zap group mishpati logo

עבירות סמים - כל מה שצריך לדעת

סמים קלים לעומת סמים קשים, שימוש עצמי ומכירה, עבירות סמים באזרחות למול עבירות סמים בצבא: לקרוא ולשמור

14.12.15
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
עבירות סמים - כל מה שצריך לדעת

עבירות סמים הן מהעבירות הנפוצות ביותר. חלק גדול מאד מהתיקים הפליליים המוגשים לבתי המשפט השונים בארץ הם בגין עבירות בתחום הסמים.

יצוין, כי אזרחים רבים, ללא עבר פלילי, אנשים נורמטיביים מן היישוב, נוהגים לצרוך בזמנם החופשי "סמים קלים" מסוג מריחואנה או חשיש לשימוש עצמי. כך למשל, רק בשנה החולפת נפתחו בישראל למעלה מ-20,000 תיקים פליליים בעבירה של שימוש עצמי בלבד. 

הפקודה מגדירה את רשימת הסמים המסוכנים, רשימה המתעדכנת מפעם לפעם, כאשר עבירה על פקודת הסמים היא עבירה הנוגעת ל"סם מסוכן" המצוין בפקודה

איזו עבירה נחשבת לעבירת סמים?

עבירות הסמים והעונש שבצידן מוסדרים בפקודת הסמים משנת 1973. הפקודה מגדירה את רשימת הסמים המסוכנים, רשימה המתעדכנת מפעם לפעם, כאשר עבירה על פקודת הסמים היא עבירה הנוגעת ל"סם מסוכן" המצוין בפקודה. משמע, חומר שאינו מצוין בפקודה עצמה אינו "סם מסוכן", ומשכך אין כל עבירה.

בפקודה אין הבחנה בין סמים "קלים" ל"קשים", אך בתי המשפט אינם אדישים, ומבצעים הבחנה בין סוגי הסמים, הבחנה שמתבטאת בעונש המוטל על הנאשם 

מה ההבדל בין "סמים קלים" ל"סמים קשים"?

בפקודה אין כל הבחנה בין הסמים הנחשבים "קלים" כמו: חשיש ומריחואנה, לבין הסמים הנחשבים "קשים" דוגמת קוקאין, הירואין ואקסטזי. למרות זאת, בתי המשפט אינם אדישים, ומבצעים הבחנה בין סוגי הסמים, הבחנה שמתבטאת בעונש המוטל על הנאשם. 

מי שנתפסה שברשותו כמות גדולה יותר מהכמות המוגדרת בפקודה נחשב כמי שהחזיק את הסם המסוכן שלא למטרה של שימוש עצמי, דבר המשליך על העבירה בה יואשם בסופו של דבר ועל העונש שיוטל עליו אם יורשע בבית המשפט

מה נחשב להחזקה לשימוש עצמי?

הפקודה מגדירה לגבי כל סוג סם את הכמות המותרת להחזקה למטרה של שימוש עצמי. מי שנתפסה שברשותו כמות גדולה יותר מהכמות המוגדרת בפקודה נחשב כמי שהחזיק את הסם המסוכן שלא למטרה של שימוש עצמי, דבר המשליך על העבירה בה יואשם בסופו של דבר ועל העונש שיוטל עליו אם יורשע בבית המשפט. 

מהי הכמות המותרת להחזיק עבור שימוש עצמי?  

הפקודה מגדירה, כי סם יחשב לשימוש עצמי כאשר הכמות אינה עולה על הכמות המצוינת בטבלה - 

טבלת סוגי הסם והכמות

החזקה לשימוש עצמי תחשב כהחזקה בכמויות נמוכות מאלה שצוינו בטבלה. כאשר מתבצעת החזקה של כמות גדולה יותר, אף במעט, קמה חזקה כי הסם אינו לשימוש עצמי ועל הנאשם הנטל להפריך חזקה זו ולהוכיח כי הסם שנתפס, על אף הכמות הגדולה, היה לשימושו העצמי.

מדיניות התביעה בתפיסת סמים בפעם הראשונה אצל אדם הנעדר כל עבר פלילי, כאשר ברור כי מדובר בשימוש עצמי, היא כי ניתן לסגור את התיק בעילה של "חוסר עניין לציבור" בקיומם של מספר תנאים, ולפטור את החשוד באזהרה

נתפסתי מחזיק בסם לשימוש עצמי בפעם הראשונה, האם יוגש נגדי כתב אישום?

העובדה כי מדובר בעבירה ראשונה של החזקה לשימוש עצמי - אין בה בכדי למנוע הגשת כתב אישום או פתיחה בחקירה. אולם, מדיניות התביעה בתפיסת סמים בפעם הראשונה אצל אדם הנעדר כל עבר פלילי, כאשר ברור כי מדובר בשימוש עצמי, היא כי ניתן לסגור את התיק בעילה של "חוסר עניין לציבור" בקיומם של מספר תנאים, ולפטור את החשוד באזהרה.

בפקודת הסמים המסוכנים העונש המרבי על החזקה לשימוש עצמי הוא עד שלוש שנות מאסר, ואילו העונש בגין החזקה שלא לשימוש עצמי הוא עד 20 שנות מאסר

הוגש נגדי כתב אישום בעבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי. מה העונש הצפוי לי?

בפקודת הסמים המסוכנים העונש המרבי על החזקה לשימוש עצמי הוא עד שלוש שנות מאסר, ואילו העונש בגין החזקה שלא לשימוש עצמי הוא עד 20 שנות מאסר. בנוסף לעונש זה, לעיתים מזומנות, במקרה של הרשעה, התביעה מבקשת מבית המשפט לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם.

כדי שתתגבש עבירה של החזקת סמים יש להחזיק בסם החזקה ממשית

האם ניתן להאשים אותי בהחזקת סמים גם כאשר הסם נתפס בשליטתו של אחר?

כדי שתתגבש עבירה של החזקת סמים יש להחזיק בסם החזקה ממשית. אין הכוונה להחזקה או לקרבה פיזית לסם, אלא לכך שיש לאותו האדם שליטה בלעדית על הסם, והוא יכול להגיע לידי עשיית שימוש בסם. בתי המשפט מכירים גם בהחזקה ללא יכולת שליטה, הכוונה היא שניתן להחזיק בסם במקרה בו בין שני אנשים לפחות קיימת ידיעה והסכמה להחזקת הסם על ידי המחזיק בפועל, אחד משני האנשים, ומוסכם כי הוא מחזיק בסם לטובת השאר.     

למעשה כל חלק מצמח הקנאביס אסור לפי הפקודה למעט שמן המופק מזרעי הקנאביס

הזמנתי זרעים של קנאביס. האם ביצעתי עבירה?

פקודת הסמים אוסרת על ייבוא, ייצוא, סחר ואספקה של כל סם מסוכן. ייבוא סמים הפך מאד פופולרי בשנים האחרונות. אזרחים נורמטיביים רבים החלו להשתמש ברשת האינטרנט ולהזמין ממדינות שונות דרך הדואר זרעי קנאביס כדי לגדל לעצמם בביתם סמים לשימוש עצמי. גם זרעי הקנאביס אסורים גם לפי הפקודה. למעשה כל חלק מצמח הקנאביס אסור לפי הפקודה למעט שמן המופק מזרעי הקנאביס. ייבוא זרעי קנאביס כאמור אסור על פי הפקודה ואזרח שנתפס מבצע זאת יכול ויואשם בביצוע עבירה חמורה של ייבוא סמים, עבירה שהעונש עליה הוא ל-20 שנות מאסר. 

העברה של סם מסוכן מאדם אחד לשני יכולה להתפרש כסחר בסם מסוכן או כאספקה של סם מסוכן

מכרתי לחבר קצת חשיש. האם אני נחשב סוחר סמים?

העברה של סם מסוכן מאדם אחד לשני יכולה להתפרש כסחר בסם מסוכן או כאספקה של סם מסוכן. אנשים רבים נוטים לרכוש סמים הנחשבים לקלים ולחלק אותם בין חבריהם בתמורה כספית. אנשים אלה עלולים למצוא עצמם עומדים בפני אישום פלילי חמור מאד, שכן העברה של כסף בתמורה לסם מסוכן מקימה עבירה של סחר בסמים.

העונש המוגדר בפקודת הסמים המסוכנים על סחר או אספקה הוא עד 20 שנות מאסר. על אדם שהוגדר על ידי בית המשפט כסוחר סמים ניתן להטיל סנקציות נוספות לעונש המאסר

מה העונש על סחר בסמים?

העונש המוגדר בפקודת הסמים המסוכנים על סחר או אספקה הוא עד 20 שנות מאסר. על אדם שהוגדר על ידי בית המשפט כסוחר סמים ניתן להטיל סנקציות נוספות לעונש המאסר. למשל: קנס כספי, חילוט רכוש ומניעה מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה.

מכרתי סמים לחברים, אבל הסמים מעולם לא נתפסו. האם ניתן להרשיע אותי בסחר בסמים?

כדי להרשיע בעבירה של סחר בסמים, אין חובה שהסם המסוכן ייתפס פיזית. ניתן להרשיע בעבירה על סמך עדויותיהם של האנשים שרכשו את הסמים מהנאשם.  

כדי שתתבצע עבירה של סחר בסמים, יש צורך שתתקיים העברה של כסף בתמורה לסם

נתתי לחבר סם מסוכן ללא תמורה. האם עדיין אחשב סוחר סמים?

כדי שתתבצע עבירה של סחר בסמים, יש צורך שתתקיים העברה של כסף בתמורה לסם. באין העברה כזו, יכול המעביר להיות מואשם בעבירה של אספקת סם מסוכן, שהעונש עליה הוא עד 20 שנות מאסר.

נפגשתי עם אדם במטרה לקנות ממנו סמים, אבל בסוף העסקה לא בוצעה. האם זו עבירה?

אם סוכם בין הצדדים על רכישת הסם המסוכן אך לא הועבר לבסוף סם מסוכן, אין זה אומר שלא בוצעה כל עבירה. כתב האישום יכול שייחס עבירה של ניסיון לסחר בסם מסוכן או עבירה של עסקה אחרת בסם.

הצבא מייחס לעבירות הסמים שמבוצעות על ידי לובשי המדים חומרה רבה יותר 

האם יש הבדל בין עבירת סמים באזרחות לעבירת סמים בצבא?

הצבא מייחס לעבירות הסמים שמבוצעות על ידי לובשי המדים חומרה רבה יותר. בעוד שלעיתים רבות התביעה המשטרתית נוטה לפטור את אלה הנתפסים בשימוש בסמים לצריכה עצמית בפעם הראשונה ולסגור את התיק, הרי שמערכת הצבאית נוטה דווקא להעמיד לדין ואף להטיל על הנתפסים עונשי מאסר בפועל ועונשים נוספים הנוגעים לשירות הצבאי. הרישום הפלילי הצבאי בגין עבירת הסמים ימשיך וילווה את החייל גם כאשר יפשוט את המדים.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים