך המנוחה השבועית; היתר להיעדר לשם בדיקות; ואיסור פיטורים על רקע הריון.

לאחר ההריון זכאית האם הטרייה לחופשת לידה וגם במהלכה (ולאחריה) מוגנת היא מפיטורים. ואפילו לאב הטרי יש כמה זכויות במהלך ההריון, לפניו וגם לאחר הלידה. את כל הזכויות הללו חשוב להכיר ולדעת למען לא ישללו או יפגעו ובמידה שכן נשללו זכויות, על מנת שהעובדת תוכל לפעול לתיקון הפרת הזכויות וקבלת פיצוי בגין כך. דרכי הפעולה העומדות בפניה רבות וינקטו לשם מטרות מגוונות. חשוב ביותר, עם זאת, לקבל ייעוץ משפטי שינחה את העובדת לבחור במסלול המיטבי עבורה בנסיבות העניין ובהתאם למצבה ולהתרחשויות שאירעו. 

--------------

העמידה של עובדת בהריון על זכויותיה, וידיעה ברורה של מה מגיע לה, ומה המעסיק יכול לעשות או לא, מתחזקת ביתר שאת בעקבות הנתונים שהציג מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה והרווחה בפני הוועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי בכנסת, לפיהם  82% מהבקשות לפיטורי עובדת בהריון או בטיפולי פוריות אושרו בשנת 2016. מדובר, למשעה, ב-964 עובדות שפוטרו באישור המדינה.

ע"פ הנתונים שהוצגו, בשנת 2016 התקבלו 1,589 פניות למשרד העבודה לפיטורים או צמצום היקף משרה או שכר של עובדות בהריון או בטיפולי פוריות. חשוב לציין, כי מדובר בעלייה של 12% בהשוואה לשנה שלפני כן.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים