Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חב' פלסים חויבה בתשלום היטל השבחה

חב' פלסים חויבה לשלם סכום של 6,049 שקלים עבור היטל השבחה ששילמו התובעים, אשר קנו בית פרטי, לעיריית ראשון לציון

מאת: מערכת משפטי |
20.01.11
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
חב' פלסים חויבה בתשלום היטל השבחה

ביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א דן לאחרונה בתביעה לחיוב פלסים חברה לפיתוח בנין השקעות בתשלום היטל השבחה אשר הושת על התובעים על ידי עיריית ראשון לציון.

ב-27 במאי 2002 קנו התובעים בית פרטי צמוד קרקע מחב' פלסים, שהיא חברה קבלנית. במסגרת ההסכם, התחייבה פלסים לשאת בתשלום:" כל המיסים , הארנונות, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים למיניהם עירוניים או ממשלתיים ו/או אחרים מכל סוג שהוא החלים או שיחולו על החלקה או הבניין או הדירה או בקשר אליהם ", עד למועד מסירת החזקה בדירה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום מקרקעין

ב-10 בדצמבר 2006 הגישו התובעים תביעה כנגד פלסים בשל ליקויי בניה אשר התגלו בבית שקנו. לתובעים ניתן פסק דין ב-28 באוקטובר 2008.

לטענת התובעים, ב-7 באפריל 2009, הם קיבלו מכתבה מעוה"ד המטפל ברישום הבית בטאבו, במסגרתו, נדרשו, בין היתר, להביא אישור עיריית ראשון לציון להעברה בטאבו. כאשר פנו אל העיירה התברר, כי קיימת יתרת חוב בשל היטל השבחה אשר תשלומה נדרש כתנאי להוצאת האישור.

לטענת התובעים, בהתאם להסכם בין הצדדים, החובה בתשלום היטל מס ההשבחה מוטלת על פלסים ומשכך, יש לחייבה בתשלום כאמור.

ביהמ"ש: החבות בתשלום היטל השבחה חלה על חב' פלסים

השופטת לימור ביבי-ממן מביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א קיבלה את התביעה, וקבעה כי הוצגו בפני על ידי התובעים אישורי עיריית ראשון לציון המעידים מפורשות כי מס ההשבחה נדרש בגין תוכנית אשר אושרה עוד טרם החתימה על ההסכם וקל וחומר שטרם מסירת החזקה בבית. "משכך"  כתבה השופטת," בהתאם להסכם ובהתאם לדין, החבות בתשלום היטל ההשבחה חלה על הנתבעת ויש לקבל את תביעת התובעים".

בהתאם לכך נקבע, כי פלסים חייבת לשלם את היטל ההשבחה שהוטל על התובעים ע"י עיריית ראשון לציון. עוד נקבע, כי התובעים זכאים לפיצוי בשל עוגמת נפש והוצאות אשר נגרמו להם בשל התנהלות החברה.

על כן, פלסים חויבה לשלם לתובעים סכום של 6,049 שקלים (תשלום מס השבחה) והוצאות של 4,000 שקלים.

(ת"ק 21039-02-10 גד סולמי נ' פלסים חברה לפיתוח בנין השקעות {1995} בע"מ)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים