zap group mishpati logo

בדיקות גרפולוגיות בתיקי רשלנות רפואית

כיצד אפשר לדעת אם הרישומים בתיק הרפואי הם אותנטיים?

25.01.11
תאריך עדכון: 30.03.24
2 דק'
בדיקות גרפולוגיות בתיקי רשלנות רפואית

 לא אחת מתעוררת שאלה חשובה בדבר אמיתות רשומות ומסמכים רפואיים, בכל הנוגע לתביעת רשלנות רפואית נגד מוסד רפואי/בי"ח. מועלית טענה שמסמכים רפואיים זויפו, בעוד שביה"ח, או הרופאים, טוענים שהרישומים בתיק נעשו כנדרש, בהתאם לכללים המקובלים.

כיצד הגרפולוגיה תוכל לעזור לכם לקדם את התביעה?

הגרפולוג המשפטי יכול לסייע לעו"ד התובע בבדיקת הרישומים בתיק הרפואי.
כדי לסייע בהכרעה המשפטית, מתבקש הגרפולוג להשוות סימני כתב-היד המופיעים על מסמך אחד, מול סימני כתב-היד המופיעים על מסמך אחר, על-מנת לקבוע אם מסמכים שונים נכתבו ע"י אותו אדם, או ע"י אנשים שונים.

 

למציאת עורכי דין ניוד מומחים באינדקס משפטי

הבדיקה הגרפולוגית עוסקת במדידת והשוואת סימני כתב-היד, כגון: שטף ותנועה, איכות הקו, לחץ כתיבה, גודל, פרופורציות בין אותיות, זווית הכתיבה, חיבורי אותיות, מרווחים, מיקומים וסימנים גרפיים יחודיים לכותב. מדובר פה בבדיקה טכנית ולא בניתוח גרפו-פסיכולוגי, שעוסק בניתוח אישיותו ואופיו של הכותב.

השאלה הבסיסית הנשאלת במקרים של רשלנות רפואית היא: האם הרישומים בתיק הרפואי אוטנטיים, כלומר- האם נכתבו בזמן אמת, או שמא נכתבו בדיעבד?

בעניין זה, מן הראוי להתייחס לאספקטים הבאים:

1- האם קיים רצף המשכי של הרישומים?

2- האם קיימים דיווחים ללא תאריך?

3- האם קיימים דיווחים ללא חתימת רופא?

4- האם קיים בתיק כתב-יד שאינו דומה לאף אחד מכתבי-היד האחרים בתיק?

5- האם נעשו תוספות בעט שונה (באותה שעה ותאריך)?

6- האם נעשו תיקונים על גבי הכתוב?

7- האם קיימת תוספת דיווח בדף, לאחר חתימת הרופא? האם התוספת באותה העט וע"י אותו אדם?

8- האם קיימת זהות בין כתבי היד של אותו אדם החתום על הדיווחים בתיק?

9- האם נקרעו, או הוספו, דפים בתיק?

יש חשיבות לקבל את התיק המקורי, לצורך בדיקה מיקרוסקופית של הכתוב והשוואה בין סוגי העטים. במידה ולא ניתן להשיג את התיק המקורי, רצוי לבצע סריקה של הדפים המקוריים ולהעבירם למומחה.

במקביל לעבודתו של הגרפולוג המשפטי, יש אפשרות לבצע בדיקת גיל הדיו, כדי לוודא באם הרישומים נכתבו בזמן אמת. המגבלה בבדיקה מסוג זה, שהיא צריכה להתבצע תוך כ-4 חודשים מהמועד הרשום בתיק.

הפרופיל של פנינה אריאלי במשפטי

לאתר הבית של פנינה אריאלי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים